Sevgili takipçilerimiz,

Bu yazımızda blog editörlerimiz tarafından sizler için hazırlanan yepyeni ve özgün ses bilgisi test sorularını ve cevap anahtarını bulabilirsiniz... YKS-TYT Türkçe testine hazırlık amacıyla hazırladığımız ses bilgisi testi 14 özgün sorudan oluşuyor.

Yepyeni ve özgün test soruları için sayfamızı takip etmeye devam edin...

UYARI: Bu sorular edebiyatfatihi.net tarafından hazırlanmıştır, her hakkı edebiyatfatihi.net sitesine aittir. Hiçbir surette hiçbir yerde yayımlanamaz...


SES BİLGİSİ TEST SORULARI VE CEVAPLARI

Bir sabah dünya boşken kalkıp sordum kendime
neyin var taşınacak?
şu kırık dal sesinden
şu tökezleyen ırmak gürültüsünden başka
neyin var sen gidince aklı sende kalacak!

1. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? 

A) Ünsüz benzeşmesi — ünsüz düşmesi
B) Ünlü düşmesi — ünsüz değişimi
C) Ünlü daralması — ünsüz benzeşmesi
D) Ünlü düşmesi — ünsüz türemesi
E) Ünsüz yumuşaması — ünlü türemesi


2. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ses olayı yoktur?

A) Hastalık şaşırtır, ölüm yıkar.
B) Uçan kuştan haber sorulmaz.
C) Besle kargayı, oysun gözünü.
D) Acı sirke kabına, tatlı söz sahibine.
E) Aman diyene kılıç kalkmaz. 


Belki seversin diye uykumu bölüyorum her gece
Arnavut kaldırımlı sokaktan geçip sana geliyorum

3. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ünsüz değişimi
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünlü daralması
D) Ünlü düşmesi
E) Ünsüz türemesi

Dudaklarım titriyor zemheride gül ararken dua ediyor değilim
Hem dualar ankâdır hangi dudağa konacağını bilir.

4. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ünlü düşmesi
B) Ünlü daralması
C) Ünsüz yumuşaması
D) Ünsüz sertleşmesi
E) Ulama

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz türemesi vardır? 

A) İllaki muhabbetimiz sazlı sözlü olur.
B) Tıbbın geldiği son nokta bile hastalığına çare olmadı.
C) Son yazısında güncel gelişmelerden bahsetti.
D) Yazar bu romanında göç ve mülteci sorununa merkeze alıyor.
E) Millet; dil, kültür ve ülke ile birbirine bağlı vatandaşların teşkil ettiği bir toplumdur. 

www.edebiyatfatihi.net editörleri hazırladı. Her hakkı saklıdır.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? 

A) Hangi ulusta duygu, düşünce ve inanç birliği varsa dirlik ve düzenlik de oradadır.
B) Yerini seven çiçeklerin coşkusu her zaman görülmeye değer.
C) Her şeyi bilmene gerek yok, haddini bil yeter.
D) Gökyüzü güneş olsa sensiz karanlıktayım.
E) Bugün birinin mutluluğuna, yüreğine minicik de olsa tüm samimiyetiniz ile dokunun.


"Dilin ağızlardaki ayrılıkları söyleyişten öteye gitmez. Konuşmadaki bu durum zaten yazı diline yansıtılmaz."

7. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ünsüz benzeşmesi
B) Koruyucu ünsüz
C) Ünlü düşmesi
D) Ulama
E) Ünsüz düşmesi


Üsteğmen yeni birliğine giderken eski silah arkadaşlarına veda etti.

8. Altı çizili sözcüklerde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Ünsüz benzeşmesi-ünlü düşmesi
B) Ünsüz düşmesi-ünsüz yumuşaması
C) Ünsüz benzeşmesi-ünsüz benzeşmesi
D) Ünsüz düşmesi-ünlü daralması
E) Ünsüz sertleşmesi-ünlü daralması


9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ses değişimi olmamıştır?

A) Biliyorum, sana giden tüm yollar kapalı.
B) Haklı serzenişlerime çok içerledi.
C) Ülkece birlik ve dirlik içinde olmalıyız.
D) Matematik öğretmeni üçgen konusunu anlattı.
E) İçerideki ağır kokudan burnumun direkleri sızladı.


10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bütün sözcükler büyük ünlü uyumuna uygundur?

A) Her şeye rağmen gidemiyor insan.
B) Her gün aklımdan geçiyorsun, insan bir selam verir.
C) Ben sana uyandım yine sen başkalarıyla uyurken.
D) Ve insan bir bakıma unutulmuş gibidir.
E) Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir.

"yor" ekinden önce gelen geniş ünlülerde daralma görülür.

11. Aşağıdakilerden hangisinde bu kuralın dışında bir daralma vardır?

A) Kantin çok pahalı olduğu için evden yiyecek getiriyoruz.
B) O mesut günleri ne de çok özlüyor.
C) Saklıyorum bana verdiğin kurutulmuş çiçekleri
D) Bir şey olacağı yok da insan bekliyor işte.
E) Son günlerde nedense yüzü hiç gülmüyor.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmamıştır?

A) Gözlerinden süzüldü iki damla yaş usulca.
B) Hiç kimseye eyvallahı yoktu.
C) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
D) Sordum sarı çiçeğe annen, baban var mıdır?
E) Geç fark ettim taşın sert olduğunu.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesi vardır?

A) Yaprakları sararmış ağaçların içinde, önünde büyücek bir dere akan ev görülüyordu.
B) Bükülmüş beline ve ağaran saçına rağmen hâlâ dinç biriydi.
C) Yaşamın tüm zorluklarına rağmen umudunu asla kaybetmiyordu.
D) Alçak yerde tepecik kendini dağ sanırmış.
E) Ne olursa olsun dipçik gibi sapasağlam durmalı bu hayatta.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz aşınması vardır?

A) Öldük, ölümden bir şeyler umarak
B) Bir büyük boşlukta bozuldu büyü
C) Nasıl hatırlamazsın o türküyü
D) Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü 
E) Alıştığımız bir şeydi yaşamak

www.edebiyatfatihi.net hazırladı...

CEVAP ANAHTARI

1. B 2. A   3. E   4. D   5. B      6. A   7. E    8. B    9. D     10. E 

 11. A  12. D   13. A    14. E

Yazıya Tepkini Göster!

10 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar