11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları, Klasik, 2019Bu yazımızda edebiyatfatihi.net editörleri tarafından yeni müfredata uygun 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 1. yazılı klasik sorularını ve ayrıntılı cevap anahtarını bulabilirsiniz...

Bu klasik sorular 11. sınıf yeni edebiyat müfredatında yer alan makale, sohbet-fıkra ve roman üniteleriyle cümlenin ögeleri, anlatım bozuklukları ve noktalama işaretleri konularını kapsıyor.

Klasik tarzda hazırladığımız bu soruları ve cevap anahtarını yazının altındaki indirme bağlantısına tıklayarak PDF. formatında indirebilirsiniz...


➠Siz de özgün yazılı sorularını edebiyatfatihinet@gmail.com adresine gönderebilirsiniz...

EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI


SORULAR


2. Makale ve fıkra (köşe yazısı) arasındaki farkları yazınız. (10 puan)


3. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 puan)
 • · ……………… makaleler; başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, kaynakça bölümlerinden oluşur.
 • …………………bölümü makalenin bütününde anlatılanların ana hatlarıyla ifade edildiği bölümdür. 
 • ………………….bölümü makalenin sonunda, yararlanılan kaynakların liste hâlinde gösterildiği bölümdür.
 • …………………’in Genç Kalemler dergisinde yayımlanan “Yeni Lisan” makalesi türün tanınmış örneklerindendir.
 • Servetifünun Dönemi’nde bağımsız çizgide eser veren ………………sohbet türünün ilk yetkin örneklerini vermiştir.
 • Ahmet Hamdi Tanpınar ………………… adlı romanında Cumhuriyet aydınları bağlamında Türk toplumun tarihi, kültürel, sosyal dokusuna ait değerleri tartışır.
 • Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal gibi yazarlar ………....çizgide romanlar yazmıştır.
 • ………………………… romanlarda özellikle bilinç akışı, iç çözümleme, geriye dönüş tekniklerinden sıklıkla yararlanılır.
 • Oğuz Atay’ın ……………………………………… adlı romanı modernizm akımını yansıtan bir eserdir.
 • ……………………………………………. anlatım tekniği XX. yüzyıl modern romanlarında kullanılmış olup serbest çağrışım yoluyla bir düşünceden başka bir düşünceye atlanır.
4. Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar romanındaki modernizm akımının etkilerini gösteren özellikler nelerdir? (10 puan)


5. 1950-1980 arası Cumhuriyet Dönemi romanı farklı eğilimlerde gelişimini sürdürmüştür. Bu eğilimleri ve temsilcilerini gruplandırarak yazınız. (10 puan)
6. Toplumcu-gerçekçi anlayışla yazılan romanların özelliklerini yazınız. (5 madde 10 puan)7. Aşağıdaki tabloda verilen eserlerin türünü ve yazarını yazınız. (10 puan)

ESER
TÜRÜ
YAZARI
Eşkal-i Zaman


Eşref Saat


Murtaza


Huzur

        www.edebiyatfatihi.net 
Tehlikeli Oyunlar8. Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız. (10 puan)
 • İpek mendilini alan oğlan, eşarbını kıvıran kız, iki buçukluğu cebine indiren manav bana o beklediğim  kelimeyi vermeden gitti!
 • Kul hakkı yenilerek kazanılan servet, mal, mülk, bunların hiçbiri bir kıymet değildir.
9. Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluklarını düzeltiniz. (10 puan)
 • Gazetelerdeki çıkan makalelerini kitap haline getirecekmiş.
 • Dişçi, çürük dişi çekip eve yolladı.
 • Olası bir deprem ihtimaline karşı daima tetikte olmalıyız.
 • Dünkü koşu yarışında son turda atlet ardındaki sporcuyu hızla geçti.
 • Bu öğrenci, olumlu tavır ve davranışları için ödüllendirilmesi gerekiyor.
10. Aşağıdaki parçada yay ayraçla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız.
Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kim bilir kaç kez anmışızdır ( ) Kimi zaman, yalnızca geçmişte kalan şeylerin değerini anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana ( ) Kültürümüzün ayrılmaz öğeleri gün geçtikçe yok olmaya yüz tutuyor ( ) tarihsel yapılar, müziğimiz, bize özgü yemekler ( ) Eskiden bilinen birçok olağanüstü yiyecek de unutuluyor artık ( ) hem de bir daha hiç yenmemek, tadılmamak üzere. (2006-ÖSS)

CEVAP ANAHTARI2. Makale ile fıkra arasındaki farklar (2+2+2+2+2 puan)
 • Makale yazarı ele aldığı fikirleri bilimsel bir yaklaşımla incelerken fıkra yazarı yazarı kişisel görüşle ele alıp inceler.
 • Makalelerde yazılanları ispatlama kaygısı vardır; ancak fıkralarda yazılanları ispatlama kaygısı yoktur.
 • Makalelerde ciddi, yapmacıksız, bilimsel bir anlatım vardır. Fıkralarda açık, sade ve anlaşılır bir dil kullanılır.
 • http://edebiyatfatihi.net
 • Makalede yazar doğruyu; fıkrada ise yazar kendi doğrusunu anlatır.
 • Makale fıkraya göre daha uzun bir yazı türüdür.
3. Her biri 1 puandır.
 • Bilimsel makaleler; başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, kaynakça bölümlerinden oluşur.
 • Özet bölümü makalenin bütününde anlatılanların ana hatlarıyla ifade edildiği bölümdür. 
 • Kaynaça bölümü makalenin sonunda, yararlanılan kaynakların liste hâlinde gösterildiği  bölümdür.
 • Ömer Seyfettin’in Genç Kalemler dergisinde yayımlanan “Yeni Lisan” makalesi türün tanınmış örneklerindendir.
 • Servetifünun Dönemi’nde bağımsız çizgide eser veren Ahmet Rasim sohbet türünün ilk yetkin örneklerini vermiştir.
 • Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur adlı romanında Cumhuriyet aydınları bağlamında Türk toplumun tarihi, kültürel, sosyal dokusuna ait değerleri tartışır.
 • Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal gibi yazarlar toplumcu-gerçekçi çizgide romanlar yazmıştır.
 • Modernist romanlarda özellikle bilinç akışı, iç çözümleme, geriye dönüş tekniklerinden sıklıkla yararlanılır.
 • Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar adlı romanı modernizm akımını yansıtan bir eserdir.
 • Bilinç akışı anlatım tekniği XX. yüzyıl modern romanlarında kullanılmış olup serbest çağrışım yoluyla bir düşünceden başka bir düşünceye atlanır.
4. Tutunamayanlar’da modernizm etkileri (2+2+2+2+2 puan) 
 • Kronolojik zaman akışındaki kırılmalar
 • Olay örgüsü, mekândan çok bireylerin iç dünyalarının öne çıkarılması
 • Şiirsel söyleyişe, çağrışımlara yer verilmesi
 • Modern roman özgü iç çözümleme, iç konuşma, bilinç akışı ve geriye dönüş gibi tekniklerin kullanılması
 • Geleneksel romanın yapı ve anlatımının terk edilmesi
5. soru cevabı:
 • Toplumcu-gerçekçiler: Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Samim Kocagöz, Fakir Baykurt gibi toplumcu gerçekçi yazarlar; toprak kavgaları, tarımın makineleşmesi, köyden kente göç gibi toplumsal konuları romanlarında ele almışlardır.
 • Bireyin iç dünyasını esas alan romanlar: Peyami Safa, Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Samiha Ayverdi bireyin iç dünyasını esas alan romanlar yazmışlardır.
 • Modernist romanlar: Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Ferit Edgü, Adalet Ağaoğlu modernist çizgide romanlar vermişlerdir.
 • Millî ve dinî duyarlılıkları yansıtan romanlar: Hüseyin Nihal Atsız, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Bahaeddin Özkişi, Münevver Ayaşlı, Emine Işınsu, Sevinç Çokum millî ve dinî duyarlılıkları yansıtan romanlar yazmışlardır.
6. Toplumcu-gerçekçi anlayışla yazılan romanların özelliklerini yazınız. (10 puan)
 • Toplumcu gerçekçi romanlar, toplumdaki düzensizlik ve çatışmalar ile köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları üzerinde yoğunlaşır.
 • Konuşma diliyle yazılmış, kahramanlar bölgesel ağızlarına göre konuşturulmuştur.
 • Realizmden ve Naturalizm'den etkilenilmiş, kişileri iç ve dış yönleriyle tasvir edilmiştir.
 • Eserlerde, Anadolu coğrafyası ve insanı konu edinilir, büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler üzerinde durulur.
 • Olaylar ve kişiler, bir düşünceyi doğrulamak veya haklı göstermek üzere düzenlenip anlatılır.
 • Eserler, okur yazarlığı olan halkın kolaylıkla okuyup anlayabileceği bir dil ve anlatım özelliğine sahiptir.
7. Aşağıdaki tabloda verilen eserlerin türünü ve yazarını yazınız. (Her biri 1 puan)

ESER
TÜRÜ
YAZARI
Eşkal-i Zaman
Fıkra
Ahmet Rasim
Eşref Saat
Sohbet(söyleşi)
Şevket Rado
Murtaza
Roman
Orhan Kemal
Huzur
Roman
Ahmet Hamdi Tanpınar
Tehlikeli Oyunlar
Roman
Oğuz Atay


8. Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız. (2+2+2+2+2 puan)
· İpek mendilini alan oğlan, eşarbını kıvıran kız, iki buçukluğu cebine indiren manav bana o beklediğim  kelimeyi vermeden gitti!
 • gitti: yüklem (2 puan)
 • ipek mendilini alan oğlan, eşarbını kıvıran kız, iki buçukluğu cebine indiren manav: özne (2 puan)
 • bana o beklediğim kelimeyi vermeden: zarf tümleci (2 puan)
Kul hakkı yenilerek kazanılan servet, mal, mülk, bunların hiçbiri bir kıymet değildir.
 • Bir kıymet değildir: yüklem (2 puan)
 • Kul hakkı yenilerek kazanılan servet, mal, mülk, bunların hiçbiri: özne (2 puan

9. Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluklarını düzeltiniz. (2+2+2+2+2 puan)
Gazetelerdeki çıkan makalelerini kitap haline getirecekmiş.

 • Gazetede çıkan makalelerini….
Dişçi, çürük dişi çekip eve yolladı.
 • Dişçi çürük dişi çekip (hastayı) eve yolladı.
Olası bir deprem ihtimaline karşı daima tetikte olmalıyız.
 • Bir deprem ihtimaline karşı…………..
Dünkü koşu yarışında son turda atlet ardındaki sporcuyu hızla geçti.
 • Dünkü koşu yarışında son turda atlet önündeki sporcuyu hızla geçti.
Bu öğrenci, olumlu tavır ve davranışları için ödüllendirilmesi gerekiyor.
 • Bu öğrencinin olumlu tavır ve davranışları için ödüllendirilmesi gerekiyor.
10. Aşağıdaki parçada yay ayraçla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. (2+2+2+2+2 puan)

Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kim bilir kaç kez anmışızdır (.) Kimi zaman, yalnızca geçmişte kalan şeylerin değerini anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana (.) Kültürümüzün ayrılmaz öğeleri gün geçtikçe yok olmaya yüz tutuyor (:) tarihsel yapılar, müziğimiz, bize özgü yemekler (…) Eskiden bilinen birçok olağanüstü yiyecek de unutuluyor artık (;) hem de bir daha hiç yenmemek, tadılmamak üzere. (2006-ÖSS)

Güncel ve kaliteli içeriklerYazıya Tepkini Göster!

2 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. Hocam 7.bölümdeki Eser-Yazar tablosundaki Huzur romanının yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar olacak.Lütfen düzeltin.

  YanıtlayınSil
 2. Gözümüzden kaçmış, uyarınız üzerine hemen düzelttik. Teşekkür ederiz...

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar