12.Sınıf MEB Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2018-2019, Sayfa 42

2. METİN

DEMİRYOLU HİKAYECİLERİ-BİR RÜYA

Hazırlık

1. Duygularınızı ifade etmek için bir edebî tür (hikâye, şiir, roman…) seçmeniz gerekseydi hangisini
tercih ederdiniz? Niçin?

Cevap: Yorum sizin...

2. “Modernizm” kelimesinin size çağrıştırdığı kavramları sözlü olarak ifade ediniz.

Modernizm: Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan
Geleneksel olanı reddetme vb...

Sayfa 45

DEMİRYOLU HİKAYECİLERİ/ BİR RÜYA

1. Okuduğunuz metinde geçen “Ayrıcalıklı bir durumda olmalıydık.”, “Ayrıca sık sık karartma yapılıyor, istasyonun ölgün ışıkları eserlerimizi büsbütün aydınlatmaz oluyordu.” cümlelerinde altı çizili kelimelerin anlamlarını kullanıldıkları cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin Türkçe Sözlük’ünden kontrol ediniz.

Cevap: ayrıcalıklı: Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, üstünlük
Ölgün: gücü azalmış, zayıflamış

2. Okuduğunuz metinde anlatıcı, istasyon şefinin “memur hikâyeciler” ya da “esnaf hikâyeciler” ifadesini kullanmasına neden itiraz etmiştir?

Cevap: Çünkü anlatıcı, hikaye yazıp satanlar olarak kendilerini istasyondaki diğer satıcılardan farklı görüyor, anlatıcı bir satıcıdan çok kendilerini sanatçı olarak nitelendirmektedir.

3. Okuduğunuz metinde anlatıcının, yeteneklerinin körelmesine neden olan ve daha iyi yazmasını engelleyen koşullar nelerdir?

Cevap: Eskisi gibi güncel konulardan haberdar olamaması, gazetelerin gelmemesi, çok fazla hikaye yazmaya çalışması, istasyondaki diğer kişilerle eskisi gibi iletişim kurmaması, bu sessizlik yüzünden  hikâyelerinde geçen kelimeler dışındaki kelimeleri hatırlamamaya başlaması gibi nedenler...

4. Metnin son cümlesi, yazarın okurdan beklentileri hakkında size neler düşündürmektedir?

Cevap: Yazar yazdıklarını okurlara ulaştırmak gayreti içindedir. Hikayelerini okuyacak kişileri beklemektedir.

5. Metnin temel çatışmasını tespit ediniz. Tespitinizden hereketle metnin tema ve konusunu söyleyiniz.

Metnin temel çatışması: Toplum-birey çatışması, bireyin iç çatışmaları (umut-umutsuzluk)

Konusu: Bir dağ başı kasabasında, demiryolu istasyonunda çalışan üç hikâyecinin istasyon, istasyon çevresi ve vagonlarda geçen hikayeleri...

Teması:   Bireyin Çaresizliği / Yalnızlık / Umutsuzluk

6. Okuduğunuz metinde kahramanların kimler olduğunu belirtiniz. Bu kahramanların, olay örgüsünün gelişimindeki işlevlerini söyleyiniz.

Cevap: Metnin kahramanları: İstasyon şefi, genç Yahudi, genç kadın, istasyon, ayrancı, elmacı, sucuk ekmekçi, kunduracı...

Anlatıcı: Hikayedeki durumları/olayları anlatan kişidir. Geçimini çok zor koşullar altında hikaye yazarak sağlamaya çalışan, maddi sıkıntılar yaşayan,  dost canlısı, diğer hikayeci arkadaşlarıyla kendisini sanatçı olarak gören fakat yeterince saygı görmediği için zaman zaman öfkelenen biridir. Olay örgüsündeki ana kahramandır.

Genç Yahudi: O da anlatıcı gibi yazarlık yaparak geçim savaşı veren yoksul ve hasta biridir. Anlatıcının yazarlık yeteneğinin körelmesinde dolaylı olarak etkisi vardır.

Genç Kadın: Diğer arkadaşları gibi benzer sıkıntıları yaşayan seyyar hikayecidir. Yaşadığı sıkıntılardan dolayı umutsuzluğa kapılır, güvenecek birini arar kendine...

İstasyon Şefi: Hikayedeki karakterlerin kişilik özelliklerinin açığa çıkmasındaki en önemli kişidir.
İstasyondaki tek sorumlu kişi olduğu için diğer hikayeciler onunla arasını hoş tutmaya çalışır, bir zaman sonra hikayecilerin işlerine karışmaya başlar, yazarlara "esnaf hikayeciler" diyerek küçümser.

7. Okuduğunuz metinde zaman ve mekân unsurlarının özelliklerini belirleyiniz.

Zaman: Hikayedeki olaylar savaş yıllarında geçmektedir. "Karartma" uygulanıyordu ifadelerinden II. Dünya Savaşı yılları olduğu yönünde bir tahmin yapılabilir.

Mekan: Bir dağbaşı kasabasındaki demiryolu istasyonu, hikâyecilerin kaldıkları kulübeler, hikayecilerin hikayelerini satmaya çalıştığı trenler... Demiryolu istasyonu ve trenler hikayecilerin geçim savaşı verdikleri, yazdıklarını satmaya çalıştıkları ana mekanlar olması sebebiyle oldukça işlevsel bir niteliğe sahiptir.

8. Okuduğunuz metinde anlatıcının kim olduğunu belirterek metnin hangi bakış açısıyla yazıldığını gösteren cümlelere örnekler veriniz.

Cevap: Kahraman anlatıcının bakış açısı:

Örnek: "İşimiz pek parlak sayılmazdı; çünkü istasyonumuza tren çok seyrek uğruyordu. Ayrıca yalnız posta trenlerinin geldiği günler iyi iş yaptığımız söylenemezdi"


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar