11.Sınıf  Türk Dili Ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2018-2019, Sayfa 56,

 Koca Öküzün Ölümü Hikayesi

Sayfa 56

Metni Anlama ve Çözümleme
1. Koca Öküzün Ölümü adlı metnin tema ve konusunu belirleyiniz.
Teması: Yoksulluk

Konusu: Yıllarca başkalarının tarlalarında işçilip yapıp hakları sömürülen bir çiftçinin önemli bir mal varlığı olan öküzünün ölümü karşısında duyduğu derin üzüntü...

2. Metnin tür özelliklerini belirleyiniz.
Cevap: Metnin türü toplumcu-gerçekçi hikayedir.

Özellikleri: 
 • Toplumcu gerçekçi hikayeler; toplumdaki düzensizlik ve çatışmalar ile köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları, ağa-köylü, halk-yönetici, zengin-fakir, güçlü-güçsüz, aydın-cahil gibi belirgin farklılıklar üzerine kurulur.
 • Konuşma diliyle yazılan bu hikayelerde  kahramanlarını bölgesel ağızlarına göre konuşturulur. 
 • Realizmden ve Naturalizmden etkilenilmiştir.
 • Kişiler iç ve dış yönleriyle tasvir edilir.
 • Olaylar ve kişiler, bir düşünceyi doğrulamak veya haklı göstermek üzere dü­zenlenip anlatılır.
 • Sade yalın ve anlaşılır bir dili vardır.
 • Yazarlar, okuyucuyu kendi düşünceleri doğrultusunda yönlendirmek isterler. 
 •  Gözleme dayalı betimlemelerde ve ayrıntıları yerinde kullanmada oldukça başarılıdırlar.
3. Metnin kahramanı Yusuf, koca öküzle kendisi arasında ne gibi koşutluklar kuruyor?
 Açıklayınız.

Cevap: Yusuf, Koca Öküz'ü de kendisi gibi başkalarının tarlalarında çalışmaktan bıkmış, yaşadığı zor hayattan dolayı canından bezmiş olarak görüyor. 

4. Metindeki sosyal ve kültürel unsurları belirleyiniz.

Cevap: Çiftçilik ve hayvancılıkla geçinilmesi
Başlarının tarlalarında ırgat olarak çalışma
Haram mal yemekten kaçınma
Toplumdaki "emek-sömürü", "ezen-ezilen" çatışmaları

www.edebiyatfatihi.net

5. Toplumcu gerçekçilik akımının Koca Öküzün Ölümü adlı metne etkilerini değerlendiriniz.
Cevap:
 • Toplumsal sorunları, yoksulluğu, emekçilerin yaşam mücadelesini ele alması
 • Toplumdaki "emek-sömürü", "ezen-ezilen" çatışmalarının yer alması
 • Gerçekçi gözlemlere yer verilmesi
 • Sade ve anlaşılır bir dil kullanılması
6. Metinde anlatılan olay gerçekte yaşanmış olabilir mi? Tartışınız.

Cevap:
Anlatılan olay gerçekte yaşanmış olabilir. 

7. Metnin olay örgüsünü belirleyiniz.
Cevap: Olay örgüsü maddeler halinde... Tıklayınız

8. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirleyiniz.

Mekan: Hikayede anlatılan olaylar bir köyde nehrin kıyında  geçmektedir.

Zaman:  Hikayede "bu sabah, bu mevsimde, bir zaman" gibi zaman ifadeler geçmektedir. Hikaye, Yusuf'un nehir kıyısında koca öküzü aramasıyla başlayıp oradan ayrıldıkları kısa bir  zaman diliminde geçiyor.

             

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar