UYARI: Test soruları edebiyatfatihi.net editörleri tarafından hazırlanmıştır. Soruların tüm hakkı edebiyatfatihi.net sitesine aittir. Bu test soruları kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz. www.edebiyatfatihi.net
SÖZCÜK TÜRLERİ KARMA TEST-1, PDF, İNDİR

SORULAR

İnternet hayatımızın bir parçası... Günlük adım sayımızı ölçtürüyor, uzak diyarlardaki haksızlıklara karşı elektronik imza atarak dayanışma sergilememizi sağlıyor, koca ciltli ansiklopedilere gerek duymadan istediğimiz bilgilere erişme fırsatını sunuyor.
1. Bu cümleyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ünsüz yumuşamasına uğramış tek  sözcük vardır.
B) Birden çok sıfat tamlaması vardır.
C) Edat kullanılmıştır.
D) Üç  fiilimsi türüne de örnek vardır.
E) Birleşik yapılı sıfat kullanılmıştır.

Bu eser insanların toplu halde bu dünyada nasıl yaşadıklarını ve nasıl yaşamak istediklerini belirlemesi için gereken düşünsel araçları yenileme girişiminin sonucu...
2. Bu cümleyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) "Sonucu" sözcüğü hem yapım hem çekim eki almıştır.
B) Nasıl sözcükleri sıfat görevindedir.
C) Bağlaç ve ilgeç kullanılmıştır.
D) Özne ve yüklemden oluşmuştur.
E) Ünlü aşınmasına uğrayan sözcükler vardır.

Ah günüm yetse görmeye seni
Seni övmeye gücüm yetse
Barış çağı altın çağ
Son ozanı ben olayım bu özlemin
Bu özlem bitse
3. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ünlem    B) Kişi Adılı   C) Niteleme Sıfatı   D) İsim Tamlaması E) Zarf 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz adıl cümlenin nesnesi durumundadır?

A) Perişan durumunu kimselere anlatamıyor.
B) Kimi sevsem sensin, senden nedense vazgeçilmiyor.
C) Hepsini  teker teker raflara yerleştir.
D) Müzik dinlemek, dizi izlemek en sevdiğim şeylerden birkaçı.
E) Seni sonsuza kadar koruyacak biri var.

"Limiti koyan zihindir. Zihin bir şeyi yapabileceğini kestirebildiği kadar başarılı olur. Yüzde yüz inandığın sürece her şeyi yapabilirsiniz."
5. Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?

A) Sayı sıfatı 
B) Ek eylem almış sözcük
C) İlgeç 
D) Yeterlilik fiiili
E) Adlaşmış sıfat-fiil

Biçimsel özellikler arasında, öykünün sayfa dizilişindeki geleneksel formundan sapma yaparak daha çok şiir formunda görülen, satırları sayfa sonuna götürmeden belirli uzunluklarda keserek alt ata dizmek  göze ilk çarpan şiirsel uygulamadır. 
6. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bulunma eki almış sözcükler vardır.
B) Etken çatılı bir cümledir.
C) Yüklem sıfat grubu biçimindedir.
D) İyelik eki sözcükler vardır.
E)  Farklı fiilimsi türünde sözcükler kullanılmıştır.

Hey gençlik, gençlik, gençlik
Avarelik günleri
Ne tatlıdır o yok mu
Duymamak yokluğunu
Dünyada hiçbir şeyin
7. Bu dizelerde aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?

A) Sıfat      B) İlgeç      C) Adıl     D) Bağlaç    E) Ek eylem


"Biz ne dersek diyelim, son söz bu hayatta dilsiz ölümündür."
8. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İstek kipiyle çekimlenmiş fiil
B) Belirteç
C) Adıl
D) Sıra Sayı Sıfatı
E) Birleşik çekimli fiil

I. Düşmanca davranan bu dünyada iyilik yapmaya devam edin
II. Gün usulca kararınca pencerede yalnızlığımı gördüm derinlerde.
III. Yeni evlenen kardeşine karınca kararınca o da yardım etti.
IV. Yıllarca köyündeki harabe evinde yaşadı yaşlı adam.
V. Yaşça kendisinden büyük insanlarla her zaman daha iyi anlaşılırdı.

9. Numaralandırılmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin türü ötekilerden farklıdır?

A) I       B) II      C) III       D) IV       E) V


"Yalanı söküp atmadan gerçeği dikmeye kalkışma, tutmaz.
10. Bu cümlede  ilgili aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İşteş fiil
B) Zarf fiil
C) Sıfat-fiil
D) İsim-fiil
E) Geniş zamanlı fiil


Derecelendirme zarfları; eylemlerin, eylemsilerin,  sıfatların veya görevce kendisine benzeyen sözcüklerin miktarını, derecesini, ölçüsünü belirtirler.
11. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde derecelendirme zarfı yoktur?

A) En güzel sözlerimi henüz söylemedim.
B) Az veren candan, çok veren maldan olur demişler.
C) Köyün az ilerisinde piknik yapan insanları gördük.
D) Önümüzdeki sınava daha yoğun çalışmalısın.
E) Oldukça tuzlu yemeği yiyemeden sofradan kalktı.

I.   Yılda bir kere çıldırır ağaçlar sevincinden
II.  Rabbim ne güzel çıldırır.
III. Yılda bir kere uzatır avuçlarını yaprak;
      Sevincinden titreyerek.
IV. Yılda bir kere kendini verir toprak
V.   Yılda bir kere yarılır bahçeler hazdan

12. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin hangileri tür bakımından aynıdır?

A) II-V        B) I-II       C) IV-V         D) III-IV       E) III-V

13.  "Aşktan ve savaştan başka  nedir ki hatırlanan?" cümlesindeki altı çizili sözcüklerin türleriyle aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüklerin türleri ile   özdeştir?

A) Çünkü sevgi öyle her yerde yaşayamaz, kurur gider.
B) Çok çalışarak bu derslerin de üstesinden gelebilirsin.
C)  Pırlanta gibi bir kalbe sahip birini bulduysanız onu asla bırakmayın.
D) Açan güneş seninle güzel, hayat sadece seninle güzel.
E) Nasıl bu kadar duyarsız oluyorlar anlamıyorum

www.edebiyatfatihi.net


Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar