12.Sınıf MEB Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2018-2019, Sayfa 16

Metni Anlama-Çözümleme

1.Okuduğunuz metinde geçen “Edebiyat-felsefe ilişkisinin bir başka kaçınılmaz zorunluluğu da, her ikisinin de dil üzerine inşa edilmiş olmalarıdır.”, “Gerek yazar ve şairin duygu, hayal, intiba, gözlem ve düşüncelerini; gerekse filozofun düşüncelerini diğer insanlara aktarabilecekleri tek iletişim vasıtası dildir.” cümlelerinde altı çizili kelime ve kelime grubunun anlamını kullanıldıkları cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin Türkçe Sözlük’ünden kontrol ediniz.

Cevap: İnşa etmek ➜metinde kurmak, yapmak
İntiba izlenim

2. Edebiyatın birçok bilim dalıyla ilişkili olması metinde neye bağlanmıştır?

Cevap:
İnsan merkezli olması ve iletişim aracının dil olmasına

3. Edebî eserlerde kullanılan dilin felsefe dilinden farklı olmasının nedeni ne olabilir?

Cevap: Bunun sebebi edebi eserlerin kurmaca oluşudur. Yani doğal gerçekliği dönüştürerek yeniden yorumlayarak ifade etmesidir. edebiyatfatihi.net
 
4. Metne göre felsefe ve edebiyatı bir araya getiren noktalar nelerdir? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

Cevap: İkisinin de insan faaliyeti olması, iletişim araçlarının dil olması

5. Okuduğunuz metinde kelimeler genellikle gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır. Bunun nedenini metnin türünü göz önünde bulundurarak açıklayınız.

Cevap: Metin öğretici metin olduğu için kelimeler gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Çünkü öğretici metinlerde amaç bilgi vermek, açıklamak ve aydınlatmaktır.

6. Metindeki anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yollarını belirleyerek aşağıdaki şemalara yazınız.

Anlatım Biçimi:  Açıklayıcı, öğretici anlatım

Düşünceyi Geliştirme Yolları: Karşılaştırma, örnekleme

7.“Ne edebiyat felsefe ne de felsefe edebiyattır.” sözünü yorumlayınız.
Cevap: Edebiyat ve felsefe karşılıklı ilişkide olmasına rağmen konularına ve amaçlarına bağlı olarak dile yükledikleri anlamların farklı olan, sınırları belli iki farklı daldır.

+Ekstra Bilgiler:

EDEBİYAT-FELSEFE ARASINDAKİ FARKLAR

1-Edebi eserde üslup estetik zevk önemli olduğu için esere yazarın üslubu estetik zevk anlayışı yansımakta,yazarın kişiliği eserde bulunmaktadır.Felsefi eserde ise amaç estetik zevk olmadığı için kullanılan sil soyut ve kuru bir dildir.Dolayısıyla akıl yürütmelerle doludur.
2-Felsefi eser evrenselleştirilebilen bir içerikle karşımıza çıkar.bir edebi eserde ise ele alınan bir bireyin yaşam ve düşünceleridir.
3-Edebi eserler olayla belli zaman ve mekanlarla sınırlıdır,felsefi eserlerde ise zaman ve mekanlarla sınırlı kalmayıp yazarın kişiliğinden bağımsızdır.
4-Felsefede konu ve sorular bellidir,edebiyatta ortada çözülmesi gereken hazır sorular yoktur,edebiyatçı kendi sorularını kendisi yaratmak zorundadır.
5-Edebiyat bir sanat türüdür ve zevk içindir,bundan dolayı edebiyatta dil gösterişli olabilir.Edebiyat pek çok kişiye hitap eder ve onlara edebi-estetik bir zevk vermeyi amaçlar.Edebiyatta tek bir tarz ya da ideal bir tarz yoktur ama felsefe için ideal bir felsefi tarz olmalıdır.Çünkü felsefe açık anlaşılabilir bir dil kullanmalıdır.
6-Felsefe için düşünceyi anlatmanın tek bir yolu vardır.O da felsefi temellendirme yoludur.oysa edebiyatçı için birden çok yol söz konusudur.
7-Felsefi eser soyut edebi eser somuttur.
8-Edebi metinlerin arka planlarında bazı düşünceler yatar.Bu düşünceler felsefi metin yalınlığıyla değil değiştirilerek anlatılır.Sayfalarca süren bir edebi metnin arkasında bir iki kelimelik felsefi bir düşünce olabiliri.bu da Felsefenin yalınlığını gösterir.
9-Edebi dil hem söz varlığı bakımından hem de sözlerin iç yapıları açısından zengindir.Edebiyat dilinde söz üstün bir tasarım gücüyle donanmıştır.Felsefe dilinde sözün tasarım gücü en aza iner.
10-Edebiyatta düşünceden daha çok duygu hakimdir.Felsefe ise düşünceyi duygudan arındırmaktadır.Bu anlamda felsefe yapmacıktır,hayata aykırıdır.
11-Edebiyat kavram çözümlemelerinden uzaklaşarak olayları somut bir hale sokmak suretiyle felsefenin soyutluğunu giderir.
12-Edebiyatçı insana bir bütün olarak yaklaşır,İnsanı alır,başka kalıpların içine sokmak,İnsanı birtakım sınıflara yerleştirmez.Felsefe bunu yapmak mecburiyetindedir.Felsefe tümelcidir. (Ekstra bilginin yazı kaynağı: www.cerezforum.net)

8. Metindeki ana düşünce ile yardımcı düşünceleri belirleyerek aşağıdaki şemalara yazınız.

Ana düşünce: Edebiyat ve felsefe karşılıklı ilişkide olmasına rağmen konularına ve amaçlarına bağlı olarak dile yükledikleri anlamların farklı olan, sınırları belli iki farklı daldır.

Yardımcı düşünceler: Edebiyat-felsefe ilişkisinin temeli, öncelikle her ikisinin de bir tür insan faaliyeti olmasına dayanır.
Edebiyat ve felsefenin dil üzerine inşa edilmiş olmaları aralarındaki ilikiyi kaçınılmaz kılar.DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

UYARI: Hiçbir içeriğimiz, aynen veya değiştirilerek kopyalanıp başka sitelerde yayınlanamaz... edebiyatfatihi.net


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar