12.Sınıf MEB Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2018-2019, Sayfa 18-19-20

Sayfa 18

2.EDEBİYAT İLE PSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Hazırlık

1. Uzun süre gurbette yaşadıktan sonra özlemini çektiği memleketine dönen bir kişinin ruh hâli ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Uzun süre sonra memleketine dönen kişi memleketine, sevdiklerine kavuştuğu, onlarla hasret giderdiği için çok mutludur.

2. Bireyin iç dünyasının edebî eserlere konu edilmesi, o esere nasıl bir katkı sağlar? Düşüncelerinizi sözlü olarak paylaşınız.

Cevap:  Bireyin iç dünyasının anlatıldığı edebi eserlerde geniş ruh çözümlemeleri yapılır, insanın iç dünyasını, duygu ve hayallerini anlatılır. Böylece bu eserler okurun “insan” denen varlığı çok yönlü olarak tanımasına yardımcı olur. edebiyatfatihi.net

Sayfa 20

1. Okuduğunuz metinde geçen “Teknik unsurlardan yalıtıldığında ve genel olarak bakıldığında her
ikisinin de insan ruhunu kavramaya, onun düşünce, davranış ve duygularına yön veren bilinçaltı
süreçlerine daha yakından bakmaya ve onu çevresinden koparmadan bir “bütün” olarak görmeye
çabalayan çalışma sahaları olduğu görülür.”, “Ruhun beden üzerindeki etkisini belli eden ve
herkeste düzenli gözlemlenip günlük yaşamda en sık karşılaşılan bir örnek olarak içteki duygu ve
heyecanların dışavurumunu gösterebiliriz.” cümlelerinde altı çizili kelimelerin anlamlarını kullanıldıkları cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin Türkçe Sözlük’ünden kontrol ediniz.

Cevap: kavramak: Her yönüyle ve iyice, kesin bir biçimde anlamak.
Bilinçaltı:
Bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiğinde kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı...
koparmadan: İlişiğini kesmeden
gözlemlemek: dikkatlice bakmak
dışavurum: Ruhsal olayların belli işaret veya tasvirlerle yansıtılması, insan ruhunun algılanabilecek biçimde kendini dışa yansıtması, ifade...

2. Metne göre edebiyat ve psikolojinin ortak özellikleri nelerdir? Sizce edebiyat ile psikolojinin başka ortak özellikleri var mıdır? Açıklayınız.


Cevabı maddeler halinde...Tıklayınız

3. Metne göre bir insanın ruh hâliyle bedeni arasındaki ilişkiyi yorumlayabilmek bize neler kazandırır?
4. Metinden hareketle edebiyat ve psikolojinin birbirinden yararlanmasının birbirlerine nasıl bir katkı sağladığını açıklayınız.

Cevap: Psikolojinin edebiyata sağladığı en önemli katkıların biri insanın dünyasıyla  ilgili tespitleridir... Özellikle roman ve hikâye tahlillerinde başvurulan şahıs kadrosu sınıflandırılmalarında  psikolojiden oldukça detaylı bilgiler alınabilir.

5. Metnin konusu ile dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.
Cevap: Metnin konusu, edebiyatın psikoloji ve psikiyatri ile ilişkisidir.
Dil ve anlatım özellikleri: Metin, öğretici bir nitelik taşıdığı için  nesnel, açıklayıcı bir anlatım tercih edilmiş, kelimeler çoğunlukla gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır.

6. Okuduğunuz metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? Bunun seçilen anlatım biçimine katkısını söyleyiniz.

Cevap: Karşılaştırma, örnekleme... Bunlar, anlatılanların daha anlaşılır, inandırıcı olmasına katkı sağlar.

7. Metindeki yardımcı düşüncelerden hareketle ana düşünceyi belirleyiniz.

Cevap: Edebiyatın psikolojiye psikolojinin edebiyata katkı sağlayacağı pek çok unsur vardır.

DİLBİLGİSİ

1. Aşağıdaki parça okuduğunuz metinden alınmıştır. Bu parçada eş anlamlısı olan kelimelerin altını çiziniz.
Edebiyat ve psikolojinin bir bilim dalı olarak birbirine yakınlık ve uzaklığıyla ilişkilerinin ele alınması tarihi çok uzaklara dayanmaz. Edebi eserde yer alan insan psikolojisinin tarihini belirleme
imkanı zaten yoktur. Bir bilim olarak psikoloji ortaya çıkmadan önce de sanatçı duyarlılığı ve sezgisi
edebi eser öznesi olarak psikolojiyi üstü örtük yahut büsbütün belirgin olarak kullanıyordu.
Ancak bunun bir bilim olarak ortaya çıkıp ele alınması ve edebi eserdeki psikolojik unsurların
saptanması Freud’la başlar.


DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

UYARI: Hiçbir içeriğimiz, aynen veya değiştirilerek kopyalanıp başka sitelerde yayınlanamaz... edebiyatfatihi.net


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar