11.Sınıf MEB Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2018-2019, Sayfa 31
Sayfa 31

5. Bazı edebî akımlar eserlerini vermeden önce, bu akımı benimseyen sanatçılar bir araya gelip ilkelerini tespit etmişler ve sanatçılar o ilkeler doğrultusunda eserler vermişlerdir. Belli bir dünya
görüşü ve sanat anlayışına göre eserler verilmeye başlandıktan sonra o akımın ilkelerinin tespit
edildiği de olmuştur. Yine bir görüş etrafında toplanan sanatçılar eserlerini vermiş, ancak o akımın
ilkelerini belirlememiş olabilirler. Bazı yazar ve şairlerse, hayatının bir döneminde bir akıma göre
eser verirken bir başka döneminde başka bir akıma dâhil olup eser vermiştir. Bazı akımlar, felsefede
doğup edebiyata yansımıştır. Bir tek edebî akıma dâhil edilemeyecek eserler de mevcuttur;
yani eser birden fazla akımın özelliklerini gösterebilmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ayyıldız, Okutman Hamdi Birgören, Edebiyat Bilgi ve Teorileri
Bu parçada edebî akımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Bir eserin birden fazla akımın özelliğini gösterebildiğine
B) İlkeleri sonradan tespit edilen akımlar olduğuna
C) Bazı akımların felsefede doğup edebiyata yansıdığına
D) Aynı zaman diliminde birden fazla akımın doğduğunaE) Bazı sanatçıların tek bir akıma bağlı kalmayabildiğine

Cevap: D6. Yazın akımlarının gelişimine bakıldığında, bu akımların salt yazına özgü olmadığı genel bir sanat
akımı olarak başlayıp geliştikleri görülür. Üstelik hemen hepsi, genelde doğdukları çağın toplumsal
yapısının, bu yapıya bağlı düşünüş biçiminin, ideolojinin ürünüdürler. Çağın felsefesinin sanat
üzerindeki etkisi akım olarak ortaya çıkar ve bütün sanat türlerinde ortak özellikler çevresinde gelişir.
Rauf Mutluay’ın şu tanımı bu açıdan doğruluk taşır: “... Toplumsal düzenin ve onun değişiminin
bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya
koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa bir edebiyat akımı denir.”
Atilla Özkırımlı, Türk Yazın Tarihinde Akımlar
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nesnel bir anlatım söz konusudur.
B) Genelleme yapılmıştır.
C) Tanımlama yapılmıştır.
D) Tanık göstermeden yararlanılmıştır.
E) Karşılaştırma yapılmıştır.

Cevap: E


7.
Bu edebî akımın esas görüşleri, Boilea’nun Şiir Sanatı (Art Peétique) adlı eserinde belirtilmiştir.
Buna göre:Sanatta mutlaka uyulması gereken kaideler vardır. Bu kaideler fantezi değildir. Yazarlık zor meslektir, şaheser, ancak sürekli çalışma ile meydana gelir. Yüksek bir ahlâk şuuruna dayanmayan sanat, boş ve zararlı olur.
“Akıl ve mantığı seviniz, eserleriniz en büyük süs ve kıymetini ondan alsın. Tabiattan hiç ayrılmamalı. Çünkü tabiat, hakikattir. Hakikatten başka hiçbir şey sevimli ve güzel değildir. Sahte şeyler,can sıkıcı ve yorucudur. Aklınızla bir seçim yaparak tabiatı taklit ve tasvir ediniz. Bize, insan kalbinde değişmeden kalan şeyleri tanıtan “Eskiler”i inceleyiniz!”
Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı

Bu sözler aşağıdaki akımlardan hangisinin edebiyat anlayışını yansıtır?
A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm D) Natüralizm E) Sembolizm

Cevap: A
Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar