Milli Edebiyat Dönemi romanları, bunların konuları, romanlardaki karakterler üniversite sınavı edebiyat sorularında sıkça karşımıza çıkıyor. Özellikle Yakup Kadri ve Halide Edip 
eserlerinden en çok soru gelen iki sanatçı. Biz bu yazımızda Milli Edebiyat Dönemi'nin en çok bilinen ve öne çıkan romanlarının konularını ve bu romanların  kahramanlarını listeledik. YKS öncesi faydalı olacağını umuyoruz...Edebiyat Fatihi

Hazırlayan: www.edebiyatfatihi.net

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN KONULARI, ÖZETLERİ, BAŞKARAKTERLERİ  KISACA

                                           

ÖMER SEYFETTİN

1.YALNIZ EFE:

Yalnız Efe, hikayeci olarak bilinen Ömer Seyfettin'in bir roman denemesidir. "Anadolu Romanı" olarak nitelendirilmektedir. Yazar bu eserinde, halk arasında söylenen bir mekıbeden yola çıkmıştır. Eserin yazıldığı yıllarda Yunanlılar İzmir'e girmiş, halk ve aydınlar arasında büyük bir karamsarlık doğmuştu. İşte yazar, haksızlık karşısında mücadele eden bir kadın kahramanı bu eserinde ele alarak okurlarına yeni bir umut vermek istemiştir. Yalnız Efe, çağdaş bir Köroğlu destanı sayılabilir. Gördüğü ilgi üzerine sonraki yıllarda TV filmi olarak da çekilmiştir.

KONUSU: Bir eşkıya tarafından öldürülen babasının intikamını almaya çalışan genç bir kızın destansı hikayesi...

2.EFRUZ BEY:

Konusu: Efruz Bey, 1908’den Birinci Dünya Savaşı ortalarına kadar uzanan devrin romanıdır

Karakterler: Efruz Bey (Ahmet Bey), Selim Sırrı

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

➺Kiralık Konak: I. Dünya Savaşı öncesinin (kuşaklar arası farklılık,alafranga özentiliği,aile sarsıntıları)

Nur Baba: Tekkelerin toplumda yol açtığı yıkıntılar ve yozlaşma anlatılır.

Hüküm Gecesi: Meşrutiyet dönemindeki İttihat ve Terakki kavgaları...

Sodom ve Gomore: Mütareke (işgal) yıllarındaki İstanbul'un ahlaki bozukluklarını,çöküntüleri, (Sodome ve Gomore kutsal kitaplarda ahlaksızlıklarından dolayı lanetlenen ve yerle bir edilen Ürdün'deki iki şehir) tasvir edilir...

Yaban:  Romanda Kurtuluş Savaşı sırasında cephede kolunu kaybetmiş bir subayla, askerliği yeni bitmiş bir askerin köyünde geçen olaylar anlatılmaktadır.

"Panaroma" ve "Ankara" romanlarında Atatürk dönemindeki politika toplum ve kültür yaşamımız anlatılır.

"Bir Sürgün" romanında 2.Abdülhamit'e karşı Paris'e kaçan Jön Türkleri anlatır.


HALİDE EDİP ADIVAR ROMANLARI

1.ATEŞTEN GÖMLEK 

Konusu: İzmir’in işgali üzerine şehri kurtarmaya amaçlayan milli mücadele hareketlerinin hedeflerine nasıl ulaştığını anlatıyor.

Karakterler: Peyami, Ayşe, İhsan

2.SİNEKLİ BAKKAL

Konusu: Sinekli Bakkalın konusu kısaca,İstanbul’un Sinekli Bakkal mahallesinin Sinekli Bakkal sokağında doğup büyüyüp evlenen Rabia adlı bir hafız kızının ve çevresindekilerin hayatıdır.

Karakterler: Rabia, Emine, KIZ TEVFİK, Selim Paşa, Peregrini, Hilmi...

3.VURUN KAHPEYE:

Konusu: Vurun Kahpeye adlı romanda Milli Mücadele yıllarında idealist, cesur, mücadeleci  bir öğretmen  olan Aliye'nin atandığı köydeki çabaları, yaklaşan Yunan işgali, köy zenginlerinin ve imamın düşmana yardımcı olması ve Aliye'nin tüm bunlara karşı verdiği mücadele işlenir.

Karakterleri: Aliye, Uzun Hüseyin, Tosun Bey

www.edebiyatfatihi.net 

4.TATARCIK

Konusu: Eserde imparatorluk Türkiye'sinden Cumhuriyet Devri’ne geçişte, eski-yeni çatışmasında bilginin önemine inanan Lale’nin şahsında yeninin zaferi üzerinde durulur.

Karakterleri: Lale (Tatarcık), Recep

5. YENİ TURAN

Konusu:  7 Eylül 1912 tarihinde “Tanin” gazetesinde tefrika edilen ‘Yeni Turan’ romanı, 1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet sonrası ortaya çıkan siyasî ve sosyal olayları irdeler.

6.SEVİYE TALİP:

Konusu: Bir kadının kocasını terk ederek sevdiği erkekle yaşamasını konu alır.  Roman, birinci tekil kişi tarafından (Fahir) anlatılmıştır.

Karakterleri: Fahir, Macide, Seviyye Talip, Cemal, Numan, Evelin

➱REFİK HALİT KARAY ROMANLARI

1.BUGÜNÜN SARAYLISI:

Konusu:
Kitaptaki olaylar,Abdülhamit’in istibdad döneminde geçmektedir.Bu bağlamda kitabın konusu bize o güne ait bilgiler vermektedir.Kitap,bir aşk hikayesi etrafında o günün sosyal yaşamı,kültürel yapısı ve istibdad dönemindeki Türk aydınlarının başlattığı yeni sosyal akımlardan bahsetmektedir.
Karakterler: Handan, Refik Cemal, Nazım

2. İSTANBUL'UN İÇYÜZÜ

Konusu: Roman türündeki ilk eseridir. II. Abdülhamid devrinden I. Dünya Savaşı'na kadarki sosyal ve siyasal değişimleri ele ele alınmıştır.

Karakterleri: İsmet, Kani, Kani'nin Annesi, Fikri Paşa, Dilara
➱REŞAT NURİ GÜNTEKİN  ROMANLARI

1. ÇALIKUŞU:

Konusu: Küçük yaşta annesini ve babasını kaybeden Feride'nin yaşadığı zorlukları, Kamuran'a olan bitmek bilmeyen aşkını ve Anadolu'da öğretmenlik yaptığı sırada Anadolu insanının yaşantısını ve tutumu kitapta konu olarak ele alınıyor.

Karakterleri: Feride, Kamuran, Munise, Hayrullah Bey...

2. YAPRAK DÖKÜMÜ:

Konusu: Reşat Nuri Güntekin'in ünlü romanı Yaprak Dökümü 1930 yılında yayımlanmıştır. Yazar 
bu romanında modernleşme sürecindeki Türk toplumunda sosyal değişimle yitirilen değerlerin Ali Rıza Bey ailesinde sebep olduğu dağılma ve yıkımı anlatmaktadır. Eser "yanlış Batılılaşmayı"işler.

Karakterleri: Ali Rıza Bey, Hayriye Hanım, Şevket, Fikret, Necla, Leyla, Ferhunde...

3.ACIMAK:

Konusu: Yaşadığı olumsuz olaylardan dolayı acıma duygusunu kaybetmiş bir kadının, babasının günlüğünü okuduktan sonra, acımayı öğrenmesi anlatılıyor.

Karakterleri: Zehra Hanım, Tevfik Bey, Mürşit Efendi, Müşerref, Feriha...

4. DUDAKTAN KALBE:

Konusu:  Reşat Nuri'nin çok sevilen ve okunan bu romanında Kınalı Yapıncak Lamia ile gerçek sevgiyi ve anlayamamış bir genç olan Kenan’ın aşkları ve Kenan’ın düştüğü bunalım ve bu bunalımın onu intihar etmeye sürükleyişi anlatılıyor. 

Karakterleri: Hüseyin Kenan, Lamia, Saip Paşa

5. YEŞİL GECE:

Konusu: Cumhuriyet'in ilanındna sonra yenileşme çabaları ve bu yeniliklerin karşısında olan kişilerle yenilik taraftarları arasındaki mücadeleler anlatılıyor.

Karakterleri: Ali Şahin, Rasim...

MİTHAT CEMAL KUNTAY
1.ÜÇ İSTANBUL

Konusu: Roman, Abdülhamit, Meşrutiyet ve Mütareke dönemleri İstanbul’unu konu edinir. Eser, çökmüş kurumları ve yozlaşmış insanların aşk, çıkar ilişkilerini ele alırken daha geniş boyutta Osmanlı Devleti’nin hangi şartlar ve kişilikler altında çöktüğünü de sergiler.



Yazıya Tepkini Göster!

2 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar