Bu yazımızda 11.Sınıf Dil ve Anlatım  dersinin 2.dönem 2.yazılı sorularını ve cevap anahtarını bulabilirsiniz... 2017-2018 yıllık planına  göre hazırladığımız sorular 20 test sorusu şeklindedir... Dilerseniz dosyayı aşağıdaki bağlantıya tıklayarak direkt indirebilirsiniz..EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 11.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİ YILI 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI 

• Mülakatlarda ele alınan konu önce yüz yüze görüşülür daha sonra yazıya aktarılır.
• Söylev türü edebiyatımızda Tanzimat’tan sonra gelişim göstermiştir. 
•Mülakatlar nesnelliğe dayanan öğretici metinlerdendir.

1. Bu cümleler doğru/yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Y – D – Y
B) D – D – Y
C) Y – Y – D
D) D – Y – D
E) D–  D–  D

2. Söylevde dil ağırlıklı olarak aşağıdaki işlevlerin hangisiyle kullanılır?

A) Dil ötesi 
B) Sanatsal
C) Alıcıyı hareket geçirme
D) Göndergesel
E) Şiirsel 

3) Sanat, edebiyat ya da düşünce eserinin içeriğini bu içeriğin işleniş biçimini anlatan, değerli değersiz yönlerini, belegelere ve örneklere bağlayarak belirten edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale
B) Deneme
C) Tenkit
D) Fıkra
E) Mülakat

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Röportajlarda öznellik ön plandayken  mülakatlarda nesnellik ön plandadır.
B) Ünlü kişileri çeşitli yönleriyle tanıtmak veya toplumu ilgilendiren önemli bir konuyu aydınlatmak için ünlü kişilerle veya uzmanlarla yapılan görüşmelere mülakat denir.
C) Topluma dönük  eleştirilerde eserin toplumsal olay ve olgularla bağlantısı, toplumsal gelişmeye katkısı üzerinde durulur.
D)  İlk eleştiri yazısı Ahmet Mithat Efendi'nin  “Lisan-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazâtı Şâmildir” adlı yazısıdır.
E) Denemeler rahat okunabilen düşünce  yazılarıdır.

5. Aşağıdakilerden hangisi deneme yazılarının amaçlarından biri değildir?

A) Zevk vererek okuyucuyu düşünmeye yöneltmesi
B) Pratik hayatın gerçekleriyle kişi ilişkisini ortaya koyması
C) İnsanın toplum karşısındaki tavrını felsefeye özgü ciddiyetle ele alması
D) İnsanın toplum karşısındaki tavrını ilmî yazılara özgü kesinlikle ele alması
E) Kültür alanındaki değişme ve gelişmelerle insanın nasıl zenginleştiğini ifade etmesi

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) di­ğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Edebiyat fuarında söyleşiler, imza günleri yapılacak.
B) Sıcak, aydınlık ve hoş bir yoldan geçip gittik.
C) Seni arıyorum, anıyorum, çok özlüyorum...
D) Saygı, sevgi, değer görmeyip iyice yalnızlaştı burada...
E) Ruhum aşksız, sancılı sen gittinden beri...


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Üzerinde de nar çiçeği renginde bir gömlek vardı.
B) Dünkü konuşmamızdan ona da söz ettim.
C) Ayşe teyze mahallemizin en vefalı insanıdır.
D) Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurlerken biri gelirse susuyorlardı.
E) Ahmet de bizimle mi gelecekti?

8. Bir şarkıda geçen "Göz göze bakışmak az mı geliyor?" sözlerindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Özne - yüklem uyumsuzluğu
B) Tümleç eksikliği
C) Sözcüün yanlış anlamda kullanılması
D) Gereksiz sözcük kullanımı
E) Mantık yanlışlığı

9. "Son ödevimiz yazılı sınavdan sonra teslim edilecekmiş."
Cümlede  kaç tane türemiş sözcük vardır?
A) 1     B) 2    C) 3  D) 4   E) 5 
 
 Bize çocukluğunuzdan bahseder misiniz? 
 Ahh! Kaç seneyi anlatmam lazım. Çocukluğum uzun, 75 yıl önceki yıl. Sabaha kadar anlat bitmez. Benim doğumum Florina. Ben 13 Ocak 1921’de Florina’da doğdum. Cennet gibi bir yer.
 Nasıl bir öğrenciydiniz? 
 Çok çalışkandım. Ders çalışmama gerek yoktu. Hiç evde kitap açtığımı kimse hatırlamaz.

10.Bu parça aşağıdaki türlerin hangisine örnektir?

A) Mülakat
B) Röportaj
C) Makale
D) Söylev
E) Anı

11. Aşağıdakilerin hangisinde “– ki ” ekinin veya “ki” bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur?
A) Oysa ki ne de çok sevmiştim seni kara gözlüm...
 B) Hayat dediğin ne ki sevdiklerin olmadıktan sonra
 C) Sende ki bu azim de kimsede yok.
 D) Kenarda ki yoldan gidersek iyi olur. 
 E) Doğru olki ne söylediğini düşünmek zorunda kalmayasın.
Ne kaybettiğine dön bir bak istedim.

12.Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kaynaştırma harfi
B) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz yumuşaması
D) Ünsüz benzeşmesi
E) Ünlü türemesi

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumlu bir eleştiri vardır?
A) Bu romanında da kahramanları tek boyutlu ele almış.
B) Yazar, eserinde bağlaçlarla uzayıp giden zor cümleler kullanmış.
C) O, çok basit olayları anlattığı öykülerinde bile özgünlüğünü hissettirebilmiş.
D) Sanatçı farklı olma kaygısıyla anlaşılmaz ifadelere yer vermiş.
E) Sanatçı bu eserinde halk deyişlerine gereksiz yere başvurmuştur.

14. Mülakat türündeki aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Diyorlar ki-Ruşen Eşref Ünaydın
B) Tahir Kutsi -İç Göç
C) Abdi İpekçi – Liderler Diyor ki
D) Çukurova Yana Yana-Orhan Kemal
E) Yaşar Nabi Nayır – Edebiyatçılarımız Konuşuyor

www.edebiyatfatihi.net © 

15.Aşağıdakilerden hangisi röportaj ve mülakat türünün ortak özelliklerinden değildir?

A) Öncesinde ön hazırlık yapılması gerektiği
B) Sözlü anlatım türleri arasında yer almaları
C) Dilin göndergesel işleviyle kullanılması
D) Genellikle gazete ve dergilerde yayınlanmak amacıyla yazılmaları
E) Kişisel yorumlara yer verilmesi

16. "Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal Paşa ile Mülakat" adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Falih Rıfkı Atay
B) Fikret Otyam
C) Ruşen Eşref Ünaydın
D) Behçet Kemal Çağlar
E) Salih Bozok

17) Aşağıdakilerden hangisi makale ve fıkranın ortak özelliklerinden biridir?
A) Gazete ve dergilerde yayınlanması
B) Konunun bilimsel bir yaklaşımla ele alınması
C) İçten ve nükteli bir söyleyişle kaleme alınması
D) İleri sürülen düşüncelerin belgelerle kanıtlanması
E) Kişisel görüşlere ağırlık verilmesi

18) Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Gidip te gelmemek var, gelip te görmemek var.
B) Orta oyunu geleneksel tiyatro türlerimizden biridir.
C) Yalnızlar anlar beni her halimi bir de sevdiğimi...
D) Rüzgar kuzeybatıdan çok sert esiyor.
E) Ayşe Hanım, emekliliğinden aonra kendini torunlarına adadı.

www.edebiyatfatihi.net © 

19) ‘’Karşılıklı olmadıktan sonra aşk neye yarar?’’ sorusuna verilecek cevap cümlenin hangi öğesidir?

A) Yüklemi B) Öznesi C) Belirtli nesnesi D) Dolaylı tümleç E) Zarf tümleci

20) Aşağıdakilerden hangisi mülakat yapan kişinin özelliklerinden biri değildir?

A) Görüşme yapacağı kişi hakkında önceden bilgi edinmesi
B) Soruları tarafsız şekilde önceden hazırlaması
C) Konuşma sırasında gereksiz yere sözü kesmemesi
D) Görüşme metninde değişiklik yapmaması
E) Aldığı cevapları değiştirerek okura aktarması.

CEVAP ANAHTARI:
 1. D  
 2. C
 3. C
 4. D
 5. D
 6. C
 7. A
 8. D
 9. E
 10. A
 11. B
 12. E
 13. C
 14. D
 15. E
 16. A
 17. A
 18. A
 19. D
 20. EYazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar