10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi deneme ünitesiyle ilgili hazırladığımız yepyeni ve özgün test sorularını ve cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz... Test soruları 10.sınıf Türk dili ve edebiyatı 2018-2019 eğitim-öğretim yılının yeni müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Dilerseniz test sorularını PDF. olarak aşağıdaki bağlantıya tıklayarak direkt indirebilirsiniz... Faydalı olması dileğiyle...
10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  DENEME ÜNİTESİ  TEST SORULARI VE CEVAPLARI


1. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün temel özelliklerinden biri değildir?

A) Denemede amaç özel görüş ve düşünceleri ortaya koymaktır
B) Her konuda yazılabilir.
C) Belgelere dayanır.
D) Rahat okunan fikir yazılarıdır.
E) Kesin bir yargıya varılmaz.

Deneme roman, şiir, öykü, tiyatro gibi kurmaca nitelikli edebî türlerle üslubun önem ka­zandığı gezi, anı, eleştiri, mektup ve günlüğün oluşturduğu diğer türler arasında bir ara bölge oluşturması bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir başka deyişle deneme, kurmaca özellikler taşıyabildiği gibi yazarın ve konuların gerçekliğini de içerir. Bu durum, deneme tü­ründe asli öznenin “insan” oluşundan kaynaklanır. Tabii, kurmaca türlerde de aynı durum söz konusudur ancak denemenin öznesi artık nesnel gerçeklik içinde yaşayan gerçek insandır.
2. Parçadan deneme türü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Hem kurmaca hem de gerçekliği olan bir türdür.
B) İnsanı merkeze alır.
C) Kurmaca türlerle bazı benzerlikleri vardır.
D) Metin türleri  arasında önemli bir yeri vardır.
E) Denemede konu  kurmaca dünyanın imkanları içinde sunulur.


------------ ile  birlikte özellikle Avrupa’da birey olarak insanın önem kazanması yazarları, aydınları; insanı kurmaca bir dünya­nın ve belli kalıpların içinde ele alan anlatı türlerinden farklı bir yazın arayışına yöneltmiş, böylece ilk ve tipik örneğini ---------------------’in “Denemeler” adlı eserinde veren deneme türünü doğurmuştur.
3. Boşluklara gelecek ifadeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Reform-Bacon
B) Rönesans-Montaigne
C) Fransız İhtilali-Montaigne
D) Rönesans-Bacon
E) Fransız İhtilali-Voltaire


(I) Denemelerin kendine özgü bir tekniği ve planı vardır. (II) Deneme yazarı ele aldığı düşünceyi kanıtlamak zorundadır. (III) Denemelerde genellikle sanat, kültür, felsefe, edebiyat ve siyaset gibi konular ele alınır.  (IV) Denemeler fikir ağırlıklı yazılardır.  (V) Deneme yazarı konuyu  okuyucuyla tartışıyormuş gibi ele alır. 
4. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlış vardır?

A) I     B) II     C) III   D) IV.   E) V.


Türk edebiyatında deneme türünün ilk örnekleri , Cumhuriyet’ten sonra verilmeye başlanmıştır. ----------'in  “Bize Göre” ve “Gurabahane-i Lakla­kan” adlı yapıtlarındaki kimi parçalar, edebiya­tımızda bu türün ilk örnekleri sayılabilir.
5. Bu parçadaki  boş bırakılan yere  aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ahmet Haşim
B) Yahya Kemal
C) Suut Kemal Yetkin
D) Cemil Meriç
E) Ahmet Mithat Efendi


6.Aşağıdakilerden hangisi deneme türünde eser vermiş önemli yazarlarımızdan biri değildir?


A) Nurettin Topçu
B) Enis Batur
B) Nurullah Ataç
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Salah Birsel

Hoş görür olmak ne demektir? Hoş görür olmak, düşüncelere, " Boş ver" diye aldırış etmemek değildir. Böyle bir ilgisizlik insana yakışmaz. Hoş görür olmak, bize seslenen kimsenin söylediklerini bir takim ön yargılara dayanarak tartışmadan geri çevirmek değil, söylenenleri dikkatle dinleyip tarafsız bir görüşle inceledikten sonra yargıya varmaktır. Başkasının düşüncelerini incelemeden neden geri çevirelim? Neden bu düşünceleri küçümsemeyle karşılayalım? Onları savunmak olanak dişi midir? Biraz olsun gerçek payı yok mudur bu sözlerde? Bize bunları söyleyen hiç mi kafa yormadı acaba?

7. Parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellikler daha ağır basmaktadır?
A) Deneme
B) Makale
C) Eleştiri
D) Sohbet
E) Mülakat

8.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi deneme türünde yetkin bir kalem sahibi değildir?

A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Nurullah Ataç
C) Suut Kemal Yetkin
D) Falih Rıfkı Atay
E) Cemil Meriç

9. Makale türü hangi yönüyle denemeden ayrılır?


A) Fikir ağırlıklı olmasıyla
B) Kanıta dayalı olmasıyla
C) Nesir şeklinde yazılmasıyla
D) Öğretici metin türü olmasıyla
E) Açıklama ve örnekleme tekniklerinin kullanılmasıyla

Evde bulunduğum zaman hayatım daha çok kitaplığımda geçer; oradan ev işlerini yönetmek imkanını da bulurum. Giriş kapısının hemen üstündeyim; hem bahçeyi, kümesi, avluyu görürüm, hem de evimin öteki bölümleri içinde sayılırım. Hiçbir düzene uymadan, hiçbir amaç gütmeden bir bu kitabı, bir şu kitabı karıştırırım; zaman olur hayal kurarım, zaman olur kurduğum hayalleri ya kendim yazarım ya da bir aşağı bir yukarı dolaşarak başkasına yazdırırım.
10. Parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkra B) Makale C) Söyleşi  D) Günce E) Deneme

11. Aşağıdaki deneme türündeki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Bu Ülke-Cemil Meriç
B) Bir İçim Su- Refik Halit Karay
C) Köy Öğretmenine Mektuplar- Nurullah Ataç
D) Dün Yağmur Yağacak-Özdemir Asaf
E) Yokuşa Doğru-Suut Kemal Yetkin

CEVAP ANAHTARI : 1-C    2-E    3-B     4-E   5-A    6-C    7-D    8-A    9-B    10-E     11-C
                                                         

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar