9.Sınıf  MEB Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 222,223,224

SAYFA 222

7.ÜNİTE BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 


OKUMA ÇALIŞMALARI


Hazırlık

1. Ünlü kişilerin yaşam öykülerini okumak kişiye neler kazandırır? Değerlendiriniz.

Cevap:
Biyografilerde yaşamları öğrenim hayatları, mücadeleleri anlatılan örnek, tanınmış kişiler kendilerinden sonra gelen kuşaklara örnek olacaktır. Böylece yeni nesiller bu insanların hayatlarından ders alacak ve hayatlarına daha doğru bir şekilde yön vereceklerdir. Ayrıca biyografiler biyografisi anlatılan kişinin yaşadığı dönem hakkında da bilgi sahibi olur.
www.edebiyatfatihi.net

2. Biyografik eserler hangi bilim dalıyla ilişkilendirilebilir? Tartışınız.

Cevaplar: Biyografik eserler tarih bilimi ile ilişkilendirilebilir.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Cahit Sıtkı Tarancı adlı metinde geçen “Kelimeler onun eline geçti mi munisleşiyor, sevimli bir hal alıyor.” cümlesinde altı çizili kelimenin anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

Munis kelimesi  sözlükte 1.Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan 2. Cana yakın, uysal, sevimli gibi anlamlara geliyor. Metindeki bağlamda ikinci anlamı ağır basıyor.

2. Cahit Sıtkı Tarancı adlı metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

Ana düşüncesi: Cahit Sıtkı Tarancı Türk şiirinin en başarılı şairlerinden birisidir.
Yardımcı düşünceleri: Cahit Sıtkı usta bir şairdir. 


3. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

Cevap: Metinde öyküleyici, açıklayıcı ve öğretici anlatım biçimleri kullanılmıştır.
Metinde  tanık gösterme, benzetme,  karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma gibi düşünceyi geliştirme yolları kullanılmıştır. 

4. Metinde yazara / metne özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

Cevap: Yazar metinde  açık, duru,  anlaşılır bir dil kullanmış, öyküleyici, açıklayıcı anlatım türlerinden yararlanmıştır.

5. Cahit Sıtkı Tarancı adlı metnin, yazıldığı dönemin gerçekliğiyle ilişkisini değerlendiriniz.

Cevap: Biyografik olan bu metinde Cahit Sıtkı Tarancı'nın hayat hikayesi, yaşadığı dönemin gerçekliği anlatılmıştır. Metin kurmaca değil gerçektir. 

6. Metinde ortaya konulan bilgi, tespit, yorum ve görüşleri; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.

Cevap: Metindeki bilgi, tespit ve görüşler tutarlı, geçerli ve doğrudur. Yazar biyografiyi yazarken Cahit Sıtkı Tarancı ile ilgili araştırma yapmış, onunla ilgili söylenenleri tanık göstererek alıntılamış ve nesnel bir biçimde biyografiyi yazmıştır. 

7. Biyografi türünde yazılmış diğer önemli eserleri ve bu eserlerin yazarlarını belirtiniz.

Cevap: Eski Yunan edebiyatında Plutarkhos’un Hayatlar, İngiliz edebiyatında William Roper’in Sir Thomas More’un Hayatı ve James Boswell’in Samuel Johnson’un Hayatı, Avusturya edebiyatından Stefan Zweig’ın Üç Büyük Usta dünya edebiyatının tanınmış biyografilerindendir.

Tanzimat Dönemi’nde Beşir Fuat’ın Victor Hugo, Namık Kemal’in Evrak-ı Perişan, Recaizade Mahmut Ekrem’in Kudemadan Birkaç Şair, Muallim Naci’nin Osmanlı Şairleri; 

Servetifünun Dönemi’nde Süleyman Nazif’in Mehmet Âkif adlı eseri biyografi türünde öne çıkar. 

Cumhuriyet Dönemi’nde İlhan Geçer’in Cahit Sıtkı Tarancı, Mithat Cemal Kuntay’ın Namık Kemal, Ahmet Rasim’in İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Atatürk, Beşir Ayvazoğlu’nun Yahya Kemal, İhsan Işık’ın Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi adlı eserleri bu türün tanınmış örneklerindendir.

www.edebiyatfatihi.net
Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar