Tahsin Nahit'in "Kamerle" Şiirinin İncelemesi

Oldukça genç bir yaşta (32) hayatını kaybeden Fecriati topluluğunun öne çıkan şairi Tahsin Nahit edebiyatımızda “Adalar, Kamer ve Zühre şairi” olarak tanınmıştır. Şiirlerinde aşk, kadın, tabiat, gece, ruh hassasiyeti ve güzellik duygusu gibi bireysel temaları işlemiştir.

Bu yazımızda Tahsin Nahit'in "Kamerle" adlı şiirini yapı, tema, dil özellikleri bakımından inceleyeceğiz.

edebiyatfatihi.net©  hazırladı


KAMERLE/TAHSİN NAHİT

YAPI: 

Nazım biçimi: "Kamerle" adlı şiirde serbest müstazat müstezat kullanılmıştır.  Anjambman mısra yapısını kullanan şair bu şiirde nazmı nesre yaklaştırmıştır. Örnek:

İpekli saçlarını 
Bir beyaz tülle örterek  guya
Seni tanzir ederdi...çünki o şeb
İnce bir tül bulutla örtünerek
Sen de bir deryayla bir müaşakada
Bulunurdun...


AHENK UNSURLARI: 

Ölçü: Şair bu şiirinde aruz ölçüsünün farklı kalıplarını kullanarak ölçüyü müzikal değerleri yönüyle ele almıştır. Bunu yaparken ölçü-konu bağlantısını gözetmiştir. 

Kafiye ve redif:

--yer
--kamer   ("er" tam uyak)
...
--ben
--mülhem ("em" tam uyak
--sen        ("en" tam uyak)
--bilmem
...

Aliterasyon: Şiirde "y" sesiyle aliterasyon sanatı yapılmıştır.

Asonans: "e" sesiyle asonans

Tema: Aşk, kadın

Dil ve Anlatım Özellikleri: Şiirde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaların (muzlim, mestur, müteessir, mülhem, mader-i his, nur-ı sayen, umk-ı kalbim vb.) kullanıldığı süslü, sanatlı bir dil kullanılmıştır. 

Şair Hakkında:

Tahsin Nahit Edebi ve Fikri Yönü:

Fecr-i Ati topluluğu şairi ve oyun yazarıdır.
İlk şiirlerini Tahsin Nahide adıyla 1905 yılında Selânik'te yayınlanan Çocuk Bahçesi dergisinde yayımlamıştır. 
Son şiirlerini 1918 yılında "Tahmis-i Gazel-i Yahya Kemâl" adıyla Şâir ve 1919 yılında "Tahmis-i Gazel-i Cenâb-ı Nedim" adıyla da Şâir Nedim dergilerinde yayımlamıştır. 
Fransız sanatçılarından ve Türk edebiyatından en çok Ahmet Haşim'den etkilenmiştir.
Bireysel konulu şiirler yazmıştır.
Dil anlayışı bakımından Servet-i Fünûn edebiyatında olduğu gibi konuşulan sade dilden çok, eski kelimelerin bolca kullanıldığı Osmanlıcayı tercih etmiştir.
Şiirleri sanat gücü bakımından çok güçlü değildir.
“Adalar, Kamer ve Zühre şairi” olarak tanınmıştır.
Genelde kadın ve aşk temalarını işlemiştir.
Tahsin Nahit, genellikle şiirlerinin tümünde aruz ölçüsünü kullanmıştır. Yalnız "Koşma" 8 adlı şiirini hece vezniyle yazmış olup, dizelerin hece sayısı on birlidir (6+5).
Tiyatroyla da yakından ilgilenmiştir. Tekniği zayıftır. edebiyatfatihi.net hazırladı

Tahsin Nahit, oldukça genç sayılabilecek bir yaşta; otuz iki yaşında, önce boğazından hastalanmış ve sonra da zatürreeye tutularak Nisan 1919'da vefat etmiştir. Kabri çok sevdiği Büyükada mezarlığındadır. 

ESERLERİ
Şiir: Ruh-i Bikayd
Tiyatro: Hicranlar, Jön Türk, Firar, Aşkımız, Sanatkârlar, Ben Başka, Talak, Kırık Mahfaza, Osman-ı Sani, Kösem Sultan

Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar