HAZIRLAYAN: www.edebiyatfatihi.net

11.Sınıf Dil ve Anlatım Konuları Boşluk Doldurma ve Doğru/Yanlış Soruları ve Cevapları

DOĞRU YANLIŞ SORULARI

A) Aşağıdaki yargılar  doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız.

Anılarda  içten, akıcı, açık ve anlaşılır bir dil kullanılır. (  )
Anıların bir işlevi de yaşandıkları döneme ayna tutmaktır. (  )
Anılar  günlükler gibi günü gününe ve belgelere dayanılarak yazılır. (  )
"Edebiyatçılar Geçiyor" Halit Fahri Ozansoy'un anı türündeki eseridir. ( )
İlk anı örnekleri edebiyatımızda Tanzimat Dönemi'nde verilmiştir. ( )
Çankaya ve Zeyindağı Reşat Nuri Güntekin'in anı türündeki eserleridir. ( )
Biyografi yazarının objektif olma zorunluluğu yoktur.( )
Biyografiler sayesinde kendi deneyimlerimize bir yaşam deneyimini daha katabiliriz. ( )
Makaleler günübirlik yazılardır. ( )
Fıkraların ömrü kelebek ömrü kadar kısadır. ( )
Yakup Kadri'nin fıkra türünde önemli eserleri vardır. ( )
Köşe yazılarında (fıkra) konu ile ilgili görüşler birtakım delillerle ispatlanır. ( )
Nurullah Ataç'ın  "Ben'in ülkesi" nitelemesi makale için söylenmiştir.( )
Makale Milli Edebiyat Dönemi'nde edebiyatımıza girmiştir ( )
Eskiden gezi yazılarına seyahatname denirdi. ( )
Eskiden fıkra yazılarına ruzname denirdi ( )
Haber yazılarında önce ayrıntılar sonra özet verilir. ( )
Haber yazıları 5N 1K ilkesine uymalıdır. ( )
Edebiyatımızdaki ilk eleştiri Namık Kemal'e aittir. ( )
Özel mektuplar yazılan kişiye ilgi ve yakınlık derecesine göre bir hitap cümlesi ile başlamaz. ( )
Fıkra yazarı  ele aldığı konuyu kendi görüşleri doğrultusunda işler. ( )
Haber yazılarında bilgi vermak amaçlandığından dil sanatsal işlevde kullanılır. ( )
Eskiden eleştiri yazılarına tenkit denirdi. ( )
Akıcılık bir yazıdaki gereksiz ek ve kelimelerin olmamasıdır. ( )
Denemenin Dünya Edebiyatındaki kurucusu İspanyol yazar Cervantes'tir. ( )
Makale, fıkra gibi türler gazetecilikle ortaya çıkan yazı türlerdir. ( )
Üç Tarz-ı Siyaset Yusuf Akçura'nın önemli bir makalesidir. ( )
Makale ve denemenin dil ve üslubu benzerdir. ( )
Makalenin diğer türlerden en önemli farkı yazarın öne sürdüğü düşüncelerini kanıtlama amacı gütmesidir. ( )
Sohbet yazılarında yazarın yoğun bir anlatımı vardır. ( )
5N 1K ilkesindeki "K" konunun kısaltılmışıdır. ( )
Asparagas uydurma, yalan haber demektir. ( )
Gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üstündeki kullanılan başlığa manşet denir. ( )
Sohbet yazılarına eski dönemlerde söyleşi denmekteydi. ( )
Tuhfetü'l Harameyn Nabi'nin gezi yazısı türündeki eseridir ( )
Tek Adam Şevket Süreyya'nın biyografi türündeki eseridir. ( )
Eşkal-i Zaman  makale türündeki bir eserdir. ( )
Tezkireler günümüzdeki eleştiri türünün Divan edebiyatındaki karşılığıdır. ( )

www.edebiyatfatihi.net


B. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
Tanınmış kişilerin, yaşadıklarını, üzerinden belirli bir zaman geçtikten sonra yazdığı eserlere .............. denir.
Özel bir sorunu konuyu veya bir kişinin bir yönünü ele alıp derinlemesine inceleyen yazılara........denir.
İlk tezkire ........................................'nin Mecalisü'n Nefais adlı eseridir.
Biyografi yazılarına eskiden .............................. denirdi.
Halit Ziya'nın .................................... ve ..................................... gibi anı kitapları vardır.
......................................., günü gününe yazılan yazılardır.
Haber yazıları ............................... ilkesine uymalıdır.
............................................ ilk resmi gazetemizdir.
Fıkranın diğer türlerden ayrıldığı en temel noktası..............................
Hüseyin Cahit Yalçın .......................................... döneminin en önemli münekkididir.
Demdeme ............................................'nin eleştiri türündeki önemli bir eseridir.

                                                                      CEVAPLARI                                                                                     www.edebiyatfatihi.net                   
DOĞRU/YANLIŞ

Anılarda  içten, akıcı, açık ve anlaşılır bir dil kullanılır. ( D )
Anıların bir işlevi de yaşandıkları döneme ayna tutmaktır. ( D )
Anılar  günlükler gibi günü gününe ve belgelere dayanılarak yazılır. ( Y )
"Edebiyatçılar Geçiyor" Halit Fahri Ozansoy'un anı türündeki eseridir. (D)
İlk anı örnekleri edebiyatımızda Tanzimat Dönemi'nde verilmiştir. (Y)
Çankaya ve Zeyindağı Reşat Nuri Güntekin'in anı türündeki eserleridir. (Y)
Biyografi yazarının objektif olma zorunluluğu yoktur.(Y)
Biyografiler sayesinde kendi deneyimlerimize bir yaşam deneyimini daha katabiliriz. (D)
Makaleler günübirlik yazılardır. (Y)
Fıkraların ömrü kelebek ömrü kadar kısadır. (D)
Yakup Kadri'nin fıkra türünde önemli eserleri vardır. (Y)
Köşe yazılarında (fıkra) konu ile ilgili görüşler birtakım delillerle ispatlanır. (Y)
Nurullah Ataç'ın  "Ben'in ülkesi" nitelemesi makale için söylenmiştir.(Y)
Makale Milli Edebiyat Dönemi'nde edebiyatımıza girmiştir (Y)
Eskiden gezi yazılarına seyahatname denirdi. (D)
Eskiden fıkra yazılarına ruzname denirdi (Y)
Haber yazılarında önce ayrıntılar sonra özet verilir. (Y)
Haber yazıları 5N 1K ilkesine uymalıdır. (D)
Edebiyatımızdaki ilk eleştiri Namık Kemal'e aittir. (D)
Özel mektuplar yazılan kişiye ilgi ve yakınlık derecesine göre bir hitap cümlesi ile başlamaz. (Y)
Fıkra yazarı  ele aldığı konuyu kendi görüşleri doğrultusunda işler. (D)
Haber yazılarında bilgi vermak amaçlandığından dil sanatsal işlevde kullanılır. (Y)
Eskiden eleştiri yazılarına tenkit denirdi. (D)
Akıcılık bir yazıdaki gereksiz ek ve kelimelerin olmamasıdır. (Y)
Denemenin Dünya Edebiyatındaki kurucusu İspanyol yazar Cervantes'tir. (Y)
Makale, fıkra gibi türler gazetecilikle ortaya çıkan yazı türlerdir. (D)
Üç Tarz-ı Siyaset Yusuf Akçura'nın önemli bir makalesidir. (D)
Makale ve denemenin dil ve üslubu benzerdir. (Y)
Makalenin diğer türlerden en önemli farkı yazarın öne sürdüğü düşüncelerini kanıtlama amacı gütmesidir. (D)
Sohbet yazılarında yazarın yoğun bir anlatımı vardır. (D)
5N 1K ilkesindeki "K" konunun kısaltılmışıdır. (Y)
Asparagas uydurma, yalan haber demektir. (D)
Gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üstündeki kullanılan başlığa manşet denir. (Y)
Sohbet yazılarına eski dönemlerde söyleşi denmekteydi. (Y)
Tuhfetü'l Harameyn Nabi'nin gezi yazısı türündeki eseridir (D)
Tek Adam Şevket Süreyya'nın biyografi türündeki eseridir. (D)
Eşkal-i Zaman  makale türündeki bir eserdir. (Y)
Tezkireler günümüzdeki eleştiri türünün Divan edebiyatındaki karşılığıdır. (Y)

B. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
Tanınmış kişilerin, yaşadıklarını, üzerinden belirli bir zaman geçtikten sonra yazdığı eserlere anı(hatıra) denir.
Özel bir sorunu konuyu veya bir kişinin bir yönünü ele alıp derinlemesine inceleyen yazılara monografi denir.
İlk tezkire Ali Şir Nevai'nin Mecalisü'n Nefais adlı eseridir.
Biyografi yazılarına eskiden tercüme-i hal denirdi.
Halit Ziya'nın Kırk Yıl  ve Saray ve Ötesi gibi anı kitapları vardır.
Günlükler, günü gününe yazılan yazılardır.
Haber yazıları 5N 1K ilkesine uymalıdır.
Takvim-i Vekayi ilk resmi gazetemizdir.
Fıkranın diğer türlerden ayrıldığı en temel noktası konunun güncel olmasıdır
Hüseyin Cahit Yalçın Servetifünun döneminin en önemli münekkididir.
Demdeme Muallim Naci'nin eleştiri türündeki önemli bir eseridir.

                                                            ---DEVAM EDECEK---                                                             


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar