3 Ara 2017

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018 Sayfa 160

Reklamlar

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018 Sayfa 160

SAYFA 160
5. Yaprak Dökümü adlı metnin tür özelliklerini belirleyiniz.
 • Roman, olmuş ya da olması mümkün olayları kişi, yer, zaman bağlamında anlatan, hikâyeye göre daha uzun, anlatmaya dayalı bir türdür. 
 • Romanda, kahraman, mekân ve olaylar daha çok ve çeşitlidir. 
 • Romanlarda birden çok anlatıcı ve bakış açısı görülebilir. 
 • Romanlarda tasvirlerin yanı sıra tahliller de vardır.
 • Romanda da öyküde de olay, kişi, yer ve zaman öğeleri vardır.
 • Öyküden farklı olarak romanlarda bu öğeler daha ayrıntılı daha kapsamlı bir biçimde ele alınır. Romanda betimlemelere ve psikolojik tahlillere öyküden daha geniş yer verilir.
 • Romanda olaylar, roman kahramanlarının karakter özellik­lerinden doğar.
 • Romanların olay örgüleri olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerinden doğar.
 • Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
 • Romanlar işlediği konulara göre; sosyal roman, serüven (macera) romanı, tarihi roman, egzotik roman, psikolojik roman (tahlil romanı), polisiye, biyografik ve otobiyografik roman gibi türlere ayrılır.
9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018 Sayfa 160

 • 6. Yaprak Dökümü adlı metnin anlam özelliklerini etkileyen kültürel unsurları belirleyiniz.
Sosyal değişimle birlikte bir  ailede meydana gelen  yozlaşma, yitirilen değerler
Gelenek ve modernizm çatışması
Modern hayatın yanlış algılanması
Kuşak çatışması
Evlilik kurumuna ilişkin değer ve yargılar


7. Yaprak Dökümü adlı romanın yazıldığı dönemle ilişkisini ve sonraki dönemlere etkisini değerlendiriniz.

1930 yılında yayımlanan Yaprak Dökümü’nde, modernleşme sürecindeki Türk toplumunda sosyal değişimle yitirilen değerlerin Ali Rıza Bey ailesinde sebep olduğu dağılma ve yıkım anlatılmaktadır.  Sonraki dönemlerde de Doğu-Batı çatışması, sosyal değişimlerle birlikte bireydeki ve toplumdaki çözülme romanlarda işlenmiştir.

8. Yaprak Dökümü adlı romanda anlatıcının tutumunun olayların akışına ve metnin iletisine etkisini değerlendiriniz.

Romandaki anlatıcı 3.tekil kişidir. Anlatıcı ilahi bakış açısıyla. yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak olan her şeyi bilir, görür ve duyar.  Bakış açıları, okuyucunun olay karşısındaki tavrını da etkiler. Olayları ve kahramanları daha net ve geniş bir şekilde kavramasına katkıda bulunur.  


9. Yaprak Dökümü adlı metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal ve tarihî ögeleri belirleyiniz.

Metinde "sevgi, doğruluk, dürüstlük, namus, dayanışma" gibi değerlerler  ile kuşak çatışması, gelenek-modernite çatışması, sosyal değişim, yanlış Batılılaşma, yitirilen ahlaki değerler gibi sosyal ve tarihi ögeler  bulunmaktadır.


Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon