11.Sınıf Türk edebiyatı Kitabı Cevapları, Lider, Sayfa 48
1. Metnin olay örgüsünü belirleyerek bir şema hâlinde gösteriniz.
İntibah olay örgüsü şeması...tıkla

2. Olay örgüsünü oluşturan metin parçaları hangi ögelerle birbirine bağlanmıştır? Bu metin parçaları yaşanmamış ancak hayal edilen bir olaydan yola çıkılarak mı düzenlenmiştir? Niçin?
Kişiler, mekan ve zaman ögeleriyle birbirine bağlanmıştır. Evet, çünkü yazar doğal gerçekliği kendi hayal dünyasında kurgulayarak kurmaca gerçekliğe dönüştürmüştür. 

3. Metinde anlatılan olaylar gerçek hayatta yaşanabilecek bir niteliğe sahip midir? Açıklayınız.

Metinde anlatılan olaylar gerçek hayatta yaşanabilecek bir niteliğe sahiptir, yazar doğal gerçekliği kendi hayal dünyasında kurgulayarak aktarmıştır. 

4. Olay örgüsü hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi söyleyiniz.
Olay örgüsü merak uyandıracak şekilde düzenlenmiştir. Anlatılanlar ders verici niteliktedir. 

edebiyatfatihi.net
5. Metnin kahramanlarını söyleyiniz. Bu kahramanların belirgin özellikleri nelerdir? Metnin kahramanları olay örgüsü içinde nasıl bir işleve sahiptir?


6. Metnin kahramanları, eserin yazıldığı dönemin gerçekliğine uygun mudur? Niçin?
Uygundur, o dönemin yaşantısını yansıtmaktadır. 

7. Metindeki olaylar nerelerde ve hangi zamanlarda geçmektedir? Bu mekân ve zamanların olay örgüsü içindeki işlevlerini söyleyiniz. Metindeki mekân ve zamanlar gerçekliğe uygun mudur? Niçin?
Tüm mekan ve zaman özellikleri için tıklayın

8. Metindeki zaman ve mekânlarla destan ve mesnevilerdeki zaman ve mekânları karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.


Romandaki zaman ve mekan destan ve mesnevilerdeki gibi  yapıyı oluşturan bir unsurdur ve olayların yaşandığı yeri ve zamanı gösterir. 

Farklıkları ise: 
Destan ve mesnevilerde mekanlar hayali ve olağanüstü özelliklere sahip mekanlar varken okuduğumuz metinde  gerçekçi, betimlenmiş mekan söz konusudur. 
destan ve mesnevilerde belirsiz zaman ifadeleri, okuduğumuz hikayede belirli zaman ifadeleri vardır.


9. Metindeki zamanla yaşanılan zaman arasında bir bağ kurulabilir mi? Açıklayınız.

Metindeki zamanla yaşanılan zaman birbirine paraleldir. 

10. Metnin yapı unsurları arasında bir bütünlük veya uyumsuzluk var mıdır? Metinden örnekler vererek açıklayınız.
Yoktur.   
edebiyatfatihi.net
11. Metnin temasını söyleyiniz. Bu temanın sosyal hayat içindeki yeri ve değerini belirleyiniz. Bu tema niçin aile hayatı çevresinde oluşturulmuştur?

Yanlış kadınları sevmenin doğurduğu yıkımlar metnin temasıdır.  Yazar bu temaları işleyerek olayın merkezine aileyi alıp çarpık aşkların aile saadetine zarar verdiğini ortaya koymak istemiş, böylece romanın eğitici yönünü de güçlendirmiştir.

                                                           http://www.edebiyatfatihi.net/2017/09/11sinif-turk-edebiyati-kitabi.html

12. Metinde yerli ve mahallî unsurlar olup olmadığını belirleyiniz.
Dönemin yaşam tarzı, 19.yüzyılın  seçkin gezinti yerlerinden biri olan Çamlıca metindeki yerli ve mahalli unsurlardan sadece birkaçıdır. 

13. Metnin tarihî bir belge niteliğine sahip olup olmadığını metinden örnekler vererek açıklayınız.
Metin Tanzimat dönemindeki sosyal hayatı yansıtan bir kaynak olabilir; ama  edebi bir metin olduğu için tarihi bir belge olarak değerlendirilemez. 
edebiyatfatihi.net
14. Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

Namık Kemal eserle ilişkisi:  Eserlerinde sosyal konuları işleyen  ve toplum için sanat anlayışındaki Namık Kemal'in bu eseri onun edebi ve fikri anlayışını yansıtmaktadır. 
Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar