11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Kitabı Cevapları, Lider Yayınları,2017-2018, Sayfa 17-18-19-20-21

SAYFA 17

1.TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU

>>>Etkinlik: III. Selim’den itibaren yapılmak istenen yenilikler ve bu yeniliklerin özellikleri ile ilgili hazırlanan posterleri sırayla sınıfa sununuz. Posterleri daha sonra sınıfın panosuna asınız.

👉CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLA

>>>Etkinlik: Tanzimatla getirilmek istenen yenilikleri kimlerin, niçin istediklerini araştırınız.

Tanzimat Fermanı, devlet tarafından, devletin devamını sağlamak, eski güze tekrar kavuşmak için getirilmiş, yenilikler bu amaçla yapılmıştır.


>>>Etkinlik: Edebiyatta Tanzimat'ın ne zaman ve niçin başladığını araştırınız.

1860’da ilk özel Türk gazetesi olan “Tercüman-ı Ahval”in çıkışı ile başlamıştır.Tanzimat edebiyatı, Batı'ya yönelmiş bir Türk edebiyatıdır. Bu dönemin şair ve yazarları, edebiyat yolu ile ulusu uyandırıp yükseltmek; gerilik, kötülük ve baskıları yok etmek gayesini ta­şırlar. Topluma karşı kendilerini sorumlu sayarlar. Toplum haya­tımızın hızla değişme ve gelişme akımlarının itici fikir gücü Tan­zimat'la başlar. Tanzimat'tan sonra orta sınıf oluşur; bu orta sı­nıf kendi edebiyatını yaratır ve yeni bir edebiyat ortaya çıkar..

                         

>>> Etkinlik: Tanzimat döneminde tanınmış edebiyatçıların nasıl yetiştiklerini hakkında araştırma 

👉CEVABI İÇİN TIKLA

>>>Etkinlik: Tanzimat döneminde hangi edebi türlerdeki eserlerin görülmeye başladığını araştırınız.

Makale, eleştiri, roman, hikaye, tiyatro gibi edebi türler görülmeye başlamıştır.


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Etkinliklerin cevapları yıkarıda verildi...

SAYFA 18

1. Metne göre 
herkesin canınından malından ve namusundan emin olması
vergilerin tayini
askerin belirli bir usül altında göre çağrılması
rüşvetin kaldırılması
yeni kanunların "meclis ahkamı adliye"de düzenlenmesi
bir mahkemenin hükmü olmadıkça kimsenin hapsedilmemesi gibi yenilikler getirilmiştir.


2) Metinden hareketle getirilmek istenen yenilikler devlet yöneticileri tarafından devleti içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak,  devleti eski gücüne kavuşturmak amacıyla yapılmıştır

3. Kökten yenilik değildir, ihtiyaca cevap vermeyen alanlarda düzenlemelere gidilmesidir.

SAYFA 20

>>>4.ETKİNLİK
Tanzimat döneminde tanınmış sanatçıların nasıl yetiştiklerini söyleyiniz.


1)  Metne göre edebiyatta Tanzimat 1860 yılında edebiyat yoluyla halkı bilinçlendirmek,  halka kültür yoluyla "sosyal fayda" sağlamak ; Batı’daki gelişme ve değişimleri yakın takip etmek için başlamıştır. 

3.metin
GAZETECİLİK

1. Metne göre Tanzimat döneminde gazeteciliğe yeni fikirleri yaymada bir araç olduğu, halkın kendi menfaatleri ve halkarını gazete aracılığıyla öğrenmeye başladığı için önem verilmiştir. 

2. Tanzimat döneminde hangi gazeteler çıkarılmıştır ve bu gazetelerin çıkarılmasına kimler öncülük etmiştir? Bu gazetelerin belirgin özellikleri nelerdir?


ANLAMA-YORUMLAMA

1. Makale, eleştiri, roman, hikaye, tiyatro gibi edebi türler görülmeye başlamıştır.

2. Tanzimat sonrasında yazılan edebi eserlerde halkı bilinlendirmek, eğitimek, aydınlatmak amacıyla sosyal faydaya önem verilmiştir. 

SAYFA 21

1) Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

D, D, Y

2Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeleri yazınız.

 • Tanzimat döneminde yapılan değişiklikler daha çok YÖNETIMLE (İDARE) ilgilidir.
 • ŞİNASİ
 •  SADELEŞME
3. D

4. E

>>>ETKİNLİK: Gazete çevresinde kültür ve edebiyat hayatımıza giren öğretici metin türleri hakkında bilgi edininiz.


>>>ETKİNLİK: Tanzimat dönemi öğretici metinlerinde Toplumsal konulara ve sorunlar, 
Hürriyet, eşitlik, kanun, bilim ve teknikle ilgili Batılı kavramlar ana düşünce ve  konu olarak işlenmiştir.

>>>ETKİNLİK: Gazetenin kültür hayatımızdaki yeri ve değerini araştırınız.
  Yazıya Tepkini Göster!

  Bir Yorum Yaz

  YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

  1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
  2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
  3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
  4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

  Daha yeni Daha eski

  Reklam

  Reklamlar