"Cumhuriyet dönemini şekillendiren Siyasi, Sosyal ve Fikri Temeller Nelerdir?" sorusunun cevabına geçmeden önce bu dönemde ortaya çıkan belli başlı sosyal ve siyasi olaylar nelerdir, onlara bakalım : 

Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan sosyal ve siyasi olaylar:- Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması
- Atatürk ilke ve inkılaplarının uygulanması
- İkinci Dünya Savaşı
- Modernleşme çabaları
- 1960 darbesi ve sonrasında ortaya çıkan ideolojik söylemler
- 1980’den sonra bireyselliğin ön plana çıkması
· Bu gelişmeler edebiyata da yansımış, toplumun bir üyesi olan sanatçıyı da etkilemiş, aynı zamanda yaşananlar edebi eserlere de yansımıştır.
· Yine Cumhuriyet öncesi dönemden Cumhuriyete uzanan dönemde toplumsal, siyasi, ekonomik ve kültürel problemleri baz alması edebi eserlerdeki problemlerin bu ilke ve inkılaplarda ifadesini bulduğunu gösterir.
· Aynı zamanda Cumhuriyet’in ilk yıllarında Milli edebiyat zevk ve anlayışı devam etmektedir.
· Halka yönelen, Anadolu’yu temel alan, milli unsurların ön planda olduğu, sade bir dilin kullanıldığı, Batı’daki gelişmelerin yakından takip edildiği bir dönemdir.

Cumhuriyet Dönemi’ni Şekillendiren Siyasi, Sosyal ve Fikri Temeller
Si       Siyasi
       Temeller
Cumhuriyetçilik ilkesi
Laiklik ilkesi
Saltanatın kaldırılması
Hilafetin kaldırılması  
T       Sosyal 
        Temeller
Atatürk ilke ve inkılaplarıyla (Medeni Kanunun kabulü, soyadı kanunu, şapka kanunu vb) sosyal hayatta meydana gelen köklü değişimler
Aydın-halk arasındaki çatışma
Fik   Fikri
        Temeller
Çağdaş uygarlık seviyesine yükselmenin fikir olarak benimsenmesi
Atatürk ilke ve inkılapları
Anadolu ve Anadolu halkına yönelme fikriYazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar