CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA-DOĞRU YANLIŞ SORULARI VE CEVAPLARI


  Aşağıdaki ifadelerin sonuna  yargılar doğru "D" yanlış ise "Y" yazınız. 
 1. Cumhuriyet Dönemi sanatçıları eserlerinde Anadolu coğrafyası ve insanına, cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına kucak açarken Batı’dan gelen anlatma tarzlarını da başarılı biçimde kullanmışlardır. 
 2.  Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının yaydığı sosyal güvensizlik, Cumhuriyet Döneminin dil ve zevkini etkilemiştir. 
 3.  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı tıpkı Tanzimat sonrası edebî yenileşme hareketlerinde görüldüğü gibi üç kaynaktan beslenmiştir: Batı edebiyatı, divan edebiyatı, halk edebiyatı.
 4. Cumhuriyet Döneminde yazılmış şiirlerde aruz vezni kesinlikle kullanılmaz, bunun yerine sadece hece vezni kullanılır. 
 5. Cumhuriyetçilik, devlet işlerinde dinî otoritenin değil aklın ve mantığın belirleyici olmasını işaret eden bir ilkedir. 
 6.  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ürünlerine devrin siyasal özellikleri yansıtılmaz. 
 7.  Şiirlerde aruza karşı genellikle hece vezni tercih edilmiştir. 
 8. Sanatçılar toplumsal konular yanında bireysel konuları da ele almışlardır.
 9. Ömer Seyfettin Cumhuriyet Döneminde eser veren bir öykücüdür.
 10. Millî zevk, Batı’dan gelen anlatma biçimleriyle birleştirilmiştir.
 11. Cumhuriyet Dönemi, edebiyatta millî değerlere yönelmenin ilk halkası olmuştur. 
 12. Laiklik, devlet işlerinin ve hukuk kurallarının dine göre değil akla ve bilime göre şekillendirilmesidir. 
 13.  Cumhuriyet, Fransız Devrimi (1789) ile birlikte gelişen, kaynağını aydınlanma dönemi filozoflarından alan bir yönetim biçimidir. 
 14.   Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oluşumunda Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde ortaya çıkan fikir hareketlerinin etkisi yoktur. 
 15. Büyük Türkiye Rüyası, Kültür ve Dil, Nesillerin Ruhu adlı önemli makale türündeki kiapların yazarı Mehmet Kaplan'dır 
 16. Yakup Kadri'nin Zoraki Diplomat adlı eseri roman türündedir.
 17. Eski Saat, Pazar Konuşmaları Falih Rıfkı Atay'ın fıkra türündeki eserleridir. 
 18. Bu dönem öğretici metinlerinde  yazı dili konuşma diline yaklaştırılmıştır. 
 19. Bu dönem öğretici metinlerinde Arapça ve Farsça kelimelere sıkça yer verilmiştir 
 20. Milli Eğitim eski bakanlarından Hasan Ali Yücel'in "İngiltere Mektupları, Kıbrıs Mektupları"adlı gezi yazıları vardır. 2.Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. 

 1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Atatürk’ün .............................. ilkesinden güç almaktadır. Cumhuriyet Dönemi edebî eserlerinde en fazla ele alınan konu ........................................................................'dır.
 2. Cumhuriyet Dönemi yazar ve şairlerinin dil konusundaki tercihi, öncelikli olarak ............................................... olmuştur. 
 3. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, temellerini ............................ Döneminden alır.
 4.  Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte .......................... devlet sisteminden ...........................devlet sistemine geçiş sağlanmıştır. 
 5. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatını, hemen öncesindeki edebiyat dönemi olan ........................................’tan kesin sınırlarla ayırmak mümkün değildir. 
 6. Cumhuriyet Dönemi edebî türlerinden .........................da ağırlıklı olarak Anadolu coğrafyası ve insanı ele alınmıştır.
 7.  Millî Edebiyatla başlayan halka yönelme ve Anadolu’yu tanıma çabası, ........................nın ana ilkesi olmuş, Türk milletinin her kesimi edebî eserlerde yer almıştır.
 8. Yahya Kemal’in ……………………… adlı eseri hem makale hem sohbet özelliği taşımaktadır.
 9. Ahmet Haşim’in “Bize Göre” adlı eseri hem ………………… hem de ……………………… türüne örnektir.
 10. Şehir konulu denemelerin Türk edebiyatındaki ilk örneklerine ……………………….. adı verilmiştir.DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

CEVAPLARI
 1. Cumhuriyet Dönemi sanatçıları eserlerinde Anadolu coğrafyası ve insanına, cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına kucak açarken Batı’dan gelen anlatma tarzlarını da başarılı biçimde kullanmışlardır. ( D )
 2.  Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının yaydığı sosyal güvensizlik, Cumhuriyet Döneminin dil ve zevkini etkilemiştir. ( D )
 3.  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı tıpkı Tanzimat sonrası edebî yenileşme hareketlerinde görüldüğü gibi üç kaynaktan beslenmiştir: Batı edebiyatı, divan edebiyatı, halk edebiyatı. ( D ) Cumhuriyet Döneminde yazılmış şiirlerde aruz vezni kesinlikle kullanılmaz, bunun yerine sadece hece vezni kullanılır. ( Y ) 
 4. Cumhuriyetçilik, devlet işlerinde dinî otoritenin değil aklın ve mantığın belirleyici olmasını işaret eden bir ilkedir. ( Y )
 5.  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ürünlerine devrin siyasal özellikleri yansıtılmaz. ( Y ) 
 6.  Şiirlerde aruza karşı genellikle hece vezni tercih edilmiştir. (D)
 7. Sanatçılar toplumsal konular yanında bireysel konuları da ele almışlardır. (D)
 8. Ömer Seyfettin Cumhuriyet Döneminde eser veren bir öykücüdür.  (Y)
 9. Millî zevk, Batı’dan gelen anlatma biçimleriyle birleştirilmiştir. (D)
 10. Cumhuriyet Dönemi, edebiyatta millî değerlere yönelmenin ilk halkası olmuştur. ( Y ) 
 11. Laiklik, devlet işlerinin ve hukuk kurallarının dine göre değil akla ve bilime göre şekillendirilmesidir. ( D )       
 12.  Cumhuriyet, Fransız Devrimi (1789) ile birlikte gelişen, kaynağını aydınlanma dönemi filozoflarından alan bir yönetim biçimidir. ( D ) 
 13. ·Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oluşumunda Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde ortaya çıkan fikir hareketlerinin etkisi yoktur. ( Y )
 14.   Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oluşumunda Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde ortaya çıkan fikir hareketlerinin etkisi yoktur. ( Y )
 15. Büyük Türkiye Rüyası, Kültür ve Dil, Nesillerin Ruhu adlı önemli makale türündeki kiapların yazarı Mehmet Kaplan'dır (D)
 16. Yakup Kadri'nin Zoraki Diplomat adlı eseri roman türündedir. (Y)
 17. Eski Saat, Pazar Konuşmaları Falih Rıfkı Atay'ın fıkra türündeki eserleridir. (D)
 18. Bu dönem öğretici metinlerinde  yazı dili konuşma diline yaklaştırılmıştır. (D)
 19. Bu dönem öğretici metinlerinde Arapça ve Farsça kelimelere sıkça yer verilmiştir (Y)
 20. Milli Eğitim eski bakanlarından Hasan Ali Yücel'in "İngiltere Mektupları, Kıbrıs Mektupları"adlı gezi yazıları vardır. (D)
BOŞLUK DOLDURMA CEVAPLARI 
 1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Atatürk’ün HALKÇILIK ilkesinden güç almaktadır. Cumhuriyet Dönemi edebî eserlerinde en fazla ele alınan konu ANADOLU VE ANADOLU İNSANIDIR . 
 2. Cumhuriyet Dönemi yazar ve şairlerinin dil konusundaki tercihi, öncelikli olarak GÜNLÜK KONUŞMA DİLİ olmuştur. 
 3. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, temellerini MİLLİ EDEBİYAT Döneminden alır.
 4.  Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte MONARŞIK devlet sisteminden DEMOKRATIK devlet sistemine geçiş sağlanmıştır. 
 5. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatını, hemen öncesindeki edebiyat dönemi olan MILLI EDEBIYAT’tan kesin sınırlarla ayırmak mümkün değildir. 
 6. Cumhuriyet Dönemi edebî türlerinden ROMANda ağırlıklı olarak Anadolu coğrafyası ve insanı ele alınmıştır.
 7.  Millî Edebiyatla başlayan halka yönelme ve Anadolu’yu tanıma çabası, CUMHURİYET DEVRİ TÜRK EDEBİYATInın ana ilkesi olmuş, Türk milletinin her kesimi edebî eserlerde yer almıştır.
 8. Yahya Kemal’in …EĞİL DAĞLAR … adlı eseri hem makale hem sohbet özelliği taşımaktadır.
 9. Ahmet Haşim’in “Bize Göre” adlı eseri hem FIKRA  hem de DENEME türüne örnektir.
 10. Şehir konulu denemelerin Türk edebiyatındaki ilk örneklerine …ŞEHRENGİZ.. adı verilmiştir.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar