8 Mar 2017

Milli edebiyat döneminde halkın yaşama tarzından ve tarihten gelen değerlere önem verilmesinin sebepleri nelerdir ?

Reklamlar

Milli edebiyat döneminde halkın yaşama tarzından ve tarihten gelen değerlere önem verilmesinin sebepleri nelerdir ?

Millî Edebiyat Dönemi sanatçıları o dönemin siyasi , sosyal şartları nedeniyle halkın yaşama tarzından ve tarihten gelen değerlere önem vermişlerdir. Milli edebiyat dönemi eserlerinde konu olarak  o dönemde halkın yaşadıklarından, ülkenin içinde bulunduğu koşullardan etkilenmiştir. Millî Edebiyat döneminde Trablusgarp, Çanakkale ve en sonunda Kurtuluş Savaşı olmak üzere büyük savaşlar yaşanmıştır, imparatorluğun adım adım yıkılışa sürüklendiği bu dönemde yıllar süren savaşlardan bitkin düşmüş bir halk vardır. Sanatçılar vatan savunması için halka moral aşılayan kahramanlık ve yurt sevgisini işleyen coşkun bir lirizmin olduğu şiirler yazmışlardır. Bu dönemde devrin gerçekliği eserlere  yansımıştır.

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon