2 Mar 2017

1911 Sonrasında İleri Sürülen Fikirler Türk Edebiyatında Metin Türlerini ve Anlatım Biçimlerini Nasıl Etkilemiştir ?

REKLAMLAR

1911 Sonrasında İleri Sürülen Fikirler Türk Edebiyatında Metin Türlerini ve Anlatım Biçimlerini Nasıl Etkilemiştir ?

edebiyatfatihi.net DOĞRU VE ÖZGÜN KAYNAK

Millî Edebiyat döneminde  devrin sosyal ve siyasî şartları dolayısıyla “dil, siyaset konuları, milliyetçi, tarihî ve bilimsel konular”   
Makale, Fıkra, Sohbet, Deneme, Eleştiri, Tarih, Hatıra gibi öğretici metin türleriyle işlenmiştir. 1911 sonrasında dilde sadeleşme milli bir dava olarak görülmüş bu da metinlerin dil ve anlatım biçimlerine yansımıştır. Önceki dönemlerdeki gibi süslü ve sanatlı bir dil yerine doğal , samimi ve yalın bir dil kullanılmıştır.

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon