11.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı,2016-2017,İNDİR


Edebiyat Fatihi  Lisesi 11. Sınıflar Edebiyat Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

1.Aşağıdaki cümlelerde verilenler doğruysa cümlelerin başına ''D'', yanlışsa  ''Y'' yazınız.
( ) Toplumsal konular, eserlerde pek yer almamıştır.
( ) Tiyatro bu dönemde oldukça gelişmiştir.
( ) Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
( ) Şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır.
( ) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
( ) Anlamın beyitle sınırlı kalması yaklaşımı kabul görmüş, başka deyişle parça güzelliği bütün gü­zelliğinden daha fazla önemsenmiştir.
( ) Kafiyenin kulak için olduğu anlayışı kabul gör­müştür.
( ) Şiirin konusu dar bir çerçeveyi aşamamıştır.
( ) Şiirde klasisizm ve natüralizm akımlarının etkisi altında kalınmıştır
(  )  Manzum hikaye örnekleri verilmiştir.

2.Aşağıda verilen 1.gruptaki sanatçıları 2. grupatki eserlerle eşleştiriniz.
                1.Grup                                                               2.Grup 
a-Halit Ziya Uşaklıgil                                        Mürebbiye [   ] 
b-Mehmet Rauf                                                 Ferdi ve şürakası [   ]
c- Hüseyin Rahmi Gürpınar                               Tamat [   ]
d- Cenap Şahabettin                                           Karanfil ve Yasemin [   ]
e- Ahmet Rasim                                                 Nadide [    ]
f- Hüseyin Cahit Yalçın                                      Falaka   [     ]

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde tamamlayınız.

1. Servet-i Fünun topluluğu ayrıca ……………………. adıyla da anılmaktadır.
2. Servet-i Fünuncular …………. ölçüsünü kullanmaya devam etmişlerdir.
3. Cenap Şehabettin’in ……….…… ve ………….… olmak üzere iki tiyatro eseri vardır.
4. Servet-i Fünuncular dönemin siyasi koşullarından dolayı eserlerinde daha çok ………………… konular üzerinde durmuşlardır.
5. Ahmet Mithat Efendi, Servetifünuncuların dilini eleştirerek onlara Fransız sembolistlerine yöneltilen ................... ifadesini yakıştırmıştır.

4. Servetifünun Dönemi şiirinin Tanzimat birinci dönem şiirinden farkını beş madde halinde yazınız.
-
-
-
-
-
5. Servetifünun  şairlerinin dil ve üslup özelliklerini beş madde halinde yazınız.
-
-
-
-
-

6. Tevfik Fikret ile Cenap Şehabettin’in ortak yönlerinden beş tanesini yazınız.


 https://edebiyatfatihi.files.wordpress.com/2017/03/11-sc4b1nc4b1f-edebiyat-2-dc3b6nem-1-yazc4b1lc4b1-sorularc4b1-ve-cevaplarc4b1.docx


Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar