15 Şub 2017

Servetifünun edebiyatını etkileyen siyasi yapı nasıldır ?

REKLAMLAR

Servetifünun edebiyatını etkileyen siyasi  yapı nasıldır ?


  • II.Abdülhamit'in Osmanlı-Rus Savaşı'nı bahane ederek Mebusan Meclis'ni kapatıp
  •  baskıcı (istibdat) ve sansürcü bir yönetim anlayışını benimsemesi 
  • jurnalciliğin (istihbaratçılık) korkutucu boyutlara ulaşması
  • bu dönem sanatçılarını siyasi ve sosyal konulardan uzaklaşıp bireysel sanat anlayışına yönelmelerine sebep olmuştur. edebiyatfatihi.net
Tüm bu sebepler Servetifünun edebiyatını etkileyen siyasi  özelliklerdir.


Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon