Musarra Tuyuğ Nedir ? Özellikler Nelerdir ?

reklamlar

Tuyuğ Nazım Şeklinin Özellikleri Maddeler Halinde...
  • Divan Edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir.
  • Kafiye düzeni aaxa ya da aaaa şeklindedir. (manide de öyle)
  • Dört dizeden oluşur.
  •  Tuyuğlarda genellikle cinaslı kafiye kullanılır.
  •  Tuyuğda, mani ve rubaide olduğu gibi önemli bir fikir söylenmeye çalışılır. Bu nedenle zor söylenen şiirlerden sayılır.
  •  Mahlassız bir şiirdir.
  •  Kadı Burhaneddin ve Nesimî bu türün ustalarıdır.
Not: Halk Edebiyatındaki maninin karşılığıdır.

MUSARRA TUYUĞ NEDİR ?

Genellikle lirik konuları işleyen ve bütün dizeleri aaaa şeklinde uyaklanmış tuyuğlara denir .
Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.