20 Şub 2017

Fecriati topluluğuna dahil olan şairler kimlerdir ?,Fecriati şiir genel özellikleri maddeler halinde

REKLAMLAR  Fecriati topluluğuna dahil olan şairler kimlerdir ?
  Fecriati topluluğuna dahil olan şairler kimlerdir ?

  FECRİATİ ŞİİR ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE

  Fecr-i Ati topluluğu edebiyatımızda bir beyanname yayınlayarak ortaya çıkan ilk topluluktur. 
  Bu toplulukta gençler bir araya gelerek yeni bir edebiyat oluşturacaklarını ve Servet-i Fünunculardan çok daha etkili olacaklarını iddia etmişlerdir.

   Bu topluluğun  şiir özellikleri şöyledir :
  • Şairler şiir konusunda Servet-i Fünun şairlerinden çok farklı olacaklarını iddia etmiş olsalar da şekil bakımından herhangi bir değişiklik yapamamışlar, Servet-i Fünun şairlerinin bir devamı olmaktan öteye geçememişlerdir. 
  • Tabiat ve aşk konuları işlenen belli başlı temalardır. 
  • Fecr-i Âtî şiirinde daha önceki dönemlerden gelen bütün nazım biçimleri kullanılmıştır. Fakat özellikle serbest müstezat ve soneyi daha çok tercih etmişlerdir.
  • Sembolizm ve Parnasizm akımlarından etkilenmişlerdir. 
  • Aruz ölçüsü kullanmışlardır. 
  • Kullanılan dil sembollerle yüklü ve ağırdır. 
  • Duygu yoğunluğuna önem vermeleri ise, Edebiyat-ı Cedide'den çok iltifat gören "ah!", "of!", "ey!", "heyhât" gibi nidaları çok kullanmalarını gerekli kılmıştır
  • Dönemin en önemli şairi Ahmet Haşim’dir.. 
  • Ahmet Haşim Haşim topluluk dağıldıktan sonra Milli edebiyata geçmeyen tek sanatçıdır.

  FECRİATİ TOPLULUĞUNA DAHİL OLAN ŞAİRLER :
  • Ahmet Haşim
  • Celal Sahir
  • Emin Bülent
  • Tahsin Nahit
  • Faik Ali
  • Yakup Kadri


  Artikel Terkait

  Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


  EmoticonEmoticon