"BAŞIMIZA İCAT ÇIKAR" YENİLİKÇİ YARIŞMASI

reklamlar
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "başımıza icat çıkar" yenilikçi yarışmasıyla ilgili genel bilgiler aşağıda...Daha ayrıntılı bilgi için burada

YARIŞMANIN ADI

“BAŞIMIZA İCAT ÇIKAR”           
Yenilikçilik Yarışması.


KONU

Yarışma, hayatı kolaylaştırmaya yönelik yenilikçi çözümlerden oluşan ürün ve tasarımları içermektedir.  


AMAÇ

Ordu ilindeki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde eğitim gören yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek, yenilikçi projeler üretmek ve onların “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.


KAPSAM

Yarışma, Ordu ilindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda halen öğrenimlerine devam eden ilkokul, ortaokul, lise ve Ordu Üniversitesi öğrencilerini kapsamaktadır.


HEDEFLER

Öğrencilerin;
1-    Yenilikçi fikirler üreterek, yenilikçi düşünme bilinci kazanmaları,
2-    Kalite ve verimlilik bilincini geliştirmeleri,
3-    Araştırma, problem çözme becerilerini geliştirmeleri,
4-    Bilimsel düşünme yeteneği ve yeterliliği kazanmaları,
5-    Proje tasarlama, geliştirme, oluşturma, uygulama deneyimi kazanmaları,
6-    Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet etme ve özgüvene sahip olmaları,
7-    Yeni bir ürün veya sistem geliştirmeleri,
8-    Üretim ile ilgili olarak yeni bir teknolojik ürün geliştirmeleri hedeflenmektedir.

KATILIMCILAR

 Ordu ilindeki 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine devam eden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri katılabilir.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.