9 Nis 2016

Millî Edebiyat Dönemi hece şiiri ile Açık Deniz ve Merdiven şiirlerini; yazılış amacı, şiir dili, gerçekliği ele alış şekli, ses ve anlatım ilişkisi bakımından karşılaş­tırdığınızda en önemli farklılık nedir?

REKLAMLAR

Millî Edebiyat Dönemi hece şiiri ile Açık Deniz ve Merdiven şiirlerini; yazılış amacı, şiir dili, gerçekliği ele alış şekli, ses ve anlatım ilişkisi bakımından karşılaş­tırdığınızda en önemli farklılık nedir? Buradan hareketle saf şiirin en belirgin özelliklerini sözlü ola­rak ifade ediniz.

Milli edebiyat döneminde hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerle Açık Deniz ve Merdiven adlı şiirler,ses, ritim, müzikalite, aruz, tema ve sanat anlayışı bakımından farklılık göstermektedir.Tüm bunların temelinde elbette sanat anlayışı farkı yatmaktadır.

SAF ŞİİRİN ÖZELLİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon