22 Şub 2016

Servetifünun Döneminde yetişen bir yazarın edebî kişiliği ve genel karakteri hakkında neler söylenebilir?

REKLAMLAR

Servetifünun Döneminde yetişen bir yazarın edebî kişiliği ve genel karakteri hakkında neler söylenebilir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz. 
Abdülhamid’in Osmanlı-Rus savaşın bahane ederek Mebusan Meclisi'ni kapatı baskıcı ve sansürcü bir yönetimi benim istihbaratcılık korkutucu boyutlara ulaşması bu dönem sanatçılarını siyasi ve sosyal konulardan uzaklaşmaya sevk etmiş sanatta estetiklik bireyselliğin benimsenmesine sebep olmuştur...Verilen özellikler Servet-i Fünun sanatçılarının karamsar, bunalımda ve toplumdan uzak olmalarına sebep olmuştur.


Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon