24 May 2015

Anadolu Notları I-II kitabı test soruları ve cevapları

Reklamlar

Aşağıdaki sorular, Reşat Nuri Güntekin’in“Anadolu Notları I-II” adlı eserine göre cevaplanacaktır...
DİKKAT : KİTABIN GENİŞ ÖZETİ VE İNCELEMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

1.    “Hakiki bedbahtlar, hakikî fakirlere benzerler; sefaletlerini birdenbire açığa vurmaktan utanç duyarlar.”
Yazarın bu düşünceyi ifade ettiği durum aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Sürgündeki genç istasyon memurunun, çektiği sıkıntıları anlatmayıp konuşmayı kısa kesmesi
B) İstanbul’da misafir kaldığı evde gördüğü 13-14 yaşlarındaki kız çocuğunun yazarın yanına gelmemesi
C) Pahalı olduğu belli şapkalar giymelerine rağmen, şekercinin süprüntülerini karıştıran çocukların konuşmaması
D) Yazar’ın, lokantada garsonluk yapan Musa’ya baloya katılıp katılamayacağını sorması üzerine ’Musa’nın sessiz kalması
E) Otelde karşılaştıkları ve “Çankırılı Nine” dedikleri görevlinin yaşadıklarını anlatmaktan kaçınması
Cevap: A Sayfa: 18 zorluk derecesi: zor

2.    Eser ve yazarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) “Para” farklı bakış açılarıyla dokuz bölümde ele alınmış ve eserde en geniş yer para’ya ayrılmıştır.
B) Yazar eserini oluştururken başından geçenleri rastgele değil tarih ve olay sıralaması gözeterek yazmıştır.
C) Yazar hayatındaki tek lüksünün iyi ve temiz su olduğunu dile getirmiştir.
D) Yazar “Aynalar” adlı yazısında eski okul arkadaşlarını “aynalar” olarak nitelendirmiştir.
E) Yazar, kasabalara getirilemeyen suyun sebebini imkânsızlığa değil, ‘yarım iman’a bağlamıştır.
Cevap: B Sayfa: 11 zorluk derecesi: orta3.    Sağlam insan pekâlâ hürriyetsiz yaşayabilir. Fakat hasta hiçbir zaman… Hastanın muhtaç olduğu hürriyetler çeşit çeşittir:
Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilirse esere göre yanlış bir bilgi verilmiş olur?

A) Halinden şikayet etme hürriyeti
B) Etrafında gördüğü şeylere kızıp söylenme hürriyeti
C) Başkalarının sağlığını kıskanma hürriyeti
D) Yüzüne istediği biçimsiz şekilleri verme hürriyeti
E) Direk direk bağırmak, inlemek, öğürmek hürriyeti
Cevap: C Sayfa: 79 zorluk derecesi: zor

4.    Yazarın “Eski Cuma” bölümünde anlattığı çocukluğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocukluğu, bir asker doktoru olan babasının peşinde küçük Anadolu şehirlerinde geçmiştir.
B) Mektebi pek sevmediğinden dersten kaçarak cami tabutluğunda kuş ve gemi resimleri yaparmış.
C) Ailesi, ‘kötü huylar ve ayıp sözler öğrenmesin’ düşüncesiyle sokakta oynamasına sınırlama getirmiştir.
D) Derslerden sadece matematiğe(hesap dersine) karşı ilgi duyduğu için en başarılı dersi matematikmiş.
E) Arkadaşlarıyla yaptığı bir taş muharebesinde ağzından yaralanmış ve kangren tehlikesinden zor kurtulmuştur.
Cevap: D Sayfa: 87-88 zorluk derecesi: Orta


5.    “Bir Dost Tenkidine Cevap” adlı bölümde Anadolu Notları’nın ilk serisi hakkında eleştiriler getirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu eleştirilerden biri değildir?

A)Hatıra yazarken roman metoduna kaçılmış olması
B)Röportaj yazısı olmasına rağmen şehir ve insan isimlerinin gizlenmesi
C)Memleket ve sosyal(içtimai) hayatın panoramasını ön plana almaması
D)Aktüel ve enteresanın birinci planda olmaması
E)Memleketi sevmenin tek bir yolu olduğu düşüncesini sık sık vurgulaması
Cevap: E Sayfa: 285-287 zorluk derecesi: Orta

6.    Önde yürüyen delikanlı elinde çıngırağı çalarak bağırıyordu: ”Dünya şampiyonu meşhur cambaz Ali geldi. Yeryüzünde emsali yok… Amerika’da birinciliği kazanan ölüm arabası numarası. Hem saz hem cambaz… Bu akşam Yıldız gazinosunda… Fiyatlarda fark yok ha!”
Bu parçada geçen “ölüm arabası” ile kastedilen şey aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dipleri küften çürümüş su dolu iki gaz tenekesi
B) İki kollu tek tekerlekli toprak arabası
C) Ortasından boru geçirilmiş tahta bir tekerlek
D) Tek teker üzerine yerleştirilmiş oturaklı bir düzenek
E) Dört küçük tekerlekli katlanabilir bebek arabası
Cevap: B Sayfa:275 zorluk derecesi: Orta

7.    Salih Zeki hazırladığı çeyrekleri uzatarak:”Nasılsın Sabri?” dedi. Sabri eski bir âşina sezince hemen ciddiyeti bıraktı:”Papel… Papel… Papel…” diye mırıldanmaya başladı. Aynı zamanda gözleriyle, burnuyla işaret yapıyor, papeli almadan ayrılmayacağını anlatıyordu. Davayı anlamıştık Sabri tam lira istiyordu.
Meczup Sabri’nin gazinodaki bu tutumu üzerine yazarın davranışı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Sabri’yi masalarına oturtup yemek ısmarlamış ve karnını doyurmuştur.
B) Salih Zeki’nin çeyreklerini kasada bütünletip Sabri’ye vermiştir.
C) Ciddi bir tavır almış ve yavaşça başını yana çevirmiştir.
D) Çocukluğunu bildiği Sabri’yi kırmamış ona tam lira vermiştir.
E) Çeyrekleri kabul etmediği için masadan kovmuştur.
Cevap: C Sayfa: 264 zorluk derecesi: Orta

8.    Çocukluğumda “Azad buzad, Cennet kapısından gözet” diye bir kuş âzad etme işi vardı. Aşağı yukarı ona benzer bir usul! Öyle ya, Hacca gitmiyoruz, zekât vermiyoruz. Bu masumların canlarını kurtarmak suretiyle bir sevap da işlemeyelim mi? Gündüz alışveriş esnasında yaptığımız hile ne olursa olsun, akşam ezanı okunurken havaya salıverdiğimiz bu mahlûklar ilerde bizi ahret kapısında yüklenerek Cennet bahçesine uçuracaklardır.

Bu parçadaki altı çizili bölümde kastedilen şey aşağıdakilerden hangisidir?
A) kelebek      B) sinek       C) arı       D) çekirge        E) uğur  böceği
Cevap: B Sayfa: 208 zorluk derecesi: kolay

9.    Varsa şayet beşerde bir vicdan
Ya gümüştendir ya da altından
                      ***
Bir de baktım ki tek onluk dahi yokmuş kesede
Mühürüm boynunu bükmüş duruyor sade
“Münevverde Para Fikri” bölümden alınan birinci beyitte (ikilikte) —- parayı bütün ahlaksızlıkların anası olarak tanıtırken; ikinci beyitte —- fakirliği Müslüman’ın tacı, temiz insanın talihi olarak ifade etmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Cenap Şahabettin-Tevfik Fikret
B) Mehmet Âkif-Yahya Kemâl
C) Yahya Kemal-Cenap Şahabettin
D)Tevfik Fikret-Mehmet Âkif
E) Tevfik Fikret-Yahya Kemâl
Cevap: D Sayfa: 223 zorluk derecesi: orta

10. “—-“ romanının meşhur bir parçasını hatırlatacağım: Roman’ın “sırf gözleri için yaseminden yaratılmış bir mahlûk zannedilen” unutulmaz Nihâl’i piyanoda bilmem hangi parçayı çalar yahut dinlerken gözünün önüne bembeyaz bir dünya açılır. Nihal, o dünya içinde kendinin bembeyaz ölümünü görür.
Yazarın Adana’da iki gün boyunca hasta yattığı sırada dile getirdiği bu parçada boş bırakılan yere gelmesi gereken eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sinekli Bakkal
B) Fatih Harbiye
C) Acımak
D)Aşk-ı Memnu
E) Eylül
Cevap: D Sayfa: 85 zorluk derecesi: orta
11. Orhangazi’den bir arabaya binip İznik gölünün güney kıyısını takibe başlayın. Yarım saat gittikten sonra birdenbire asfalt bir yola sapacak, kendinizi büyük bir şehre giriyor sanacaksınız. Hayır. Burası Sölözmüslim adında mini mini bir köydür. Asfalt yol—-
Anadolu’da yalnız büyük memurların değil, en küçüklerin de yola verdiği ehemmiyete de misal olarak ifade edilen bu parça aşağıdakilerin hangisiyle devam ettirilirse esere uygun bir kullanım olur?

A) ağır tonajlı araç geçmediğinden kusursuz görünmektedir.
B) ülke turizmine katkı amacıyla göl civarına yapılmıştır.
C) genç bir muhtarın siyasilerle diyaloğunun meyvesidir.
D) devletimizin Anadolu’ya verdiği önemin bir yansımasıdır.
E) yirmi beş otuz metreden ibaret bir süs bir oyuncaktır.
Cevap: E Sayfa: 31 zorluk derecesi: Orta


12. ”Köylüde para fikri” isimli bölümde, köylüleri muayene eden doktorun; bir kutu içinde ilaç veren eczacıdan daha fazla para almasına insanların hayret ettiklerine yer verilmiştir.
Bu düşüncenin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köylüye göre emek ve vakit bir kıymet değildir.
B) Doktoru görevlendirmek devletin asli vazifesidir.
C) Doktor, şehirliyle köylüyü aynı kefeye koymamalıdır.
D) Parası olan köylü, zaten büyükşehirlerde tedavi olmaktadır.
E) Eczacı, köylüyle daha iç içe olduğundan çok az kârla yetinmektedir.
Cevap: A Sayfa: 237 zorluk derecesi: Orta


13. I. Repertuarlarını oluştururken dünya şaheserlerinden de faydalanmaktadırlar.
II. Anadolu’nun değişik şehirlerinde gezici olarak çalıştıklarından devlete vergi vermezler.
III. Gittikleri yerlere neşe ve hareket getirdikleri gibi aile dramlarına da yol açarlar.
IV. Sahne aldıkları kasabalardan çoğu zaman kovularak çıkarılmışlardır.
V. Oyunlarda fenalar, ya iyilerin eliyle ya da tabiatın adaleti denilen şeyle cezalandırılır.
“Tuluat Tiyatroları” ile ilgili yukarıda verilen cümlelerden hangisinde veya hangilerinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Yalnız  I.       B) I. ile V.     C) Yalnız V.         D) III. ile V.       E)  Yalnız II.
Cevap: E Sayfa: 137 zorluk derecesi: ZOR
14. Merhumu yakından tanımış olanlar pekiyi bilirler; bazen bir şeyi diline dolar, günlerce onu tekrar ederdi. O zaman da bir şey tutturmuştu: ”İlim başka, irfan başka… Ârif başka âlim başka.” diyordu.
“Kahveler” isimli bölümde yer alan bu parçada hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Ömer Seyfettin
C) Refik Halit Karay
D) Sait Faik Abasıyanık
E) Haldun Taner
Cevap: B Sayfa: 156 zorluk derecesi: ORTA
15. Andavallının Türkçede ne manaya geldiği malumdur. Buralarda öyle bir topraktayız ki nasıl mahsul yetiştirildiğini pek bilmiyorum. Fakat yetiştirdiği insanlar gayet zeki, açıkgöz ve kan kırmızısıdır.—- tabiatın ateş gibi, su gibi önüne durulmaz kuvvetleridir. İstanbul’da asırlarca en kuvvetli idare ve işadamları onlar arasında yetişti. İktisadî hayat dediğimiz şey onlarla başladı.
“Andavallı” adlı bölümden alınan bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler sıralanırsa hangisi dışarıda kalır?

A) Kayserili
B) Adanalı
C) Nevşehirli
D) Niğdeli
E) Karamanlı
Cevap: B Sayfa: 164 zorluk derecesi: orta

16. Allah, ileride dünyaya bir ahir zaman peygamberi geleceğini müjdelediği zaman —– Peygamber ellerini açmış:”Aman Yarabbi! Benim sulbümden gelsin.” diye yalvarmış.
Yazarın, çocukluk yıllarında hocasından dinlediği bu kıssada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hz. Âdem
B) Hz. Musa
C) Hz. İbrahim
D) Hz. Yakup
E) Hz. İsa
Cevap: C Sayfa: 22 zorluk derecesi: kolay

17. Ben trende çok kere hasta taklidi yaparım. Mesela yüzüme bir tülbent bağlarım. Parmağımla gözümün etrafına bir parça kül bulaştırıveririm… Bu ifadeler, yazarın Karaferya muhacirlerinden bir dostuna aittir. Bu davranışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biletsiz binmeyi alışkanlık haline getirdiğinden yakalanırsa indirilmekten kurtulmak
B) Hastalık bahanesiyle yanındakilerden yol boyunca ilgi görmek
C) Kendisini fakir gösterip, kompartımandakilerden para yardımı almak
D) Boş yer olmama durumunda diğer yolcuların yer vermelerini sağlamak
E) Bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış görüntüsü vererek vagonda yalnız kalmak
Cevap: E Sayfa: 25 zorluk derecesi: kolay (ÖZETLERDEN ÇIKABİLİR)

18. Eskiden Âşık Garip, Arzuyla Kamber, Kerem İle Aslı hikâyelerinde ve âdi konuşmalarda sık sık geçen bu tabir artık masala ve şiire mal olmak üzeredir. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bir varmış, bir yokmuş evvel zaman içinde…
B) Gurbet sen içimde bitmeyen bir yarasın.
C) Elindekiyle yetinmeyenler, sahip olduklarını da kaybeder.
D) Kuş uçmaz, kervan geçmez, ıssız Anadolu yolları…
E) Zalimin zulmü varsa, sevenin Allah’ı var.
Cevap: D Sayfa: 33 zorluk derecesi: orta

19. “Anadolu’da Gazete ve Kitap” adlı bölümle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Gazete ve kitabın az satılmasının sebebi ilgisizlik değil, satış işinin bozukluğudur.
B) Anadolu halkının balık avına çıkar gibi kitap- dergi avına çıkmasını beklemek yanlış olur.
C) Çocukların çalıştırılmasına karşı çıkıldığı için, Adana’da çocukların gazete satması engellenmiştir.
D) Kitapçılar genellikle elindeki kitapların tamamını satmadan yeni sipariş vermemektedir.
E) Anadolu’da kitap ve gazete satış işi çoğunlukla cahillerin elindedir.
Cevap: C Sayfa: 55 zorluk derecesi: orta
HAZIRLAYAN: HAMDİ GÜLEN

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar