AHMET KABAKLI "MEHMET AKİF" KİTABIYLA İLGİLİ TEST SORULARI VE CEVAPLARI
AŞAĞIDAKİ TEST SORULARI AHMET KABAKLI'NIN MEHMET AKİF ADLI ESERİNE GÖRE CEVAPLANDIRILACAKTIR.  >>>>>>>>>>


1) Ahmet Kabaklı , “Mehmet Akif” adlı biyografik eserini Mehmet Akif’in vefatından kaç yıl sonra yazmıştır?

A) 58

B) 61

C) 63

D) 68

E) 78

2) Mehmet Akif Ersoy’un başyazarı olduğu ve İstiklal Savaşı ve 1.Dünya Savaşı dönemlerinin en güçlü İslami dergisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sırat-ı Müstakim

B) Malumat

C) Varlık

D) Servet-i Fünun

E) Dergah


3) Kitapta geçen “Türk’ün mütefekkiri” diye bilinen ünlü Türk sosyoloğu kimdir?

A) Ziya Gökalp

B) Yusuf Akçura

C) Mehmet Emin Yurdakul

D) Eşref Edip Bey

E) Ahmet Ağaoğlu


4) Mehmet Akif İstanbul’un hangi ilçesinde doğmuştur?

A) Üsküdar

B) Ümraniye

C) Fatih

D) Sarıyer

E) Beykoz


5) Mehmet Akif’in “Beyaz sarıklı, temiz, yaşça elli beş ancak / Vücudu zinde fakat saç sakal ziyadece ak” dizelerinde tasvir ettiği kişi kimdir?

A) Tahir Hoca

B) Ali Şevket Hoca

C) Köse İmam

D) Amcası

E) Dedesi


6) I. Umum-ı Baytariye

II.Dar’ül Fünun

III. Teşkilat-ı Mahsusa

IV.Büyük Millet Meclisi

V.Mısır ateşeliği

Yukarıdaki numaralandırılmış kurumların hangisinde Mehmet Akif çalışmamıştır?

A) I.ve III. B) II. Ve III. C) Yalnız III D) Yalnız V. E) I.III. ve V.


7) Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif’in ilk şiirlerini yazarken örnek aldığı Tanzimat dönemi sanatçılarından değildir?


A) Namık Kemal

B) Ziya Paşa

C) Abdulhak Hamid

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Muallim Naci


8) Aşağıdakilerden hangisi Akif’in ilgilendiği ve etkilendiği Fransız sanatçılardan biri değildir?

A) V.Hugo

B) Lamartine

C) Daudet

D) Zola

E) Mallarme


9) Ahmet Kabaklı’ya göre İstiklal Marşı’mızın ana fikrini ifade eden iki sözcük aşağıdakilerden hangisidir?


A) İman-ümit

B) Vatan-millet

C) Zafer-kahramanlık

D) Sebat ve azim

E) Bağımsızlık-istikbal

10) Mehmet Akif 1923 Ekim’inde kimin daveti üzerine Mısır’a gider?

A) Abbas Halim Paşa

B) Sait Halim Paşa

C) Enver Paşa

D) Hamdullah Suphi

E) Yusuf Akçura

11) ‘’Zihnim perişan,harap, elim işe varmıyor, hiçbir inşirah hissetmiyorum, bütün maneviyatım harap’

Mehmet Akif’i genç arkadaşı Mahir İz’e yazdığı mektuptaki yukarıdaki sözlerin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Yunanlıların Bursa’yı işgali

B) Mısır’da vatanından uzakta olması

C) Kur’an tercümesini bitirememesi

D) Babasını kaybetmesi

E) Çanakkale Savaşları’nın etkisi


12) Safahat’ın hangi bölümündeki şiirler Mehmet Akif’i o zamana kadarki yazdığı sosyal içerikli şiirlerden ayrı özellik bir gösterir?

A) Hakk’ın Sesleri

B) Fatih Kürsüsünde

C) Süleymaniye Kürsüsünde

D) Gölgeler

E) Hatıralar


13) Yakın arkadaşı Süleyman Nazif’e göre M.Akif’in Fransız şairlerden en çok Lamartin’i tercih etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realist bir şair olması

B) Dinin en büyük ilham kaynağı olması

C) Şiirsel yönünün çok kuvvetli olması

D) Toplum için sanat anlayışında olması

E) Özgün olması


14) Mehmet Akif’in Batı’nın fennini alıp kendi kültür ve milli kimliklerini kaybetmemiş “ ideal ülkesi” aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fransa

B) İngiltere

C) Rusya

D) Mısır

E) Japonya

15) Aşağıdakilerden hangisi İslamcılık akımının savunucularından biri değildir?

A) Mehmet Akif

B) Ziya Gökalp

C) M.Şemsettin Günaltay

D) Sait Halim Paşa

E) Şair Eşref

16) Hangisi Sırat-ı Müstakim dergisinin yazarlarından biri değildir?

A) Ahmet Nazım

B) Manastırlı İsmail Hakkı

C) Musa Kazım

D) Bereketzade

E) Mithat Cemal Kuntay

17) Mehmet Akif’ten başka İstiklal aşkını imanlı coşkun şiirlerle dile getiren Pakistanlı ünlü şair kimdir?

A) Muhammed İkbal

B) Tahir’ül Mevlevi

C) Sadi-i Şirazi

D) Sait Halim

E) Fuzuli

18) “Doğrudan doğruya ………………………… alıp ilhamı

Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı”

Mehmet Akif’in yukarıdaki dizelerinden alınan boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Batı’dan

B) Doğu’dan

C) Kur’an’dan

D) Bilimden

E) Kültürden

19) Akif’in bazı ayet ve hadislerin manzum yorumlarını yaparak halkı iyimserliğe ve İslam Birliği için kurtuluşa çağıran Safahat’ın üçüncü cildine adını veren bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hakk’ın Sesleri

B) Fatih Kürsüsü’nde

C) Hatıralar

D) Gölgeler

E) Asım


20) Safahat’ın marifet ve fazilet konularını işleyip Balkanlı ve Hristiyan vahşetini tasvir ettiği acı şiirlerin bulunduğu kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hakk’ın Sesleri

B) Fatih Kürsüsü’nde

C) Hatıralar

D) Gölgeler

E) Asım

21) Asım’da yer alan Köse İmam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tahir Efendinin öğrencisi Ali Şevki Hoca

B) Mehmet Akif’in çok yakın arkadaşı

C) Mehmet Akif’in oğlu Emin

D) Mehmet Akif’in babası

E) Şeyh Cemalettin

22) Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif’in şiir özelliklerinden biri değildir?

A) Vezin olarak sadece aruzu kullanması

B) Aruzu Türkçeye büyük bir ustalıkla uygulaması

C) Süse ve yapmacıklığa kaçmaması

D) Realist ve natüralist tasvirleri şiire sokması

E) Bütün şiirlerinin toplumcu bir sanat anlayışıyla yazması

23) Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif’in işlediği temalar arasında yer almaz?

A) Dini vecd

B) Umut

C) İyimserlik

D) Kötülük karşısında isyan

E) Şahsi sevinçler

24) Mehmet Akif’in şiirlerinde biçime verdiği önem aşağıdaki sanat akımlarından hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Realizm

B) Sembolizm

C) Parnasizm

D) Romantizm

E) Dadaizm


25) Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif’in şiirlerinin sınıflandırılmasında yanlıştır?

A) Kurandan ilhamlı şiirleri

B) Lirik şiirler

C) Mizahlı şiirler

D) Manzum tasvirler

E) Pastoral şiirler

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar