15 Nis 2015

Dram özellikleri ve dram sanatçıları maddeler halinde...

Reklamlar

DRAM TÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI

Komediler, hayatın yalnız gülünç; trajediler ise yalnız acıklı yönlerini konu edinmiştir. Oysa hayat; acılarıyla, sevinçleriyle bir bütündür.

19. yüzyılda hayatı bir bütün olarak ele alan bu anlayış Fransa’da dram türünü ortaya çıkarmıştır. Böylece dram sayesinde artık sahnede hayatın hem acıklı hem de gülünç yanları birlikte işlenmeye başlanmıştır.

Dramlar nazım ve nesir olarak yazılabilir. Manzum olanlar, yani şiir şeklinde yazılanlar daha çok operalarda kullanılmıştır.

Dram türünün ilk örneklerini Rönesans’ın yetiştirdiği büyük İngiliz sanatçı Shakespeare (Şekspir) 16. yüzyılda vermiştir. İspanyol sanatçı Lope de Vega da bu türün öncülerindendir. Shakespeare, klasik tiyatronun zaman ve yer birliği kuralını yıkmıştır. Sanatçının şiiri ve düzyazıyı iç içe kullanarak yazdığı oyunlar önce Alman, sonra da Fransız romantiklerini etkilemiş, böylece de dramın temelleri atılmıştır.

C-DRAM:
Hayatı olduğu gibi acıklı ve gülünç yönleriyle sahnede göstermek için yazılan tiyatro eseridir.
  • Dram türü, komedi ve trajedinin karma şekli gibidir.
  • Konusunu günlük hayattan veya tarihin herhangi bir döneminden alır. Klasik trajedi ve komedideki Eski Yunan mitolojisine yönelik değerler yerine ulusal değerlere yönelme görülür. Konular daha çok Orta Çağ Avrupa’sından alınmıştır.
  • Hem acıklı hem de komik olaylar aynı oyun içinde bulunur.
  • Kahramanlar hem soylu kişilerden hem sıradan insanlar arasından seçilir.
  •  Şiir ve düzyazı karışık şekilde bulunur.
  •  Her türlü olay seyircinin gözü önünde canlandırılır.
  •  Perde sayısı yazarın isteğine göre değişir.
  • Yalın, anlaşılır ve halkın konuştuğu dil kullanılır.
  • Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. Dramı, trajedi ve komediden ayıran önemli bir özelliktir bu.
Dram türünde eser vermiş en ünlü sanatçılar:

İngiliz Edebiyatı:

William Shakespeare (1564–1616),

İspanyol Edebiyatı:
Lope de Vega (1562–1635): ,

Alman Edebiyatı:

Herder (1744–1803),

Schiller (1759 – 1805)

Goethe (1749–1832),

Fransız Edebiyatı:


Victor Hugo (1802–1885)

William Shekespeare

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar