9 Nis 2015

Divan edebiyatı boşluk doldurma soruları ve cevapları-4 (YEPYENİ SORULARLA)

Reklamlar


DİVAN EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA 

SORULARI VE CEVAPLARI
YEPYENİ SORULARLA...
1.’ Divan ’ sahibi olan ilk şair ………….. dir.

2. …........ 15. Yüzyılın en güçlü divan şairlerinden olup Harname adlı eserin sahibidir.

3. ………………. hamse sahibi olup Çağatay edebiyatının önemli temsilcisidir.

4. ………….. Su kasidesinin ve Leyla ve Mecnun adlı eserlerin yazarıdır.

5. ………. 16. Yüzyılda yaşamış asıl adı Mahmud Abdülbâkî olan divan şairidir.

6. …………… Taşlıcalı Yahya'nın ilk mesnevisidir.

7.Hikemi (öğretici , düşündürücü , felsefi ) şiir tarzının en önemli temsilcisi …….. dir.

8. ………..17.yüzyılda yaşamış , Hiciv şairidir.

9.Çarname adlı eserin sahibi …………….. dir.

10. ……………….. mahlasıyla şiir yazan Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Devleti'nin on ikinci padişahıdır.

11.Süleyman Çelebi ’nin …………………. adıyla bilinen ünlü mevlidi, mevlid türünde yazılmış eserlerin en ünlüsüdür.

12. Avnî, mahlasıyla (takma ad) şiirler yazan şair ……………………………..'tir.

13. ………., hem şiir hem de düz yazı türünde örnekler vermiş, Bursalı bir sanatçıdır.

14. Babür-name adlı eserin yazarı .................. dır.

15. ………………….. 14. yy divan edebiyatın ünlü Tuyuğ yazarıdır.

16.Mantıku ‘ Tayr adlı eserın yazarı …………….. dir.

17. ……….. Sebk-i Hindi tarzının divan edebiyatındaki ilk temsilcisidir.

18. ………………… Divan şairinin ilk kadın şairidir.

19. ……………………… Hubanname ve Defter - i Aşk adlı eserlerin yazarıdır.

20.Neşati ‘ nin bazı eserleri ………. , ……………………. , …………………… dir.

21. Türk edebiyatında yazılan ilk tezkire ……………………. dır.

22.16.yy da gazel ve kaside türlerinde eserler veren ve Şemü Pervane , Ahmed ü Mahmud gibi eserleri olan şairimizin adı …………………. dir.

23. ………………………….. Vesiletü ‘ n Necat (kurtuluş vesilesi ) adlı mesnevisiyle tanınmıştır.

24. ………….. “Tuhfetü’l Haremeyn” adlı gezi kitabının yazarıdır.

25. Fuzuli’nin sosyal aksaklıkları dile getiren ve ilk edebî mektup sayılan eseri ……………………’dir.

26. Mevlevi tarikatı şeyhlerinden olan ……………….… zamanının Galata Mevlevihane’sinde yaşamış ve burada eserler vermiştir.

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar