11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2018, Sayfa 168-169

2. Edebiyatımızdan “Vurun Kahpeye” ile aynı temayı işleyen ve benzer anlatım biçimine sahip başka eserlere örnekler veriniz.

Cevap: Çalıkuşu romanı örnek verilebilir.

 4. Etkinlik:

Okuduğunuz metnin teması, kişileri, zamanı ve mekânı hakkındaki düşüncelerinizi ifade ettiğiniz bir yazı yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
5. Etkinlik:

Sınıfınızda “Millî Edebiyat Dönemi Türk Romancılığı” konulu bir panel düzenleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Millî Edebiyat Dönemi romanlarında bireysel konular işlenmiştir. (Y)

• Millî Edebiyat Dönemi romancıları eserlerinde mekân olarak Anadolu’yu ön plana çıkarmışlardır. (D )
• Millî Edebiyat Dönemi romanlarında Anadolu, Anadolu insanı ve coğrafyası, Kurtuluş Savaşı gibi
temalar ağırlıklı olarak işlenmiştir. (D)

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Millî Edebiyat Döneminin en önemli romancıları ..Halide Edip, Yakup Kadri ve Reşat Nuri
 Güntekin
'dir

• Millî Edebiyat Dönemi romancılarının Servet-i Fünûn Dönemi romancılarından farklı olan yanları ..
işledikleri temalar ve sanat anlayışlarıdır. 

• Millî Edebiyat Dönemi romancıları realizm  ve  naturalizm akımlarından etkilenmiştir.

3. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerini yapınız.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu →Nur Baba

Reşat Nuri Güntekin → Akşam Güneşi

Halide Edip Adıvar→Handan

Ahmet Hikmet Müftüoğlu→Gönül Hanım

Refik Halit Karay →Karlı Dağdaki Ateş

www.edebiyatfatihi.net


Sayfa 169

4.1.c. Millî Edebiyat Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebî Metinlerin Özellikleri

1. Etkinlik:

a) Millî Edebiyat Döneminin anlatmaya bağlı edebî metinleri ile Servet-i Fünun ve Fecr-i
Âti Döneminin anlatmaya bağlı edebî metinlerini verilen tablodaki ölçütlere göre karşılaştırınız.


Cevap:  TABLO CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

b) Yaptığınız karşılaştırma sonucunda ulaştığınız benzer ve farklı yönleri sözlü olarak ifade ediniz.


 2. Etkinlik:

Millî Edebiyat Döneminin hikâye ve romanlarındaki ortak temaların neler olduğunu
söyleyiniz.

Cevap: Milli ve milliyetçi  temalar ile toplumsal temalar...

Etkinlik:
“Millî Edebiyat Dönemi Türk Tiyatrosunda Dil ve İnsan” konulu bir sunum hazırlayınız
(174. sayfadaki 2. Etkinlik içindir.).

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

أحدث أقدم

Reklam

Reklamlar