9.sınıf MEB Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, Sayfa 251

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Ahmet Cevdet Paşa’nın yazdığı mektubun türünü belirtiniz.

Cevap: Özel mektuptur.

2. Ahmet Cevdet Paşa, mektupta nelerden yakınmaktadır?

Cevap: 
Ahmet Cevdet Paşa eşinin almak istediği at arabası konusunda eşine nasihatlarda bulunup bütün sorumluluğun eşine  ait olduğunu sitemkar bir şekilde anlatıyor. Ayrıca o dönem Bosna'da görevli olan Ahmet Cevdet Paşa bir önce dönmesini veya kendilerini de oraya götürmesini isteyen eşinin sabırsızlığından yakınmaktadır.

3. Mektubun bölümlerini, bu bölümlerde anlatılanları belirleyiniz.

Hitap bölümü: Eşine "göz nurum" diye hitapla başladığı bölüm
Giriş: Eşinin gönderdiği mektubu aldığını belirtmesi
Gelişme: Duygu ve düşüncelerin ayrıntılarıyla açıklandığı bölüm
Sonuç: İyi dilek ve temennilerin olduğu kısım

4. Mektubun dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

Cevap: Bazı yabancı sözcükler kullanılmakla bilikte mektubun dili sadedir.  Ayrıca  oldukça sitemkar bir üslup kullanılmıştır.


5. Şikâyetnâme ile Ahmet Cevdet Paşa’nın mektuplarını yazıldıkları dönemin edebî, siyasi, toplumsal ve kültürel şartlarının etkileri bakımından değerlendiriniz.

Cevap: Şikayetname'de o dönem bürokrasisinin ağır işleyişi, memurların keyfi uygulamaları, rüşvet, karşılaşılan haksızlığı mektupla şikayet etme dönemin  edebi, kültürel siyasi ve toplumsal şartlarını yansıtan ipuçlarıdır.  Ahmet Cevdet Paşanın mektubunda yazıldığı dönemde at arabalarının kullanıldığı, mektubun önemli bir haberleşme aracı olduğu sonucuna ulaşabiliriz. 

6. Şikâyetnâme’nin yazılış sebebiyle Fuzûlî’nin hayatı arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Cevap:
Fuzuli, Bağdat civarında yaşayan yoksul bir şairdir. Geçim sıkıntısı yaşayan Fuzuli padişah tarafından bağlanan 9 akçelik maaş verilmediği için bu eleştirel mektubu yazıyor.

7. Şikâyetnâme ile Ahmet Cevdet Paşa’nın mektubunu tür, biçim, üslup, anlatım tekniği ve içerik bakımından aşağıdaki tabloda karşılaştırınız.

                        ŞİKAYETNAME                         AHMET CEVDET PAŞA'NIN MEKTUBU

TÜR:        Edebi Mektup                                                          Özel Mektup
BİÇİM:      Nesir şeklinde                                                         Nesir şeklinde
ÜSLUP:   Şiirsel bir üslup                                                        Şiirsel bir üslup
ANLATIM  Öyküleyici, Diyalog Anlatım                               Öyküleyici, açıklayıcı
İÇERİK: Fuzuli'nin padişah tarafından bağlanan                  Bosna'da görev yapan A.Cevdet Paşanın eşine 
9 akçelik maaş verilmediği için                                              duygu ve düşüncelerini içeren bir mektup
 yazılan şikayet mektubu    
Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

أحدث أقدم

Reklam

Reklamlar