11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, Ekoyay, 2018, Sayfa 174
Sayfa 174

4. Ön plandaki kahramanların olay örgüsü içindeki işlevlerini belirleyiniz.

5. Metindeki kahramanlar kıyafet, hareket ve tavırlarıyla metne neler kazandırmaktadır?

6. Metindeki olaylar hangi zamanda ve mekânlarda geçmektedir?

7. Metindeki olay ve kahramanlar topluma ait hangi değerleri temsil etmektedir?

8. Metindeki kahramanları işlevlerine göre gruplandırabilir misiniz? Niçin?

9. Metnin temasını belirleyiniz. Metnin teması hangi gerçeklikle ilgilidir ve yazıldığı dönemin düşünce hareketlerinden hangisine uygun düşmektedir?

10. Metnin düz yazı biçiminde tasarlanma sebebi sizce nedir?

11. Metinden anlatma ve gösterme yoluyla dile getirilen tutum, davranış ve olaylara örnekler veriniz.

12. Metinden konuşma ve yazı diline uygun ifadelere örnekler veriniz.

13. Metinden hareketle Müsahipzade Celâl’in fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.
Milli Edebiyat dönemi oyun yazarıdır.
İstanbul Şehir Tiyatrolarında vazife alması ve oyunlarının basitliği, eserlerinin devamlı oynanmasına yol açtı. Böylece yaygın bir şöhret kazandı
Teknik bakımından zayıf; ama gözlem, tarihi ayrıntı ve yergi bakımlarından başarılı komediler yazmıştır.
Konularını Osmanlı İmparatorluğu’ndan, kendi deyişiyle “tarihin gölgesi altında hayal-meyal seçilen halk hayatın­dan” almıştır.ANLAMA VE YORUMLAMA
1. Metinden hareketle yazarın sahip olduğu zihniyetin belirgin özelliklerini söyleyiniz.

2. Metindeki kahramanlardan hangilerini kendinize daha yakın buluyorsunuz? Niçin?

3. Metinde dile getirilenler günümüzde de geçerliliğini korumakta mıdır? Açıklayınız.

 2. Etkinlik:

“Millî Edebiyat Dönemi Türk Tiyatrosunda Dil ve İnsan” konulu hazırladığınız sunumu
arkadaşlarınızla paylaşınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Millî Edebiyat Dönemi tiyatro metinlerinde toplumsal konulara ağırlık verilmiştir. (D)

• Millî Edebiyat Döneminde “Dârûlbedâyi-i Osmânî” adıyla Türkiye’de ilk resmî şehir tiyatrosu kurulmuştur. (D)

• “Dârûlbedâyi” ilk temsilini Hüseyin Suad’ın “Çürük Temel” adlı adapte eseriyle vermiştir. (D)

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Millî Edebiyat Dönemi tiyatro yazarlarının eserlerinin büyük bölümü  hafif komedi ve manzum dramdır.

• Abdülhak Hâmit’in başlattığı manzum dram geleneği Millî Edebiyat Döneminde yeniden canlanmıştır.

• Millî Edebiyat Dönemindeki tiyatro eserlerinin en başarılı yönü dil ve üslubunun doğal
oluşudur.

3. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi tiyatro yazarlarından biri değildir?
A) Halit Fahri Ozansoy B) Faruk Nafiz Çamlıbel C) Ömer Seyfettin D) Musaipzade Celâl
E) Mehmet Rauf

 Etkinlik:

1911 - 1923 yılları arasında oluşan edebiyata niçin “Millî Edebiyat” adı verildiğini araştırınız

Millete ait maddi ve manevi özelliklerin yansıtıldığı, milli ve milliyetçi temaların sıkça işlendiği,  kaynağını ve ruhunu milleten aldığı için bu yıllar arasında oluşan edebiyata Milli Edebiyat denmiştir.Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

أحدث أقدم

Reklam

Reklamlar