11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, Lider, 2018, Sayfa 175

5.MİLLİ EDEBİYAT GENEL ÖZELLİKLERİ

Sayfa 175


HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Etkinlik:

Yaptığınız araştırma sonuçlarından hareketle 1911 - 1923 yılları arasında oluşan edebiyata
niçin “Millî Edebiyat” adı verildiğini açıklayınız.

Cevap:
Millete ait maddi ve manevi özelliklerin yansıtıldığı, milli ve milliyetçi temaların sıkça işlendiği,  kaynağını ve ruhunu milleten aldığı için bu yıllar arasında oluşan edebiyata Milli Edebiyat denmiştir.

ÇÖZÜMLEME / İNCELEME

 2. Etkinlik:


İncelediğiniz metinlerden hareketle Millî Edebiyat Döneminde kullanılan dilin özelliklerini belirliyiniz.


Cevap: Sade, doğal ve günlük konuşma dili kullanılmıştır.

3. Etkinlik:

Millî Edebiyat Döneminde yazılan eserlerde ele alınan sosyal sorunları sınıflandırınız.


 Milli Mücadele, yanlış Batılılaşma, memleket sorunları, fakirlik, bilgisizlik düzeyi, millet olarak ilerlemenin önemi, sosyal hayat, aşk maceraları ve toplumdaki değişmelerdir. Toplumsal temaların yanında bireysel temalar da işlenmiştir.

4. Etkinlik:

İncelediğiniz metinlerden hareketle Millî Edebiyat Dönemini etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımlarının neler olduğunu söyleyiniz.

Cevabı maddeler halinde...Tıklayınız

 5. Etkinlik:

Millî Edebiyat Dönemi eserlerinden toplumun ortaklaştığı duygu ve düşünce arayışlarına örnekler veriniz.


ANLAMA VE YORUMLAMA
 6. Etkinlik:

Öğretmen liderliğinde sınıfta “Millî Edebiyat” konulu beyin fırtınası düzenleyiniz.

 7. Etkinlik:

“Millî Edebiyat Dönemi” hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi ifade eden bir yazı kaleme alınız. Yazınızda dile getirdiğiniz duygu ve düşünceleri resim, afiş, müzik vb. sanat etkinlikleriyle de ifade ediniz. Yazınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

 8. Etkinlik:

Millî Edebiyat Dönemini, Tanzimat ve Servet-i Fünûn Dönemlerinden ayıran özellikler nelerdir?Bu soruyla ilgili aşağıdaki bağlantılara da mutlaka bakın


9. Etkinlik:

Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

5. Millî Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri


Türkçülük akımı önem kazanmıştır.
“Toplum için sanat” anlayışı çerçevesinde eserler ortaya konmuştur.
 Sade bir dili savunmuşlar, dilde karşılığı bulunan ve dilimize fazla oturmayan Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmamıştır.
Halkın yaşamı ve sorunlarının yanı sıra bireysel konular da işlenmiştir. 
Mizahi üslup önemsenmiş, mizah ve hiciv türünde eserler de verilmiştir.
Konular milli hayatımızdan ve sosyal hayatımızdan seçilmiştir.
Hece vezni kullanılarak aruz ölçüsü terk edilmiştir.
Şiirler çok fazla güçlü değildir.En önemli eserler nesir alanında verilmiştir.
Nesirde konu İstanbul dışına çıkmış ve Anadolu işlenmiştir.
Halk edebiyatı benimsenerek milli unsurlara dönüş başlamıştır.
Realizm ve naturalizm akımlarından etkilenilmiştir.


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

أحدث أقدم

Reklam

Reklamlar