11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2108

Sayfa 156


3.c. Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler

HAZIRLIK ÇALIŞMASI


 1. Etkinlik:

Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı ve sanatı hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Hayatı ve sanatı hakkında özlü bilgiler BURADA

2. Etkinlik:

Sizce Mehmet Âkif Ersoy, halkın yaşam tarzına ve değerlerine niçin ilgi duymuştur?

Bu durum onun sanat anlayışıyla ilgilidir. Mehmet Akif toplumcu bir sanat anlayışına sahiptir. Toplum yaşamını dile getirmek ve "Mahalli bir edebiyat" yaratmak onun en büyük ideallerinden biridir. Mehmet Akif Ersoy’un aynı zamanda milletvekili olduğunu düşünürsek toplumsal sorunlara duyarlı olma nedenini daha iyi anlarız. Bu duyarlılık ayrıca onun yetiştiği 
çevreyle de ilgilidir.

 3. Etkinlik:

Mehmet Âkif Ersoy’un manzume hikâye tarzını sıkça kullanmasının sebeplerini söyleyiniz.

Mehmet Akif Ersoy toplumu yönlendirme, toplumsal değerlerin ve tarihten gelen dine dayalı zihniyeti yaygınlaştırmak amacıyla eserlerini manzum hikaye tarzında ortaya koymuştur. Şiirlerinde her hikaye öğüt ve ibret vermekte, toplumu birleştirici bir değer taşımaktadır.

ÇÖZÜMLEME-İNCELEME
Hasta

1. Metnin nazım birimini belirleyiniz, uyaklarını bulunuz, rediflerini ve uyak şemasını gösteriniz.

Metnin nazım birimi benttir.  aa, bb, cc, dd… biçiminde kafiyelenmiştir.

Kafiye ve redifleri:

--- dinleyiniz
--ehemmiyyetsiz
"iz" tam kafiye

--- Nerede!
---günlerde
"de" redif

---evvel.
---gel
"el" tam kafiye

--- yorgunluktan;
--- uzan.”
"an" tam kafiye

--- ediyor;
--- zor.
"or" tam kafiye

2. Metinde geçen olayları sıralayınız. Bu olaylar hangi mekânlarda geçmektedir ve mekânların özellikleri nelerdir?

Olayın geçtiği mekan:
Halkalı Ziraat Mektebi...

3. Mekân betimlerinin metnin anlam bütünlüğü açısından bir işlevi var mıdır?

Mekan betimlemesinin anlam bütünlüğü açısından tabii ki işlevi vardır, ama bu metinde mekandan daha çok kişi betimlemesi yapılmıştır. 

4. Metnin kişileri kimlerdir ve bu kişiler hangi bakımlardan birbirleriyle ilişkilidir?

Metnin kişileri anlatıcı (mektep müdürü), hasta öğrenci, doktorlar, diğer öğrencilerdir.


5. Metinden bir olayın manzum olarak hikâye edildiğini gösteren ifadelere örnekler veriniz.

Metinde Olay, kişi, yer ve zaman unsurlarıyla kurgulanmış bir olay örgüsü vardır. Öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılmıştır. Örnekler:

Tuttu bindirdi çocuklar sararak her yerini,
Öptüler girye-i mâtem dökerek gözlerini:
— Çekiver doğruca istasyona...
— Yok, yok beni tâ,
Götür İstanbul’a bir yerde bırak ki: Gurebâ
— Kimsenin onlara aldırmadığı bir sırada—
Uzanıp ölmeye bir şilte bulurlar orada!

6. Metnin olay, kişi ve mekân unsurları arasında bir uyumdan söz edilebilir mi? Metinde geçen olay, kişi ve mekânlar halkın yaşantısıyla ilgili midir? Niçin?

Metinde insana  özgü bir gerçeklik olan hastalık konusu halktan kişilerin yaşam biçimi ve mekana ait özellikleri çevresinde kurgulanarak anlatılmıştır.

7. Metin hangi sosyal problem etrafında kurgulanmıştır? Metnin teması nedir?

Metinde  hastalık, yoksulluk, tıbbi imkanların yetersizliği, hastaalra gereken ilginin gösterilmeyişi gibi sosyal problemler ele alınmıştır. edebiyatfatihi.net

Teması: Hayattan umudu kesmek

 4. Etkinlik:

Metindeki kahramanları canlandıracak arkadaşlarınızı aranızdan seçerek onlardan metni
canlandırmalarını isteyiniz.

8. Metinden konuşma diliyle ilgili ifadelere örnekler veriniz. Metnin dilinin hangi kaynaktan beslendiğini söyleyiniz.

 Metinden konuşma diliyle ilgili ifadelere örnekler:

— Seni bir kerre kovan yok, bu sözün pek haksız.
“İstemem, yollamayın” dersen eğer, kal, yalnız...
Hastasın...
— Hem veremim! Söyle, ne var saklayacak?
— Yok canım, öyle değil...
— Öyle ya herkes ahmak!
Bırakırlar mı eğer gitmemiş olsam acaba!
Doğrudur, gitmeliyim... Koşturunuz bir araba.

Metinde halk dilinden beslenilmiştir. 


9. Metinde ritim, ses akışı, ses benzeşmeleri ve konuşma dilinin doğal söyleyişinden yararlanılmış mıdır? Metinden örnekler vererek ahengin nasıl sağlandığını açıklayınız.

— Hem veremim! Söyle, ne var saklayacak?
— Yok canım, öyle değil...
— Öyle ya herkes ahmak!
Bırakırlar mı eğer gitmemiş olsam acaba!
Doğrudur, gitmeliyim... Koşturunuz bir araba.

Ahenk kafiye, redif, aruz ölçüsü ve her türlü ses benzeşmeleriyle sağlanmıştır.


10. Metinde dile getirilenler günümüzde de geçerlililğini korumakta mıdır? Niçin?

Benzeri problemler günümüzde de gerçerliliğini korumaktadır.

11. Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.


Eserle Olan İlişkisi
Mehmet Akif, Halkalı Ziraat Mektebinde çalışırken tanık olduğu bir olayı kurgulamıştır. Toplum için sanat anlayışını benimseyen Mehmet Akif, bu eserde de sosyal bir problemi ele almıştır. Manzume onun sanat anlayışını, dil ve üslup özelliklerini vb.  yansıtmaktadır.Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

أحدث أقدم

Reklam

Reklamlar