9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sonuç Yayınları Cevapları, 2018-2019, 

Sayfa 27-28

1.Aşağıda farklı dönemlere ait şiir örnekleri verilmiştir. Bu örneklerden hareketle türlerin
oluşumunda sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin etkisini belirleyiniz.

Cevap: 

Verilen örnek metinler, şiirlerin oluştukları farklı dönemlerin zihniyetini yansıtmaktadır. Toplumda meydana değişimler, farklı kültürlerle etkileşim şiirleri dil, içerik ve biçim olarak etkilemiştir.  Koşuk türünde İslamiyet öncesi göçebe yaşamın etkisi, yabancı etkilerden uzak dil anlayışı görülürken,  Yunus Emre'nin şiirinde İslamiyet'in şekillendirdiği kültür ve inanç yapısının etkisini, Elhan-ı Şita ve Sessiz Gemi şiirinde Batı medeniyetinin şiire biçim ve içerik (bireysel temalar)  olarak etkisini  görmekteyiz. edebiyatfatihi.net

SAYFA 28

2.ETKİNLİK

Aşağıda isteklerin belirtildiği iki farklı metin verilmiştir. Bu metinlerden hareketle edebî ve
öğretici metinlerin özelliklerini belirleyiniz.

Cevap: 

EDEBİ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ
 • Gerçekler kurgulanarak anlatılır. 
 • Çeşitli duyguları yaşatmak, okuyucuya edebî zevk vermek amacı güdülür.
 • Üslup (ifade tarzı) kaygısı vardır, ifadeler süslü ve sanatlıdır.
 • Nesnellik ve bilimsellik değil, öznellik hâkimdir.
 • Kelimeler yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır, çağrışıma açıktır. 
 • Masal, destan, roman, hikâye, efsane, mesnevi, şiir, tiyatro gibi türleri vardır.
ÖĞRETİCİ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ
 • Gerçekler yorumlanmadan aktarılır.
 • Okuyucuya bilgi vermek, bilgiyi okuyucuyla paylaşmak amacı güdülür.
 • Üslup kaygısı yoktur, ifadeler duru ve yalındır.
 • Konu tarafsız bir şekilde yorum yapmadan açıklandığından nesnellik hâkimdir.
 • Kelimeler genellikle gerçek ve ilk anlamlarıyla kullanılır.
 • Tarihî, felsefi, bilimsel metinler; deneme, makale, fıkra, söyleşi, eleştiri, haber yazısı; anı, mektup, günlük, gezi yazısı, yaşam öyküsü, öz yaşam öyküsü gibi türleri vardır.
DİĞER SAYFALAR İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYA TIKLAYINIZ⤓


9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  Kitabı Cevapları, Sonuç Yayınları, 2018-2019 Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 cevapları

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar