10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2018-2019, Sayfa 18

Sayfa 18

Metnin Anlama ve Çözümleme

1. Okuduğunuz metinde geçen “Din, bireyi mukaddes duygu, ortak şuur ve vicdan etrafında birleştirir.” cümlesindeki altı çizili kelimelerin anlamlarını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz.Tahminlerinizi TDK’nin Türkçe Sözlük’ünden kontrol ediniz.

Cevap:
Mukaddes: Kutsal     Şuur: bilinç

2. Metinden yola çıkarak dinin edebiyattaki yeriyle ilgili hangi sonuçlara ulaşabilirsiniz?

Cevap: Edebiyatın dinî hayata, dinî hayatın da edebiyata ve dile etkisi vardır.
Türklerin   İslamiyeti kabulüyle doğal bir kültürel değişim yaşanmış, İslamiyet'in etkisiyle yeni bir dil anlayışı oluşmuş,  yeni edebi eserler oluşturulmuştur.

3. “Bu sanat, bir dönemin, bir toplumun hissiyatını, inançlarını, irfanını, bilgilerini, algılarını, kavrayışını ve estetik dünyasını yansıtan ayna konumundadır.” cümlesinden yola çıkarak edebiyatın toplumsal işlevi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Edebiyat ait olduğu toplumu yansıtır, edebi ürünlerde toplumun izlerini görmek mümkündür. -Edebiyatın toplumu değiştirme ve yönlendirme işlevi de vardır. 

4. Metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? Bunların tercih edilmesinin anlatım biçimine katkısını söyleyiniz.


Cevap: Tanımlama, benzetme, karşılaştırma, örneklendirme... Metinde açıklayıcı anlatım biçimi kullanıldığı için bu düşünceyi geliştirme yolları metinde anlatılanların daha iyi ifade edilmesine, açık ve anlaşılır olmasına katkı sağlıyor. 

5. Metnin tema ve konusunu belirleyiniz.

Cevap: Teması➜ din-edebiyat ilişkisi
Konusu: ➜ Edebiyat araştırmacılarının din-edebiyat ilişkisine önem, dini metinlerin insanlarda oluşturduğu etki, İslamlaşmasının edebiyata etkileri...

6. Metnin üslubu ile ilgili çıkarımlarda bulununuz.

Cevap: Metin öğretici bir nitelik taşıdığı için nesnel bir tutumla açık, anlaşılır bir üslup kullanılmıştır. 

7. Metinde anlatıcı ile yazarın aynı kişi olmasını neye bağlıyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: Metnin öğretici olmasına 

8. Metindeki ana düşünce ile yardımcı düşünceleri belirleyiniz. Belirlediğiniz cümleleri aşağıdaki şemalara yazınız.

Cevap: 
Ana düşünce: Edebiyatın dinî hayata, dinî hayatın da edebiyata ve dile etkisi vardır.

Yardımcı Düşünceler: 
  • Din estetik duyguyu besleyen önemli bir kaynaktır.
  • İslamlaşmayla birlikte edebiyat ve din ilişkisi daha zengin bir nitelik kazanmıştır.

Bir sonraki sayfa için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilir, anlamadığınız yerleri yorum yazarak sorabilirsiniz... Özgün ve kaliteli içerikler için sayfamızı takip etmeye devam edin...


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar