3 May 2016

HAMSE SAHİBİ ŞAİRLER VE ESERLERİ

Reklamlar

Hamse Sahibi Şairler ve Eserleri
Sevgili takipçilerimiz , hamse bilindiği gibi Divan Yazını’nda, beş mesnevinin bir araya toplanmasından oluşan yapıttır...
(I) Ali Şir Nevai 1) Hayretül Ebrâr
2) Ferhad u Şirin
3) Leyli vü Mecnun
4) Seba-i Seyyâr
5) Sedd-i İskender 


Not: Türk edebiyatında ilk hamse sahibi şair Çağatay sahasında Ali Şir Nevaidir.
(II) Hamdullah Hamdi1) Yusuf u Züleyha
2) Leyla ile Mecnun
3) Mevlid
4) Tuhfetül Uşşak
5) Kıyafetname 

Not: Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Hamdullah Hamdidir.

(III) Behişti Ahmet Sinan Çelebi1) Vamık u Azra
2) Yusuf u Züleyha
3) Hüsnü Nigar
4) Süheylü Nevbahar
5) Leyla vü Mecnun


(IV) Genceli Nizami1) Mahzenül Esrar
2) Hüsrev ü Şirin
3) Leyla ile Mecnun
4) Skendername
5) Heft Peyker

Not: İslam edebiyatının ilk hamse yazarıdır. İslam edebiyatın ilk hamseyi oluşturan Genceli Nizami'dir.

(V) Lami Çelebi1) Vamık u Azra 
2) Vis u Ramin
3) Ferhadname
4) Şem Pervane
5) Gûyu Çevgan
6) Heft Peyker
7) Absalu Salaman
8) Makteli Hüseyin 
9) Şehrengiz-i Bursa
10) Hıredname(hayretname
11) Cabirname
12) Mevlid
13) Kıssai Ethem u Hüma

Not: Lami Çelebinin 2 hamsesi vardır. Bazı eserleri de kayıptır. Bazı kaynaklarda da 46 eseri var diye geçiyor. 

(VI) Ahmet Rıdvan 1) Leyla u Mecnun
2) Hüsrev u Şirin
3) İskendername
4) Heft Peyker
5) Mahzenül Esrar
6) Rıdvaniye


(VII) Fuzuli 1) Leyla ile Mecnun
2) Sakiname
3) Bengü Bade 
4) Sıhhatü Maraz 
5) Şah u Geda
6) Sohbetül Esmar (Bu eserin Fuzuliye ait olup olmadığı tartışılıyor)


(VIII) Kara Fazlı1) Gül u Bülbül
2) Hüma vü Hümayunname
3) Leyla u Mecnun
4) Nihalistan
5) Leccetül Esrar


(IX) Hamizade Celili1) Hüsrev u Şirin 
2) Leyla u Mecnun
3) Güli Sad-berg-i Bîhar
4) Hecr-name
5) Mehek-name


(X) Fikri Derviş Çelebi1) Hurşid u Mah
2) Mihr u Müşteri
3) Ebkâr-ı Efkâr
4) Behram u Zühre
5) Şükufe-zar


(XI) Kalkandelenli Mu'di1) Gül u Nevruz
2) Şem u Pervane
3) Vâmık u Azra
4) Hüsrev u Şirin
 


(XII) Taşlıcalı Yahya1) Gencine-i Raz
2) Usulname
3) Şah u Geda
4) Yusuf u Züleyha 
5) Gülşen-i Envâr


(XIII) Hayati 1) Mahzenül Esrar
2) Heft Peyker
3) Behram-ı Gur
4) İskendername 
5) Leyla vü Mecnun


(XIV) Nergisi1) Nihalistan 
2) İksir-i Saadet
3) Meşakul Uşşak
4) Kanunür Reşad
5) Gazavat-ı Mesleme
6) Elvas-ful Kamil-i Fi Ahval'ul Veziril Adil

Not: Nergisi; mesnevileri mensur şekilde yazan tek mesnevicidir.

(XV) Nevizade Atayi1) Sakiname
2) Nevhatül Ezhâr
3) Sohbetül Ebkâr
4) Heft Han
5) Hilyetül Efkâr 


(XVI) Bosnalı Sabit1) Zafername
2) Ethem-i Huma
3) Derename
4) Berbername
5) Amrül Leys


(XVII) Subhizade Feyzi 1) Heft Seyyare
2) Mirat-ı Suretname
3) Safaname
4) Aşkname
5) Divan 

Not: Subhizade Feyzi; Divan'ıyla birlikte 1 hamse sahibi diye geçmektedir. Divan edebiyatının son hamse yazarıdır.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Sınavlara uzmanıyla hazırlanın!