4 May 2016

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,183.SAYFA ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

Reklamlar

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,
183.SAYFA 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

183.SAYFA CEVAPLARI

www.edebiyatfatihi.net 1. Yukarıdaki paragraf dil, anlatım ve konu özellikleri bakımından hangi öğretici metin türüyle ilişkilendirebilirsiniz? Tartışınız ulaştığınız sonucu defterinize yazınız.

DENEME TÜRÜYLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİR.

,Anlama Yorumlama

1. Bir metni okuduğumuzda metnin yazarı, sanatı ve kişiliği hakkında tahminlerde bulunabilir misiniz? Bu tahminde kullandığımız ölçütler nelerdir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

Bulunabiliriz...Bu tahminde

  • YAZARIN ÜSLUBU
  • KONU
  • DİL VE ANLATIM ölçüt olarak kullanılır.

2. Bugün yaşadığınız olaylar ve okuduğunuz yazılarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi tarih belirterek def­terinize yazınız. Bunları yazarken neleri dikkate aldığınızı sözlü olarak ifade ediniz.

YAZINIZ...

Ölçme Değerlendirme
1. a. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Dili, yapısı ve konusundan hareketle bir metnin hangi dönemde yazıldığını tahmin edebiliriz. (D )

Öğretici metinler öncelikle sosyal hayatı yansıtır. (Y   )

Öğretici metnin yazılış amacı ile dönemin zihniyeti arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur. ( D)

Aynı ana düşünceden hareketle birden fazla öğretici metin yazılamaz. (Y   )

Öğretici metinler genellikle güncel tartışmaları ve sorunları işler. ( D)

Ana düşünce, metnin temel iletisidir. ( D)

Öğretici metinler her okuyucuya aynı iletiyi verir. ( D)

Öğretici metinlerde birbiriyle çelişen düşünceler olabilir. ( Y)

Öğretici metinlerde kelime ve kelime grupları daha çok ilk anlamları ile kullanılır. ( D)

b. “Oysa eskiden komşuluk ne kadar güzelmiş. ‘Komşunun evi yanarsa seninki de sağlam kalmaz.' diyen Horaz, ‘Ev alma,komşu al.' diyen Türk atasözü nasıl bambaşka bir şarkı tutturmuşlardı. Şimdilerde insanlar bu kozmik gerçeği toptan inkâr edip, sadece kendileri için yaşıyorlar. Köşeyi dönmekten başka bir şey düşünmüyorlar. Döndükleri bu köşede belki bir çok maddi nimetler var. Ama köşesini döndükleri yolun sonuna vardıklarında iç zenginliklerini yitirip zavallı bir posa kaldıklarını anlayacakları gün uzak değildir. Uygarlık sanılan çıkar yarışı, insanı günden güne barbarlaştırıyor.”

Haldun TANER

Yukarıdaki metne göre aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Metinde altı çizili kelimeler mecaz anlamda kullanılmıştır.(YANLIŞ)

Metinde vecizelere (özdeyişlere) yer verilmiştir.(D)
www.edebiyatfatihi.net
Yukarıdaki metinde dilin göndergesel işlevi hâkimdir.(D)

c. “Her şeyden evvel şunu itiraf edelim ki şiirde manadan ne kastedildiğini bilmiyoruz. 'Fikir' dedikleri bayağı mütalaalar yığını mı, hikâye mi, mazmun mu ve 'vuzuh' bunların idrak-i adiye göre anlaşılması mı demektir? Şiir için bunları elzem addedenler şiiri tarih, nutuk, belagat gibi bir sürü söz sanatlarıyla karıştı­ranlar ve onu asıl çehre ve alâiminde seçip tanımayanlardır.”

Ahmet HÂŞİM

Yukarıdaki metne göre aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.www.edebiyatfatihi.net

Yukarıdaki parça yazıldığı dönemin öğretici metin geleneğini yansıtmaz. (Y )

Yukarıdaki parçada dönemin geleneğinden etkilenilerek Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmiştir. ( D)

Yukarıdaki parçada sanatçının gelenekle ilişkisi konusunda ipuçları yer almaktadır. ( D)

2. a. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız.
Yazarın hayatı, şahsiyeti ve eserleri ile ilgili bilgi veren yazılara...BİYOGRAFİ... denir.
Öğretici metinlerde anlam ZAMAN ve MEKANA göre değişmez.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Sınavlara uzmanıyla hazırlanın!