1 May 2016

SILA'NIN YENİ ŞARKISI "AFİTAB" NE DEMEK? ,DİVAN ŞİİRİNDE "AFİTAB" İMGESİ VE ÖRNEKLERİ

Reklamlar

inceleme: www.edebiyatfatihi.net

Başarılı şarkıcı Sıla'nın yeni albümü Mürekkep'teki şarkılardan biri olan AFİTAP  kelimesi şu anlamlara geliyor :
1-Çok güzel, parlak yüzlü kadın.
2-güneş / çok güzel / güzel yüz
3) Güneş.


Afitab Divan şiirinde de sıkça karşımıza çıkan imgelerden...Örneğin ünlü Divan şairi Naili'nin "afitab" isimli gazelinin matla beyiti şöyle :

Ey tâb-ı hüsnün âfet-i nîrûy-ı âfitâb
Haclet-pezîr-i reng-i ruhun rûy-ı âfitâb

“Ey güzelliğinin parlaklığı güneşin ışığının gücünü yok eden sevgili! Senin
yanağının kırmızı rengi utançtan güneşin yüzünü kızartır.Diğer bir gazelde ise "afitab" şöyle geçiyor...
sevdüm ol afitab-ı cihantabı can gibi 
ansuz cihan gözüme görinmez Cinan gibi

(Evreni aydınlatan güneşi can gibi sevdim onsuz evren gözüme görünmez cennet gibi...)

Nef'inin bir gazelinde de 

Zerredir ammâ ki tâb-ı âfitâb-ı aşk ile
 Rûzigârın şemse-i tâk u revâkıdır gönül

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon