6 Nis 2016

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB ,148.SAYFA

Reklamlar

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB

148.SAYFA 

www.edebiyatfatihi.net1. Koçyiğit Köroğlu ve Yeni Bilmeceler adlı metinlerin konularından, üzerimizde bıraktığı etkilerden, yapı, dil ve anlatım özelliklerinden yola çıkarak bu metinleri aşağıdaki şemada hangi gruba dahil edebili­riz? Şemada boş bırakılan yerlere yazınız.

Şemada KOÇYİĞİT KÖROĞLU MODERN TÜRK TİYAROSU DRAM
YENİ BİLMECELER GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU ORTAOYUNU


Gönüllü iki öğrenci seçilir. Seçilen öğrenciler bir lokanta müşterisiyle ona yemek beğendirmeye çalışan bir garsonu beden diliyle canlandırırlar. Canlandırma sonrası bütün öğrenciler bir edebî metin ve konuşma olmaksızın tiyatro olup olamayacağını tartışırlar. Ulaşılan sonuçlar deftere yazılır.

BİR EDEBİ METİN VE KONUŞMA OLMADAN TİYATRO OLMAZ...ÇÜNKÜ TİYATRO ÖNCEDEN YAZILMIŞ BİR METNİN SAHNEDE CANLANDIRILMASIYLA OLUŞUR.1. Koçyiğit Köroğlu ile Yeni Bilmeceler adlı metinlerde işlenen konuları, metinlerdeki temel çatışmayı ve temayı tespit ederek defterinize yazınız.

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Bilmeceler adlı metinde toplumsal eleştiri vardır...Temel çatışması "eski-yeni" , tema ise bilinçsiz modernleşmedir.

2. Koçyiğit Köroğlu ile Yeni Bilmeceler isimli metinlerde bir anlatıcı olup olmadığını sebepleriyle birlik­te tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defternize yazınız.

KARŞILIKLI KONUŞMALARA DAYANDIĞI İÇİN ANLATICI YOKTUR

3. Daha önce işlediğiniz anlatmaya bağlı edebî metinlerle Koçyiğit Köroğlu ve Yeni Bilmeceler isimli metinleri dil ve anlatım özellikleri bakımından karşılaştırınız. Koçyiğit Köroğlu ve Yeni Bilmeceler isimli metinlerin anlatmaya bağlı edebî metinlerden farkını belirterek defterinize yazınız.

CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ

Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup Koçyiğit Köroğlu metnini, ikin­ci grup Yeni Bilmeceler metnini zaman ve mekân yönünden inceler. İnceleme sonuçları grup sözcüleri tarafından sınıfa sunulur.

Koçyiğit Köroğlu adlı metinde geçen "karanlık" kelimesinden hareketle zamanın gece olduğunu söyleyebiliriz. Metnin mekânı İçhisar'daki Bolu beyinin Konağı’dır. Yeni Bilmeceler adlı metinde ise belirli bir zaman ifadesi yoktur..."Bu akşam" ifadesi geçmektedir.

4. Bugüne kadar seyrettiğiniz tiyatrolardan ve yukarıda incelediğiniz tiyatro metinlerinden hareketle ti­yatroda kullanılan terimleri ve bu terimlerin anlamlarını belirleyip defterinize yazınız.
TİYATRO TERİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

5. Tiyatroda olay örgüsüne dramatik örgü dendiğine göre Koçyiğit Köroğlu isimli metnin dramatik örgüsünü belirleyerek defterinize yazınız. 


6. “KÖROĞLU — (Sesi durgun, hüzünlüdür.) Savaşı kazandık ama, seni kaybettik.”

“SESLER — Kutlu olsun!”,

(Şimdi sahne karanlıktır. Yalnız ortada bir ışık sütunu vardır. Köroğlu tamamen bu ışık sütunu içindedir.)

“ODABAŞI — (Konuşmasına devamla) Bize can üfledin, ölüyü dirilttin. Oğuz töresini calandırdın.”

Yukarıdaki ifadelerden yola çıkarak Koçyiğit Köroğlu adlı metnin dil ve anlatım özelliklerini belirleyip defterinize yazınız.

Koçyiğit Köroğlu metninin dili, sade ve etkileyicidir. Metindeki cümleler kısa, açık ve yan anlam değeri bakımından zayıf fakat anlatmaya bağlı metinlerinki kadar edebidir. Anlatım, diyaloglarla sağlanmaktadır. Parantez içindeki bölümler, oyunu sahneleyeceklere kolaylık sağlamak için vardır. Metni okuyacak olan okurlar da bu parantez içlerinden, kahramanların neyi, nasıl, ne zaman, nerede ve kiminle yaptıklarının bilgisini edinirler.

9. sınıf MEB edebiyat kitabı cevapları , 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB yayınları CEVAPLARI SAYFA , cevapları, kitap cevapları sayfa sayfa SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!