9.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,146.SAYFA CEVAPLARI

reklamlar
9.SINIF  DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI146.SAYFA CEVAPLARI

www.edebiyatfatihi.net1. Metindeki üçüncü paragrafın anlamını belirleyen kelime, kelime grubu ve cümlelerin paragrafta anla­mın oluşmasındaki rolünü söyleyiniz.

Kelime, kelime grubu ve cümleler " SIRADAN DOSTLUKLARDA GÜVEN DUYGUSU OLMAZ" ana düşüncesi etrafında bir araya getirilmiştir.

2. Birinci paragrafın yapısını oluşturan ögeler (kelime, kelime grubu ve cümle) ile ana düşüncenin nasıl bir bütünlük oluşturduğunu belirtiniz.

İlk paragrafta "Gerçek dostlukta ruhlar o kadar derinden uyuşmuş, karışmış, kaynaşmıştır ki onları birleştiren dikişi silip süpürmüş ve artık bulamaz olmuşlardır" ana düşüncesi ertafında bir yapı ve anlamsal bütünlük oluşturmuştur

3. Paragraflardaki iletileri (mesajı) bularak bu iletilerin “kim, ne, nerede, ne zaman, ne kadar” gibi soru­lara gerek duyulmayacak şekilde ifade edilip edilemediğini söyleyiniz.

Bu sorulara gerek duyulmayacak şekilde ifade edilmiştir.

4. Paragraflardaki ana düşüncenin nasıl ifade edildiğini belirtiniz.

Dil ögeleri anlamsal bir bütünlük oluşturacak şekilde ana düşünceyi ifade etmiştir.

5. Paragraflardaki yardımcı düşünceleri belirleyerek yardımcı düşüncelerin ana düşünceyle ilişkisini açıklayınız.

Gerçek dostlar birbirine güve duyar.
Gerçek dostlukta ruhlar bile beraberdir.Bu yardımcı düşünceler ana düşünceyi desteklemek içindir

6. “Paragrafların ana düşüncelerinin iletilmek istenen mesajın en kısa ve açık ifadesi olduğu” fikrine katılıyor musunuz? Metinden hareketle yorumlayınız.

Evet...

7. Paragrafın anlam kazanmasında iletişime katılan ögelerin (ileti, gönderici, alıcı ve kanal) önemini açıklayınız.


Belli bir bağlamda bir araya gelerek paragrafta anlamın oluşmasını sağlar
8. Paragrafta yardımcı düşüncelerle ana düşüncenin nasıl bir bütünlük oluşturduğunu söyleyiniz.

Çeşitli yönlerden tamamlayarak ,  açıklayarak...


9.SINIF MEB DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI 2015-2016 , 9.SINIF DİL VE ANLATIM MEB yayınları CEVAPLARI SAYFA , cevapları, kitap cevapları sayfa sayfa SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.