1 Mar 2016

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,EKOYAY,SAYFA 182

Reklamlar

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,EKOYAY
SAYFA 182

1. “Düşünüyorum, Öyleyse Vurun! ” adlı metinde açıkça dile getirilmiş olan duygu ve düşün­celeri, açıkça ifade edilmemiş olanlarla anlam çerçevesinde ilişkilendiriniz. İlişkilendirmelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

Düşünüyorum, Öyleyse Vurun adlı metinde açıkça dile getirilen duygu ve düşünceler:
- İskender, çok bilgili ve erdemli olduğundan değil, korkak olduğundan ve insanların özgürlüğünü istemediğinden dünyayı ele geçirmeye çalışmıştır
-Güneşe yani gerçeklere sırtını dönen insan hep tedirgin olur.
-Eflatun, devlet yönetiminde bilgi ve düşüncenin esas alınmasını istemiştir.
-Çağımızda düşünce özgürlüğüne karşı çıkanların çoğu İskender gibi davranmaktadır.


Düşünüyorum, Öyleyse Vurun adlı metinde açıkça ifade edilmemiş olanlar:
-Ülke yazar ve düşünürlerin özgürce düşünüp fikir üretmelerine izin verilmiyor.
-Yazarlar, sanatçılar ve düşünürler güneş gibidir. Onlara sırt çevrilirse adalet ve huzur zedelenir.
-Bir toplumda düşünce özgürlüğü olmazsa o toplumda kargaşa ve huzursuzluk görülür.

Bu metinle yazar, açıkça ifade edemediklerini dolaylı olarak dile getirmiştir. Yazar, dönemin yöneticilerini dolaylı bir şekilde eleştirmektedir.

2. “Düşünüyorum, Öyleyse Vurun!” adlı metni anlam değeri bakımından düşündüğünüzde metnin anlamının zaman içinde değişip değişemeyeceğini tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
Düşünüyorum, Öyleyse Vurun adlı metnin anlamı zaman içinde değişmez. Düşünce özgürlüğü geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemlidir, gelecekte de önemli olacaktır.

3. “Düşünüyorum, Öyleyse Vurun!” ifadesiyle yazarın okura sezdirmek istediği anlamı belir­leyiniz. Metnin yazılış amacıyla yazarın okuyucuya sezdirmek istediği anlam arasındaki ilişkiyi sözlü olarak ifade ediniz.
1. sorunun cevabında yazarın sezdirmek istediği düşünceler verilmiştir.4. “İnsanoğlunun kendi gölgesinden korkup azgınlaşması”, “Kendi gölgesinden korkan adam, güneşe, bir başka deyişle aydınlığa (daha başka bir deyişle gerçeğe) sırtını dönen kimsedir.”, “Dü­şünüyorum, Öyleyse Vurun! ” söz gruplarının yüklendiği anlamları dikkate alarak parçada yaza­rın metne yüklediği anlamı açıklayınız.
1. sorunun cevabına bakınız.5. “Düşünüyorum, Öyleyse Vurun! ” adlı metnin sizde uyandırdığı düşünceleri aşağıda boş bı­rakılan yere yazınız. Sizde bu düşüncelerin oluşmasında hangi sebepler etkili olmuştur? Sözlü olarak ifade ediniz.

YORUM SİZİN...

Etkinlik:

a) Gruplar oluşturarak metinde geçen aydınlık, düşünce, düşünmek, bilinçlenmek, fikir özgürlüğü gibi kelime ve kelime gruplarından hareketle parçanın hangi döneme ait oldu­ğunu belirleyiniz. Belirlediğiniz sonucu sözlü olarak ifade ediniz.

Verilen sözcükler ve sözcük grupları göz önünde bulundurulduğunda Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış bir öğretici metin olduğunu söyleyebiliriz.

b) Metnin yapısını, anlatımını, ana düşüncesini birbiriyle ilişkilendirerek metni yorumlayınız.
Metnin yapısı: Metin düz yazı biçiminde ve paragraflar halinde yazılmıştır. Metin 11 paragraftan oluşmaktadır.

Metnin anlatımı: Ağırlıklı olarak açıklayıcı anlatım şekli kullanılmış. Düşünceyi geliştirme yollarından örnekleme, tanık gösterme ve benzetmelere yer verilmiş. Dil göndergesel işlevde kullanılmış. Sözcükler genelde gerçek anlamıyla kullanılmış.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!