1 Mar 2016

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI,SAYFA 184

Reklamlar

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI
EKOYAY YAYINLARI
SAYFA 184
1. İstanbul'da yaşamayan birinin yukarıdaki metni yazıp yazamayacağını tartışınız. Ulaştığınız sonucu sözlü olarak ifade ediniz.

İkinci mektup adlı metinde yazar bahar mevsiminde İstanbul’un, Boğaz ve çevresinin görünüşünü ayrıntılı bir şekilde betimlemiştir. İstanbul’da yaşamayan birinin böyle bir metin yazması mümkün değildir.

2. “İkinci Mektup” adlı metin ile yazarın hayatı arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz? Bu ilişki­yi yazarın hayatı hakkında yapmış olduğunuz araştırmadan yararlanıp sözlü olarak ifade ediniz.

Ahmet Rasim, İstanbul’da doğup büyümüş bir yazardır. Eserlerinde İstanbul’u, İstanbul halkını ve günlük hayatını yansıtmıştır. Bu metinde de Boğaz ve çevresini anlatmıştır.

3. “İkinci Mektup” adlı metinde kullanılan dil ve anlatım biçimlerinden hareketle yazarın sanat­çı kişiliği hakkında çıkarımlarda bulununuz. Çıkarımlarınızı sözlü olarak ifade ediniz.

Metinde betimlere sıkça yer verilmiştir. Güçlü bir gözleme ve etkileyici bir anlatıma sahip olan bir yazardır. Metnin sonunda okuyucuya hitap etmesi Ahmet Mithat’tan etkilendiğini gösteriyor.

1. Etkinlik: “İkinci Mektup” adlı metinle ilgili aşağıda verilen yönergeleri uygulayınız.
a) Metinde yer alan yapı birimlerini (paragraf) inceleyerek cümlelerin anlamca hangi ortak dü­şünceler etrafında paragrafı oluşturduğunu belirleyiniz.

b) Metni oluşturan paragrafları bir arada tutan ortak düşünceyi (ana düşünce) bulunuz.

İstanbul’un bahar mevsimindeki güzelliği yansıtılmış. Ana düşünce: “Bahar mevsiminde Boğaz ve çevresinin güzelliğine doyum olmaz.”

c) Metnin ana düşüncesini ve ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşünceleri aşağıdaki şema­da boş bırakılan noktalı yerlere yazınız.

ç) Metni meydana getiren anlam ve yapı birliklerinin oluşturduğu metin planını inceleyiniz. Ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşünceler arasındaki anlam ilgisini belirleyiniz.

1. paragraf: Bahar geldiğinde Boğaz ve çevresinin eşsiz güzelliği ortaya çıkar.
2. paragraf: Göksu’nun manzarası insana hem yaşama sevinci hem de hüzün vermektedir.
3. paragraf: Gece olduğunda Göksu’daki kuşlar insanların orada olmasından hoşnutmuş gibi sağa sola uçuşur.
4. paragraf: Bu güzelliklerle karşılaşacağımı bildiğim için dün geceyi Göksu’da geçirdim.
5. paragraf:  Göksu’daki güzellikleri aktardım.
6. paragraf:  Bir öğrenci, gece hayvanlarını sayması istenince sivrisinek, tahta biti, pire gibi canını yakan hayvanları söylemiş.
7.paragraf: Siz henüz bu sevimli gece hayvanlarından şikayetçi değil misiniz?
Ana düşünce: Bahar mevsiminde Boğaz ve çevresinin güzelliğine doyum olmaz.

ANLAMA-YORUMLAMA

1. “Ruhumu geriye ver!” adlı metinde yazarın, “ruhumu geriye ver!” ifadesiyle neyi anlatmak istediğini sözlü olarak ifade ediniz.

Yazar, “Ruhumu geriye ver!” sözüyle kültürümü, değerlerimi geri ver demek istiyor.  Yazar, kültürümüzün Batı medeniyeti tarafından çalındığını düşünmektedir.

2. “Ruhumu geriye ver!” metninde yazar, hangi sosyolojik sorunu irdelemektedir? Yazarın kültürler arası etkileşim ile ilgili görüşleri nelerdir? Bu düşüncelere katılıyor musunuz? Neden? Bu soruların cevaplarını sözlü olarak ifade ediniz.

Ruhumu Geriye Ver! metninde yazar milli kültürümüzün tam olarak oluşamadığını, kendi kültürüyle Batı kültürü arasında kalan insanımızın bocalama içinde olduğunu dile getiriyor. Kendi değerlerini kaybetme ve Batı kültüründen etkilenme sorununu ortaya koymuştur.

2. Etkinlik: Atatürk'ün millî kültür ile ilgili sözlerini ve fikirlerini “Ruhumu Geriye Ver” metnin­deki düşüncelerle karşılaştırınız. Elde ettiğiniz sonuçları sınıf panosunda sergileyiniz. Atatürk'ün millî kültürle ilgili sözlerinden beğendiklerinizi renkli kâğıtlara yazarak okulunuzun uygun yer­lerine asınız.

3. Çarşı ve pazarlarda dükkân isimlerinden satılan ürünlerin isimlerine kadar her alanda bir­çok yabancı sözcüğün kullanılmasını nasıl değerlendirdiğinizi sözlü olarak ifade ediniz.

Batı kültürünün bizi ne kadar etkilediğini ortaya koymaktadır. Bunlar dilimizin yabancı dillerin etkisi altında kaldığını göstermektedir.


Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!