28 Şub 2016

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,141.SAYFA CEVAPLARI

Reklamlar

 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,

141.SAYFA CEVAPLARI

www.edebiyatfatihi.net
b. Hikâyedeki mekânı betimleyiniz.
Hikayedeki mekan, zeytinliklerle dolu bir Anadolu kasabasıdır. Doğası canlı olan bu kasabada işlek bir çarşı mevcuttur.
c. Savaş zamanı, ülkemizin içinde bulunduğu durum hikâyeye nasıl yansıtılmıştır? Açıklayınız.
Savaş; ekonomik zorluklarıyla, kasabanın erkek nüfusunun gitgide azalmasıyla, çarşıların canlılığını kaybedip dükkanların kapanmasıyla, kasabaya gelen cenazelerle, silah sesleriyle yansıtılmıştır.


ç. Hikâyedeki olay, kişi, zaman ve mekân arasındaki ilişki metnin oluşmasında nasıl etkili olmuştur?

Bu unsurlar hikayedeki olay örgüsünün, merak unsurunun oluşması ve çözümlenmesi noktasında birbirini tamamlar ve bütünler niteliktedir.

7. a. Aşağıdakilerden hangisi “Eski Bir Yara” hikâyesinin temasını oluşturmuştur? İşaretleyiniz.

Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele

b. “Eski Bir Yara” adlı hikâyenin teması evrensel midir? Niçin?

Bu tema savaş teması olarak alındığında evrensel bir özellik göstermektedir. Çünkü savaş, insana özgü bir durumu ifade etmektedir.

c. Cumhuriyet öncesi ve sonrası yaşanan sosyal ve siyasi olayların edebî eserlere nasıl yansıtıldığı hakkında yaptığınız araştırmadan da yararlanarak Millî Edebiyat zevk ve anlayışıyla anlatmaya bağlı edebî eser veren yazarlar, hangi temaları daha çok işlemişlerdir? Açıklayınız.

Bu yazarlar savaş dönemini, bu sırada halkın ve Anadolu’nun durumunu, halkla aydınların karşılaşmasını işlemişlerdir.

ç. Birinci Dünya Savaşı’na giriş sebebimiz ve savaş sonrasında Anadolu’da yaşanan olayları, halkın çektiği  sıkıntıları  ve  Millî  Mücadele  Döneminde  yaşanan  kahramanlıkları  düşünerek  metinde  ele  alınan temanın insana özgü gerçeklikle ilişkisini tartışınız. Tartışmanız sonucunda hikâyedeki olayın kurgu mu yoksa tarihin birebir yansıtılması mı olduğunu belirtiniz.

Olaylar tarihin yansıması şekliyle oluşturulmuş bir kurgudur.

8. a. Hikâyedeki anlatıcı aşağıdakilerden hangisidir? İşaretleyiniz.

Kurmacanın sınırları içerisinde varlığından söz edilen biri

b. Belirlediğiniz anlatıcı, hikâyeyi aşağıda verilen hangi bakış açısıyla anlatmaktadır? İşaretleyiniz.

Kahraman anlatıcının bakış açısı

c. Hikâyeden, yazarın bakış açısının özelliklerini yansıtan örnek bir cümleyi aşağıya yazınız.

Ben, annemden üç yaşımda öksüz kaldım.

ç. Hikâyedeki anlatıcının yaptığı tasvir ve tahlillerden birer örnek cümle okuyunuz.

d. Hikâyede kullanılan kelimeler ve cümlelerin özelliklerini inceleyiniz.

e. Anlatıcının anlatımında, tasvirde ve tahlilde takındığı tavır ve dile yüklediği yeni değerlerin neler olduğunu belirtiniz.

9. a. Hikâyeden, o günlerdeki Anadolu toprakları ve bu topraklarda yaşayan insanlar hakkında hangi bilgileri edindiniz? Anlatınız.

b. O yıllarda aydınlar niçin Anadolu’ya gitmeye, Anadolu’yu ve insanını edebî eserlere konu etmeye başlamışlardır? Belirtiniz.


c. Yazar eserinde o  günün  Anadolu’sunu  birebir  yansıtabilmiş  midir?  Görüşlerinizi  hikâyeden örnekler vererek nedenleriyle belirtiniz.

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

  2015-2016 FIRAT  YAYINCILIK 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, 2015-2016 FIRAT  YAYINCILIK 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, SAYFA  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

  Artikel Terkait

  Yorumları Göster
  Yorumları Gizle

  YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

  1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
  2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
  3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
  4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
  5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


  EmoticonEmoticon

  Youtube kanalımız açıldı. Abone olmak isterseniz


  ▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar