28 Şub 2016

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,140.SAYFA CEVAPLARI

Reklamlar


12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI
140.SAYFA CEVAPLARI


1. "Eski Bir Yara" adlı hikâyeden hareketle metnin yazıldığı dönemin sosyal, siyasi ve kültürel hayatının özellikleri hakkında bilgi veriniz. Metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyetin özelliklerini belirtiniz.


Metin Birinci Dünya Savaşı’nın buhranlı günlerini anlatmaktadır. Ekonomik açıdan derin bir yoksulluğun sezildiği dönemde siyasi belirsizlikler, savaşın neden olduğu toplumsal bir huzursuzluk ve değişim hali, yine de öz kültürüne bağlı bir durum göze çarpmaktadır.

2. a. “Eski Bir Yara” adlı metnin serim, düğüm, çözüm bölümlerini hikâye üzerinde işaretleyiniz.
b. Hikâyenin serim, düğüm, çözüm bölümlerinde geçen olayları aşağıya yazınız.

Hikayenin serim bölümünde kahramanın 12 yaşına gelene kadar yaşadıkları, babasının tanıtılması ve birkaç olaydan söz edilmektedir. Düğüm bölümünde muharebeye dayalı gözlemler ve olaylar, babanın muharebenin içine sıhhıye dolayısıyla gitmesi anlatılmıştır. Düğüm bölümünde ise çocuğun söylediği bir yalan yüzünden tutuklanması bahsi verilmiştir.

c. Yazdığınız olaylardan hareketle hikâyenin olay örgüsünü aşağıda şemalaştırınız.

Kalabalık evde herkesin ölmesiyle baba ve çocuğun yalnız kalması, çocuk belli bir yaşa geldiğinde muharebenin başlaması, savaş dolayısıyla şehrin altüst olması, savaşın kısa süreyle kasabadan uzaklaşması, babanın cepheye kurulan bir hastaneye görevli olarak gitmesi ve çocuğun evde yalnız yaşamaya başlaması, hastanede bir askerin ölmesi ve ölürken babaya bazı eşyalar bırakması, bu eşyaların sonra çocuğun eline geçmesi, çocuğun bu emanetlerle ilgili babasına dair bir kahramanlık hikayesi uydurması ve sonunda babanın bu hikaye yüzünden tutuklanması.

3.       Hikâyedeki olaylar gerçekten yaşanabilir mi? Yoksa estetik kaygıyla mı düzenlenmiştir? Açıklayınız.

Hikayedeki olaylar gerçekten yaşanabilir olaylardır.
4.       Hikâyeden belirlediğiniz serim, düğüm, çözüm bölümlerinin; olay örgüsünün düzenlenmesindeki katkısı nedir? Yazar niçin böyle bir yapıyı tercih etmiştir?

Yazar hikayenin serim bölümünde hikayenin altyapısını oluşturmuş, düğüm bölümünde hikayeyi derinleştirerek bir merak unsurunu yerleştirmiş, düğüm bölümünde ise bu merak unsurunu çözümlemiştir. Yazar bunu okurun ilgisini canlı tutmak amacıyla yapmıştır.

5.       a. Hikâyenin kişilerinin adlarını aşağıya yazınız.

Halil, babası, aile üyeleri, komşular, hastanede ölen asker, Halil’in arkadaşları, düşman zabiti ve askerleri.

b. Hikâyedeki hangi kişi, hangi olayın oluşunda etkili olmuştur? Belirtiniz.

Ailenin ölmesi çocukla babanın yalnız kalışına, Halil’in hristiyan arkadaşları babasının tutuklanmasına neden olmuştur.

c. Halil’in tip mi, karakter mi olduğunu belirleyiniz. Bu belirlemeyi neye göre yaptığınızı açıklayınız.

Halil karakterdir. Çünkü insan gerçeğine daha yakın, değişebilir bir kişilik yapısına sahiptir.

ç. Halil, baba, çocuklar, düşman askeri ve zabit birbirleriyle nasıl bir ilişki içindedir? Açıklayınız.

Bahsedilen karakterler, babanın tutuklanması olayıyla sonuçlanacak olaylar etrafında birbirleriyle ilişki içindedirler.

d. Yazar bu kişilere hikâyesinde niçin yer vermiştir?
Yazar, dönemin toplumsal şartlarını bir hikaye çerçevesinde verebilmek için bu kişilere hikayesinde yer vermiştir.

e. Metnin yazıldığı dönemde hikâyenin kahramanları gibi insanlar yaşamış mıdır? Tartışınız. Ulaşılan görüşü tahtaya yazınız.
6. a. Aşağıda istenen bilgileri yazınız.
Hikâyedeki olay : Babanın tutuklanması
Hikâyedeki olayın yaşandığı mekân : Zeytin ağaçlarıyla dolu bir Anadolu kasabasıdır.
Hikayede olayın yaşandığı zaman: Birinci Dünya Savaşı yılları.


2015-2016 FIRAT  YAYINCILIK 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, 2015-2016 FIRAT  YAYINCILIK 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, SAYFA  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Youtube kanalımız açıldı. Abone olmak isterseniz


▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar