11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,108.SAYFA ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI


108.SAYFA

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

4. Aşağıdakilerden hangisi makale yazarken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?

A) Giriş bölümünde konunun belirtilmesi

B) İddia edilen fikrin yazının sonuç bölümünde ortaya konması

C) Görüş ve düşüncelerin ispatı için hazırlık yapılması

D) Ele alınan konunun ana fikrinin belirlenmesi

E) Yazıda konuyla ilgili terimlere gerek duyulması
5. I. Kelime oyunlarına ve dolaylı anlatımlara yer verilmez.

II. Birinci tekil anlatım kullanılır.

III. Ağırbaşlı, açık ve akıcı bir dil kullanılır.

IV. Öne sürülen düşünce, yazının girişinde açık seçik yazılır.

V. Nesnel bir anlatım vardır.

Yukarıdaki yargılardan hareketle hangisi makalenin özelliklerinden biri değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Sorumluluklarının bilincinde olmak, herkeste bulunan bir özellik değildir.

B) Mesleğinizde beli bir düzeye gelebilmek kadar geldiniz düzeyi korumak da önemlidir.

C) Azimle çalışmamın ne demek olduğunu, onları görünce anladım.

D) Bu araştırmayı sonuçlandırmak, onlar için hiç de güç olmamıştır.

E) Bizim alacağımız başarı, aslında ülkemizin başarısıdır.
2010-YGS

7. ..., bir gerçeği savunurken, çeşitli delil ve belgelerden faydalanan, bunları bilimsel bir biçimde inceleyen gazete ve dergi yazılarıdır. Bu tür, edebiyatımıza... döneminde gazete ile birlikte Batı ede­biyatından gelmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Makale-Tanzimat
B) Deneme-Tanzimat

C) Eleştiri-Tanzimat

D) Haber yazıları-Tanzimat

E) Söyleşi-Servet-i Fünun


11. sınıf MEB DİL VE ANLATIM  kitabı cevapları , 11. sınıf MEB DİL VE ANLATIM  kitabı cevapları , SAYFA , cevapları, kitap cevapları sayfa  SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.