16 Şub 2016

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,104.SAYFA

Reklamlar

104.SAYFA
1. Okuduğunuz ve incelediğiniz makalelere göre, bir makale yazarında bulunması gereken özellikleri belirleyiniz.2. "Küresel Çevre Kirlenmesi" makalesini gazetelerdeki haber ve diğer yazılardan ayıran nite­liklerin neler olduğunu söyleyiniz.www.edebiyatfatihi.net

Gazete haberleri günlük olduğu hâlde, makalelerde günlük dü­şünceden çok uzun ömürlü düşünceler yer alır. Haber yazılarında sadece haber vardır, makalelerde düşünce ve yorum vardır.
3. "Küresel Çevre Kirlenmesi" makalesini düşünce birliklerine ayırınız ve bu birliklerde ifade edilen düşünceleri belirleyiniz.

Makalede çevre kirliliğinin yol açtığı zararlardan bahsedilerek bu duruma örnekler verilmiştir.Daha sonrasında ise bundan korunabilmek için gerekli tedbirlerden söz edilmiştir.
4. Metinde ana düşünce etrafında dile getirilen diğer düşüncelerin nasıl birleştiğini açıklayınız.
Metinde çevre kirliliğinin zararları düşüncesi çevre kirliliğinin açtığı felaketler , küresel ısınma ve bozulan ekosistem yardımcı süşünceleri ile ilişkilendirilerek birbirine bağlanmıştır
5. Okuduğunuz makalenin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini belirleyerek bu bölümlerde nelerden bahsedildiğini belirtiniz.

giriş bölümünde : çevre kirliliği ayrıntılara girilmeden anlatılmış
gelişme bölümünde : konu ayrıntılarıyla ele alınmış
sonuç bölümünde iser dünyamıza sahip çıkmalıyız ana fikriyle bitirilmiştir.

6. incelediğiniz makalenin nasıl başladığını, geliştiğini ve sonuçlandığını belirtiniz. 
Makale konunun tanıtılmasıyla başlamış , verilen örnekler deliller ve kanıtlarla devam ettirilmiş ve bir ana düşünceye bağlanarak sonuçlandırılmıştır

7. Dil, metinde ağırlıklı olarak hangi işlevde kullanılmıştır?
göndergesel işlevde4.ETKİNLİK
■ “Küresel Çevre Kirlenmesi” adlı makalede kullanılan anlatım türlerini bulunuz.
açıklayıcı , öğretici ve kanıtlayıcı■ Bu anlatım türlerinin özelliklerini belirtiniz.

Öğretici metinlerde kullanılır
dil genelde göndergesel işlevdedir.


■ Bu anlatım türleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Makalede bir konuyu açıklamak , ispatlamak amaçlandığından bu anlatım türleri kullanılmıştır.


Edebiyat eserinin ana konusu() ()insan()dır() Hayatı ve çevresi ile insan() içi ve dışıyla insan() duygu ve düşünceleriyle insan() dünü() bugünü ve yarınıyla insan() Hiçbir edebî eser düşünülemez ki insanın şu veya bu yönüne ışık tutmasın() hiçbir insanî mesele düşünülemez ki şu veya bu sevi­yede edebiyat eserine girmemiş olsun() Buradan hareketle denilebilir ki edebiyat() insan gerçeği­nin estetik ifadesi peşindedir() Ancak edebî metindeki gerçek() hiçbir zaman yaşanmış veya yaşanmakta olan gerçeğin birebir kopyası değildir() Özellikle hikâye() roman ve tiyatro metinlerin­de bu tür bir hataya düşmekten sakınılmalıdır()

Prof. Dr. İsmail Çetişli

■ Yukarıdaki metinde parantezle gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

■ Yukarıdaki metni yazım bakımından değerlendirerek sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.
6.ETKİNLİK
■ “Küresel Çevre Kirlenmesi” adlı makalenin ilk 3 paragrafını “akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık” bakımından inceleyerek sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız. 

akıcı , bağlaşıklık ve bağdaşıklığa uygundur
7. ETKİNLİK
■ İki grup oluşturulur.

■ Birinci grup incelediği fıkra ile makale; ikinci grup deneme ile makale arasındaki benzerlik ve farklılıkları tespit eder. ■ Gruplar inceledikleri türlerin benzerlik ve farklılıklarını gösteren dövizler hazırlar.

DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTILARI TIKLAYINIZ 
11. sınıf MEB DİL VE ANLATIM  kitabı cevapları , 11. sınıf MEB DİL VE ANLATIM  kitabı cevapları , SAYFA , cevapları, kitap cevapları sayfa  SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!